Các Câu Hỏi Thường Gặp

Các lợi ích của cấp bậc Supreme là gì?

Tại cấp bậc Supreme, bạn có thể được hưởng những lợi ích tương tự của cấp bậc Prime cùng với các lợi ích kèm theo sau:

  • Phân bổ vốn tối đa được mở rộng lên $1M
  • Chứng chỉ/huy hiệu
  • Không có Mức lỗ tối đa hàng ngày
  • Thanh toán ngay lập tức
  • Cơ hội gia nhập đội ngũ Quantlane của chúng tôi (sau khi vượt qua được phần đánh giá)
    • Với một chỗ ngồi dành riêng và bàn giao dịch tại các văn phòng ở Praha của chúng tôi
    • Mức lương cạnh tranh