Kế hoạch nâng cấp vốn

Sự hợp tác giữa nhà giao dịch và dự án của chúng tôi vẫn sẽ không ngừng phát triển. Trong mục này, bạn sẽ tìm thấy các nguyên tắc để bạn có thể tăng vốn. Số dư tài khoản càng lớn sẽ giúp cho nhà giao dịch có thể mở các giao dịch với kích cỡ càng lớn, đồng thời sẽ không phải chịu rủi ro cao hơn. Hãy nhớ rằng, dự án của chúng tôi có cùng mục tiêu với bạn. Tuy nhiên, cần phải hiểu rằng các nhà giao dịch có thể sẽ phải đối mặt với những giai đoạn họ không kiếm được bất kỳ lợi nhuận nào. Nói chung, giao dịch là một công việc rủi ro cao và chúng tôi không thể hứa hẹn lợi nhuận cao. Lưu ý rằng FTMO cung cấp cho khách hàng tài khoản demo với vốn ảo trong toàn bộ quá trình hợp tác. Tài khoản FTMO được kết nối với tài khoản giao dịch trực tiếp của công ty FTMO bằng vốn thực, nơi chúng ta có thể tạo ra lợi nhuận thực. Giải pháp này dễ dàng hơn về mặt quản lý hành chính và cho phép công ty chúng tôi chủ động hơn trong việc quản lý rủi ro vào một số thị trường nhất định.