Các Câu Hỏi Thường Gặp

Có thể giao dịch bằng những công cụ tài chính nào và được phép sử dụng những chiến lược nào?

Bạn hoàn toàn tự quyết định phong cách giao dịch của mình. Miễn sao các giao dịch của bạn là hợp pháp (tuân thủ các nguyên tắc quản trị rủi ro), phù hợp với các điều kiện của thị trường thực và không liên quan tới các hoạt động giao dịch bị cấm. Chúng tôi không có bất cứ giới hạn hoặc hạn chế nào về chiến lược giao dịch của bạn, cho dù đó là giao dịch tùy ý, giao dịch đối ứng, giao dịch thuật toán, hay giao dịch tự động bằng phần mềm Expert Advisor (EAs), v.v. Khi giao dịch, hãy nhớ rằng phong cách giao dịch của bạn phải được sao chép trên các tài khoản thực để tạo ra các kết quả tương tự như trên Tài khoản FTMO của bạn. Chúng tôi không yêu cầu bắt buộc bạn phải sử dụng lệnh Cắt lỗ – Stop Loss (mặc dù thông thường bạn nên luôn áp dụng các biện pháp an toàn nhất định) và khối lượng tối đa cho mỗi lệnh trên Forex là 50 lô. Bạn có thể giao dịch với tất cả các công cụ có sẵn trong nền tảng giao dịch ví dụ như Forex, Chỉ số, Hàng hóa, Cổ phiếu, Tiền điện tử, vv … (vui lòng xem tất cả các công cụ giao dịch ở đây). Nếu bạn tuân thủ các quy tắc và tạo ra lợi nhuận, thì đó sẽ là thành quả tuyệt vời nhất cho cả chúng tôi và bạn.

Nếu bạn có ý định sử dụng rô bốt giao dịch tự động (Expert Advisors – EAs), xin lưu rằng nếu bạn sử dụng EA tạo bởi bên thứ ba (third-party EA) thì có thể xảy ra trường hợp có các nhà giao dịch khác đã sử dụng EA giống như của bạn. Điều này có thể dẫn đến việc trùng chiến lược giao dịch và Tài khoản FTMO của bạn có thể sẽ bị hủy bỏ khi bạn vi phạm quy tắc phân bổ vốn tối đa 400 000 USD.

Xin lưu ý rằng, các máy chủ chỉ nhận tối đa 200 giao dịch cùng một lúc và tối đa 2000 lệnh giao dịch mỗi ngày. Thêm vào đó là giới hạn của việc chấp nhận các thông báo của máy chủ (các lệnh trong giao dịch và các sửa đổi của chúng ví dụ như cập nhật của lệnh Take Profit / Stop Loss và các cập nhật của các lệnh giới hạn). Nếu EA của bạn gây ra sự quá tải cho máy chủ, chúng tôi có thể sẽ cảnh báo bạn và yêu cầu bạn điều chỉnh lại EA hoặc các thông số trong chiến lược của bạn.

Hãy cẩn thận với các hành vi không có nhiều điểm tương đồng với các hoạt động giao dịch nghiêm túc. Các hành vi này được trình bày chi tiết trong bài viết của chúng tôi tại đây. Nếu chúng tôi phát hiện ra những hành vi cố ý hoặc các thủ đoạn phạm tội được lặp lại với nhiều tài khoản, chúng tôi có quyền thực hiện các hành động cần thiết để giảm thiểu rủi ro cho chúng tôi. Điều này có thể bao gồm việc loại bỏ các giao dịch có tính mâu thuẫn, cân bằng lại tài khoản, giảm đòn bẩy hoặc hủy bỏ tài khoản và chấm dứt hoàn toàn sự hợp tác của chúng ta. Bạn có thể tham khảo các Điều khoản & Điều kiện (khoản 5.4) để biết thêm thông tin về những nhân tố cấu thành nên các Hành vi giao dịch bị cấm. Chính vì thế, hãy giao dịch với những ý định chân chính và cho chúng tôi thấy lợi thế của bạn trên thị trường cũng như sự bền vững trong giao dịch mà bạn có thể tự hào.