KẾ HOẠCH NÂNG CẤP VỐN

Sự hợp tác giữa nhà giao dịch và dự án của chúng tôi sẽ vẫn không ngừng phát triển. Trong mục này, bạn sẽ tìm thấy các nguyên tắc để bạn có thể tăng vốn. Số dư tài khoản càng lớn sẽ giúp cho các nhà giao dịch có thể mở các giao dịch với kích cỡ càng lớn, đồng thời sẽ không phải chịu rủi ro cao hơn. Hãy nhớ rằng, dự án của chúng tôi có cùng mục tiêu với bạn. Tuy nhiên, cần phải hiểu rằng các nhà giao dịch có thể sẽ phải đối mặt với những giai đoạn họ không kiếm được bất kỳ lợi nhuận nào. Nói chung, giao dịch là một hoạt động mang tính rủi ro cao và công ty FTMO không thể hứa hẹn lợi nhuận cao. Lưu ý rằng, Tài khoản FTMO là tài khoản được mô phỏng đầy đủ với các báo giá thị trường thực từ các nhà cung cấp thanh khoản. Chúng tôi có quyền sao chép các giao dịch theo quyết định của riêng mình, bằng cách sử dụng các lệnh tổng hợp và các thuật toán quản lý rủi ro riêng của chúng tôi. Giải pháp này là dễ dàng hơn về mặt quản lý hành chính và cho phép công ty chúng tôi chủ động hơn trong việc quản lý rủi ro trong một số thị trường nhất định.