Chánh niệm trong giao dịch - FTMO
thumbnail
Blog

Chánh niệm trong giao dịch

Trong bài viết này, chúng tôi nói về việc phát triển tinh thần chiến thắng và tầm quan trọng của việc nhận thức được những gì đang diễn ra trong đầu bạn khi giao dịch. Chánh niệm chắc chắn là một khía cạnh rất quan trọng của tâm lý giao dịch.

Bạn cần nhận thức được những cảm xúc của mình và có thể kiểm soát chúng.

Điều tiết cảm xúc là rất quan trọng, nhưng nó chỉ đưa bạn đến ngưỡng cửa của tâm trí, và điều bạn muốn làm là nhìn vào bên trong tâm trí mình và hiểu bối cảnh.

Bạn cần hiểu rằng các suy nghĩ sẽ kết nối tới các cảm xúc của bạn, các cảm xúc sẽ dẫn đến các hành động của bạn và các hành động này sẽ dẫn đến các kết quả của bạn.

Sau nhiều lần tự kiểm nghiệm các tình huống với những kết quả tương tự, bạn sẽ dần trở nên tin tưởng vào các suy nghĩ của mình. Niềm tin sau đó sẽ trở thành những suy nghĩ tự động điều khiển hành vi của bạn.

Hãy học cách dừng lại và tập trung hoàn toàn vào bản thân.

Các suy nghĩ, niềm tin và cảm xúc của bạn trong khi giao dịch là gì?

Hãy thử hình dung về một giao dịch tốt nhất và một giao dịch tồi tệ nhất của bạn. Các suy nghĩ ban đầu của bạn là gì? Chúng đã thay đổi như thế nào trong suốt quá trình? Thế còn các cảm xúc của bạn thì sao? Chúng có ảnh hưởng gì đến các quyết định giao dịch sau đó của bạn không?

You need to observe how you respond to certain circumstances Bạn cần quan sát cách bạn phản ứng với những hoàn cảnh nhất định.

You don’t have to react all the time, you may just step back, breathe, and observe.

You don’t have to take the beliefs that you once held and project them on to the markets because what you discover very quickly (as an observer) is that you don’t have beliefs, you don’t have thoughts – THEY HAVE YOU.

The capacity to think about our thinking and reflect on our actions before we react to situations is called self-awareness.

A self-aware trader stands back from his or her reactions, notices his or her thoughts and feelings, observes the tendency to act upon them, and then steps back to decide on their best action plan.

Look at your emotions, regulate them. What you really need to understand is that you are not your emotions, you are not your thoughts, beliefs – so be aware of that. Recognize that your awareness and your thoughts/beliefs are not the same. Separate yourself from them. Become an observer.

Develop your skill to observe as that is what makes the real difference. The ability to recognise that your thoughts and you are not the same allows you to realize that you can reorganize your mind into the higher functioning – and that’s so powerful – and that is the way how to achieve the change you’ve been striving for.

The ability to see what is inside your mind makes you so much stronger. Because not being mindful is one aspect that’s been limiting your performance.

You need to recognize that all of these self-limiting beliefs are not true and they are not a part of you. You can learn how to easily get rid of them. 

You just need to recognize them first, realize that they’re not you, but rather an organisation of the self – that involved before you could even think. 

And now it’s time to look at it, to deconstruct it, reconstruct it – that is the treasure mind.

In neurobiology we would say that you do not see reality, you do not live in reality, your brain takes the data from all our sensory systems and creates a map, a virtual simulation.

That is how you experience the world, that is what you see, that is what you see in the markets. You see the effectiveness of that virtual simulation every single day.

So please be kind to yourself and make your mind a beautiful place. Believe in yourself, clap for yourself during the process. Step back when you encounter any negative or intense thoughts. 

Do not let them impact your decisions, your long term goals.

Just observe and trust the process.

If your mind remains calm and you follow your strategy, everything is gonna be fine. 

A great tool for improving your awareness is journaling all your thoughts and feelings that arise during your trading. 

Keep journaling before and after every trade and try to be mindful of all connection(s) among the situations, thoughts, emotions and actions. 

And if you are still struggling with this, do not hesitate to contact your coach or somebody who is able to help you.

In Conclusion

Being mindful in your trading is key to mastering trading psychology. Be aware of your emotions and thoughts while you trade.

Journal your experience and you are likely to see positive results coming very soon.

Về FTMO

FTMO đã phát triển một quy trình đánh giá gồm 2 bước để tìm kiếm các nhà giao dịch tài năng. Sau khi vượt qua thành công quy trình này bạn sẽ được quản lý một Tài khoản FTMO với số vốn tài trợ lên tới $200.000. Quy trình đánh giá đó hoạt động như thế nào?