thumbnail
Psychologie obchodování

Mindfulness a obchodování

Na základě čeho máme tendenci reagovat? Myšlenky jsou přirozeným spouštěčem emocí. Ty následně ovlivňují, jak reagujeme na danou situaci. Zjednodušeně řečeno, myšlenky vedou k emocím, které potom vedou k našim činům a ty následně stojí za našimi výsledky.

Poté, co znovu a znovu zažíváme podobnou situaci se stejnými myšlenkami, emocemi, akcemi, a tudíž i stejným výsledkem, našim myšlenkám uvěříme a začneme je brát jako fakta. Tyto naše domněnky nyní fungují jako spouštěč automatických myšlenek, které v nás vyvolávají emoce a následně řídí naše chování.

Zastavte se. Soustřeďte se výhradně sami na sebe.

Jaké jsou vaše myšlenky a jaké jsou vaše domněnky a emoce při obchodování?

Představte si svůj nejlepší a nejhorší obchod. Jaké byly vaše myšlenky na začátku? Jak se měnily během procesu? Co vaše emoce? Ovlivnilo to později vaše rozhodnutí?

Pozorujte se

Pokud chcete být úspěšní, musíte se naučit neustále se pozorovat, jak reagujete na konkrétní okolnosti. Nemusíte vždy reagovat. Často je nejlepším způsobem pouze ustoupit, nadechnout se a s chladnou hlavou situaci pozorovat.

Zapomeňte na domněnky, kterých jste se dříve tak drželi. Přestaňte tyto myšlenky promítat na trh. Sami se velmi rychle přesvědčíte o tom, že všechny tyto myšlenky a domněnky nejsou vaše, ale naopak – vy patříte jim. Vymaňte se z jejich vlivu.

Znalost spouštěčů našich emocí se nazývá sebeuvědomění. Schopnost ovládat je se nazývá sebekontrola.

Obchodník, který tyto schopnosti ovládá, se dokáže zastavit, zaměřit se na své myšlenky a pocity a analyzovat je. Uvědomuje si svoje přirozené, pudové reakce. Neustále sleduje, jaké tendence v něm vyvolávají jeho/její myšlenky a pocity. Před důležitým rozhodnutím je schopen poodstoupit a podívat se na situaci z širší perspektivy, aby si mohl zvolit nejlepší postup pro její rozřešení.

Sledujte svoje emoce, pokuste se je regulovat. Uvědomte si, že žádná z myšlenek ani emocí není vaší součástí, nedefinuje vás. Oddělte se od vašich domněnek, od vašich myšlenek i emocí a staňte se pouhým pozorovatelem.

Rozvíjejte schopnost pozorovat, protože právě díky ní můžete dojít ke skutečné změně. Tato schopnost dělá z dobrého obchodníka vynikajícího obchodníka.

Rekonstruujte svou mysl

Schopnost rozpoznat, že vy a vaše myšlenky nejste totéž, vám umožní dojít k uvědomění, že můžete reorganizovat svou mysl a přenastavit si ji přesně tak, jak se vám to nejlépe hodí. V tom je veškerá síla. To je jediný způsob, jak dosáhnout změny, o kterou nyní tolik usilujete.

Když se zastavíte a začnete vše vidět objektivněji a jasněji, stanete se mnohem silnějšími. Oprostěte se od veškerých zažitých domněnek. Identifikujte je, rozpoznejte je, zbavte se jich. Rekonstruujte vaši mysl.

V neurobiologii bychom řekli, že vlastně ani nevidíme realitu, nežijeme v realitě. Náš mozek pouze sbírá data ze všech našich smyslových orgánů a vytváří si vlastní mapu, virtuální simulaci. Tímto způsobem vnímáme okolní svět. Vše, co vidíme kolem nás. To, co vidíme na trzích, vnímáme jenom skrz tuto virtuální simulaci. Takže k sobě buďte laskaví a vytvořte ze své mysli to nejkrásnější místo. Věřte si, podporujte sami sebe. Buďte svým vlastním nejlepším přítelem, svým fanouškem číslo jedna.

A pokud uvidíte, že se blíží nějaká negativní nebo jakákoliv příliš intenzivní emoce, udělejte krok zpět. Nenechte žádnou myšlenkou či aktuální dočasnou emocí ovlivnit vaše dlouhodobé cíle.

Věřte, že aktuální situace vás dovede tam, kam má. Pokud vaše mysl zůstane klidná a budete se držet svého plánu a svojí strategie, vše bude v pořádku.

Obchodní deník

Skvělým pomocníkem vám může být deník. Zaznamenávání veškerých myšlenkových pochodů a emocí během obchodování vám usnadní ukotvení se v okamžiku, porozumění svým myšlenkám, emocím a veškerým vnitřním procesům. Dělejte zápis do deníku před každým obchodováním a zaznamenejte veškeré pocity a průběh. Pokuste se vnímat veškeré souvislosti mezi konkrétními situacemi, emocemi, myšlenkami, činy i jejich výsledky.

A pokud vám to stále bude dělat problém, neváhejte kontaktovat výkonnostní kouče, kteří vám rádi poradí.

Co dělá FTMO?

Společnost FTMO vyvinula dvoufázový Ověřovací proces, který nám pomáhá s vyhledáváním talentovaných traderů. Po jeho absolvování můžete obchodovat na FTMO Accountu se zůstatkem až 4 000 000 Kč. Jak to funguje?.