Giao dịch theo thị trường thực? - FTMO
thumbnail
Các mẹo giao dịch

Giao dịch theo thị trường thực?

Chính sách về việc thực hiện các lệnh giao dịch và các điều kiện giao dịch.

Đối với các loại tài khoản như Thử Thách FTMO, Xác Minh FTMO hay Tài khoản FTMO, việc thực hiện các lệnh giao dịch đều dựa trên cơ sở mô hình khớp lệnh của thị trường thực tế (Live market). Nói cách khác, không có sự đảm bảo chắc chắn rằng, các lệnh giao dịch được đặt từ bất kỳ nền tảng giao dịch nào của FTMO sẽ nhận được giá khớp lệnh đúng như giá yêu cầu của chúng, mà thay vào đó sẽ nhận được giá khớp lệnh dựa trên các điều kiện thị trường tại thời điểm đó. Chênh lệch giữa giá yêu cầu và giá khớp lệnh của bất kỳ lệnh giao dịch nào được gọi là sự trượt giá (slippage). Trượt giá là một điều thường xảy ra khi giao dịch với bất kỳ tài khoản trực tiếp nào.

Từ góc độ kỹ thuật, các lệnh giao dịch được thực hiện từ nền tảng giao dịch của các khách hàng sẽ được sao chép trong một môi trường riêng biệt và sau đó được gửi đến các nhà cung cấp thanh khoản của FTMO để được xử lý. Trong thời gian này, giá thị trường có thể thay đổi hoặc không đáp ứng được ở mức giá yêu cầu. Do đó, các lệnh giao dịch này sẽ được thực hiện với mức giá tốt nhất có thể tại thời điểm chúng được thực hiện. Điều này có thể dẫn đến sự chênh lệch giữa giá khớp lệnh và giá yêu cầu. Trong những trường hợp xấu, sự trượt giá bị ảnh hưởng rất đáng kể bởi các biến động thị trường hoặc do thị trường kém thanh khoản, ví dụ như trong thời gian diễn ra các tin tức hay sự kiện quan trọng hoặc trong thời gian luân chuyển thị trường (market rollovers). Trong các khoảng thời gian này, các mức chênh lệch giá (spreads) thường tăng lên đáng kể. Tuy nhiên trên thực tế, các ảnh hưởng của sự trượt giá có thể vừa tiêu cực vừa tích cực.

Về FTMO

FTMO đã phát triển một quy trình đánh giá gồm 2 bước để tìm kiếm các nhà giao dịch tài năng. Sau khi vượt qua thành công quy trình này bạn sẽ được quản lý một Tài khoản FTMO với số vốn tài trợ lên tới $200,000. Quy trình đánh giá đó hoạt động như thế nào?