Tôi có thể sử dụng nền tảng nào cho việc giao dịch của mình?

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Tôi có thể sử dụng nền tảng nào cho việc giao dịch của mình?

Bạn có thể giao dịch ở các vòng Thử thách FTMO, Xác minh FTMO và Tài khoản FTMO của mình trên các nền tảng phổ biến nhất – MetaTrader 4, MetaTrader 5 hoặc cTrader. Bạn có thể chọn các nền tảng này trong khi thiết lập cấu hình cho tài khoản Thử thách FTMO (tại đây).