Các Câu Hỏi Thường Gặp

Những phương thức thanh toán nào có thể được sử dụng?

Bạn có thể thanh toán tiền phí của Thử thách FTMO thông qua chuyển khoản ngân hàng, thẻ ghi nợ / thẻ tín dụng, tiền mã hóa (cryptocurrency) hoặc ví điện tử Skrill.

Vì lý do pháp lý, chuyển khoản ngân hàng không được áp dụng cho các khoản thanh toán/chi trả trong trường hợp của các quốc gia sau: Venezuela, Cuba, Sudan và Ukraine.

Payment method
Transfer Time
Fee
2-5 business days
Various
Instant
Free
Instant
Free
Instant
3%
Up to 24h
3%