KẾ HOẠCH NÂNG CẤP VỐN

Sự hợp tác giữa nhà giao dịch và dự án của chúng tôi sẽ vẫn không ngừng phát triển. Trong mục này, bạn sẽ tìm thấy các nguyên tắc để bạn có thể tăng vốn. Số dư tài khoản càng lớn sẽ giúp cho các nhà giao dịch có thể mở các giao dịch với kích cỡ càng lớn, đồng thời sẽ không phải chịu rủi ro cao hơn. Hãy nhớ rằng, dự án của chúng tôi có cùng mục tiêu với bạn. Tuy nhiên, cần phải hiểu rằng các nhà giao dịch có thể sẽ phải đối mặt với những giai đoạn họ không kiếm được bất kỳ lợi nhuận nào. Nói chung, giao dịch là một hoạt động mang tính rủi ro cao và công ty FTMO không thể hứa hẹn lợi nhuận cao. Lưu ý rằng, Tài khoản FTMO là tài khoản được mô phỏng đầy đủ với các báo giá thị trường thực từ các nhà cung cấp thanh khoản. Chúng tôi có quyền sao chép các giao dịch theo quyết định của riêng mình, bằng cách sử dụng các lệnh tổng hợp và các thuật toán quản lý rủi ro riêng của chúng tôi. Giải pháp này là dễ dàng hơn về mặt quản lý hành chính và cho phép công ty chúng tôi chủ động hơn trong việc quản lý rủi ro trong một số thị trường nhất định.

Mục tiêu giao dịch

  • Mức lỗ tối đa hàng ngày
  • Vốn chủ sở hữu tối thiểu

Tiêu chuẩn

  • 5 % số dư ban đầu
  • 10 % số dư ban đầu

Những điểm nổi bật của kế hoạch nâng cấp vốn

  • Tỷ lệ phân chia lợi nhuận tăng lên 90%
  • Các yêu cầu về khả năng sinh lời
  • Quy mô vốn sẽ liên tục được tăng nếu các điều kiện được đáp ứng
  • Khoản tiền vốn nâng cấp cực kỳ hấp dẫn, lên đến $2M (hai triệu đô la Mỹ) cho mỗi nhà giao dịch
  • Các mục tiêu giao dịch vẫn giữ nguyên không thay đổi

Việc tăng vốn của Tài khoản FTMO diễn ra theo chu kỳ 4 tháng. Để tăng vốn, nhà giao dịch phải tạo ra được ít nhất 10 phần trăm lợi nhuận ròng trong vòng bốn tháng liên tục (tức là trung bình mỗi tháng nhà giao dịch phải kiếm được ít nhất 2,5% lợi nhuận ròng). Đồng thời, trong 4 tháng này nhà giao dịch cần phải có ít nhất 2 lần rút tiền và tháng cuối cùng phải có lợi nhuận dương. Nếu nhà giao dịch đáp ứng tất cả các điều kiện kể trên, họ có thể gửi yêu cầu để được tăng số vốn ban đầu của Tài khoản FTMO thêm 25%. Nếu số dư tài khoản của tháng cuối cùng thấp hơn mức ban đầu, việc nâng cấp vốn sẽ bị hoãn lại cho đến khi số dư tài khoản có lãi.

Việc đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để được nâng cấp vốn sẽ tự động được đánh giá. Với mỗi lần phân chia lợi nhuận, các nhà giao dịch FTMO của chúng tôi sẽ thấy được tiến độ hoàn thành các tiêu chí này trong “Khu vực khách hàng – Khu vực thanh toán” của họ. Nếu bạn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, bạn có thể gửi xác nhận cho chúng tôi trong quá trình xử lý khoản thanh toán tiền lợi nhuận rằng, bạn muốn nâng cấp vốn cho Tài khoản FTMO của mình và Tài khoản FTMO được nâng cấp vốn sẽ tự động được gửi cho bạn trong chu kỳ giao dịch tiếp theo của bạn.

Cùng với đó, cơ sở tính toán mức lỗ tối đa sẽ thay đổi theo. Tuy nhiên, các quy định về các mức giới hạn lỗ là không thay đổi (sau khi được nâng cấp vốn, mức lỗ tối đa hàng ngày vẫn là 5% và mức lỗ tối đa cũng vẫn là 10% so với giá trị số dư tài khoản ban đầu). Sau 4 tháng kế tiếp, nếu nhà giao dịch một lần nữa đáp ứng các điều kiện kể trên thì sẽ được tăng vốn thêm 25% nữa. Chúng tôi không đặt ra bất kỳ giới hạn nào về số lần tăng vốn, tuy nhiên số vốn tôi đa mà mỗi nhà giao dịch sẽ nhận được từ kế hoạch nâng cấp vốn này là $2M (hai triệu đô la Mỹ).

Các nhà giao dịch đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được tăng vốn sẽ có tỷ lệ phân chia lợi nhuận tăng lên thành 90%. Quyền lợi này chỉ áp dụng cho các tài khoản được tăng vốn, không áp dụng cho các tài khoản đã được hợp nhất từ các tài khoản được tăng vốn và các tài khoản không đáp ứng các điều kiện tăng vốn. Nếu bạn muốn hợp nhất các tài khoản không đáp ứng điều kiện tăng vốn với tài khoản được tăng vốn, thì tỷ lệ phân chia lợi nhuận của tài khoản được hợp nhất này sẽ vẫn là 80%.

Bảng dưới đây mô phỏng các trường hợp số vốn và thông số rủi ro sẽ thay đổi như thế nào, khi nhà giao dịch bắt đầu bằng số vốn 400K và họ đáp ứng các điều kiện để được tăng vốn:

How to grow your trading account

Đơn vị tiền tệ:
usd
gbp
eur
czk
cad
aud
chf
Elapsed Time Initial Balance Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày Mức Lỗ Tối Đa
0 months $400,000 $20,000 $40,000
4 months $500,000 $25,000 $50,000
8 months $600,000 $30,000 $60,000
12 months $700,000 $35,000 $70,000
16 months $800,000 $40,000 $80,000

Như bạn có thể thấy trong bảng trên, trong trường hợp tốt nhất có thể, sau hơn một năm, nhà giao dịch sẽ có Tài khoản FTMO gấp đôi số vốn và gấp đôi giới hạn thua lỗ (điều này áp dụng cho bất kỳ số vốn ban đầu nào). Chúng tôi tin rằng Kế hoạch nâng cấp vốn này sẽ khuyến khích các bạn giao dịch ổn định mà không phải chấp nhận rủi ro không cần thiết. Xin lưu ý rằng giao dịch tài chính là một hoạt động kinh doanh mang tính rủi ro rất cao. Do đó không ai có thể đảm bảo được rằng lợi nhuận thu được sẽ cao như ý muốn.

Hãy khám phá tiềm năng của bạn
và trở thành Nhà giao dịch FTMO