Frequently Asked Questions

Tôi có thể sử dụng nền tảng nào cho việc giao dịch của mình?

Bạn có thể giao dịch ở các vòng Thử thách FTMO, Xác minh FTMO và Tài khoản FTMO của mình trên một số các nền tảng phổ biến nhất – MetaTrader 4, MetaTrader 5, DXtrade hoặc cTrader. Vì lý do pháp lý, công dân / thường trú nhân Hoa Kỳ bao gồm các lãnh thổ hải ngoại của Hoa Kỳ (Guam, Samoa thuộc Mỹ, Quần đảo Bắc Mariana, Puerto Rico và Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ) không được phép sử dụng nền tảng MetaTrader hoặc cTrader. Bạn có thể chọn các nền tảng này trong phần cài đặt cho Thử Thách FTMO mới tại đây.

Việc sử dụng dịch vụ VPN/VPS thường được cho phép, ngoại trừ quyền truy cập vào tài khoản MetaTrader và cTrader từ quốc gia Hoa Kỳ. Các khách hàng đến quốc gia này không nên đăng nhập vào tài khoản MetaTrader và cTrader từ đó.