Blog

Các lời khuyên giúp hoàn thành Thử thách FTMO & cách tránh các sai lầm

Các lời khuyên giúp hoàn thành Thử thách FTMO & cách tránh các sai lầm

Đôi khi các nhà giao dịch có xu hướng mắc phải những sai lầm không đáng có trong giai đoạn ...
Xem thêm
Cảnh báo lừa đảo

Cảnh báo lừa đảo

Thực tế cho thấy rằng có rất nhiều người dễ dàng bị mắc lừa bởi những lời đề nghị hấp ...
Xem thêm
Tại sao chúng ta quan tâm đến các khoản lỗ tạm thời?

Tại sao chúng ta quan tâm đến các khoản lỗ tạm thời?

Trong ví dụ sau, chúng ta sẽ xem xét lý do tại sao việc theo dõi các khoản lỗ tạm ...
Xem thêm
Sự trượt giá và việc thực hiện lệnh giao dịch

Sự trượt giá và việc thực hiện lệnh giao dịch

Bạn đã bao giờ gặp phải trường hợp một lệnh giao dịch của bạn được thực hiện ở mức giá ...
Xem thêm
New FTMO Traders share their experience

New FTMO Traders share their experience

New FTMO Traders share their experience from our evaluation process. What was easy, and what was hard for them? Let's ...
Xem thêm
New year, new FTMO Traders

New year, new FTMO Traders

2021 is here and we wish it brings new hopes to many people globally. This is the first edition of ...
Xem thêm
Các lời khuyên giúp hoàn thành Thử thách FTMO & cách tránh các sai lầm

Các lời khuyên giúp hoàn thành Thử thách FTMO & cách tránh các sai lầm

Đôi khi các nhà giao dịch có xu hướng mắc phải những sai lầm không đáng có trong giai đoạn ...
Xem thêm
Cảnh báo lừa đảo

Cảnh báo lừa đảo

Thực tế cho thấy rằng có rất nhiều người dễ dàng bị mắc lừa bởi những lời đề nghị hấp ...
Xem thêm
Tại sao chúng ta quan tâm đến các khoản lỗ tạm thời?

Tại sao chúng ta quan tâm đến các khoản lỗ tạm thời?

Trong ví dụ sau, chúng ta sẽ xem xét lý do tại sao việc theo dõi các khoản lỗ tạm ...
Xem thêm
Sự trượt giá và việc thực hiện lệnh giao dịch

Sự trượt giá và việc thực hiện lệnh giao dịch

Bạn đã bao giờ gặp phải trường hợp một lệnh giao dịch của bạn được thực hiện ở mức giá ...
Xem thêm
New FTMO Traders share their experience

New FTMO Traders share their experience

New FTMO Traders share their experience from our evaluation process. What was easy, and what was hard for them? Let's ...
Xem thêm
New year, new FTMO Traders

New year, new FTMO Traders

2021 is here and we wish it brings new hopes to many people globally. This is the first edition of ...
Xem thêm