Trading Updates


Thông tin cập nhật – 30/11/2023

Thông tin cập nhật – 30/11/2023

Do lịch bảo trì nền tảng DXtrade diễn ra vào thứ Bảy ngày 02/12/2023, nền tảng giao dịch web của DXtrade sẽ ...
Thông tin cập nhật – 23/11/2023

Thông tin cập nhật – 23/11/2023

Do lịch bảo trì diễn ra vào thứ Bảy ngày 18/11/2023, các hoạt động giao dịch trên các nền tảng Metatrader 4, ...
Thông tin cập nhật – 16/11/2023

Thông tin cập nhật – 16/11/2023

Do lịch bảo trì diễn ra vào thứ Bảy ngày 18/11/2023, các hoạt động giao dịch trên các nền tảng Metatrader 4, ...
Thông tin cập nhật – 09/11/2023

Thông tin cập nhật – 09/11/2023

Do lịch bảo trì diễn ra vào thứ Bảy ngày 11/11/2023, các hoạt động giao dịch trên các nền tảng Metatrader 4 và 5 sẽ ...
Thông tin cập nhật – 02/11/2023

Thông tin cập nhật – 02/11/2023

Tất cả thời gian bên dưới được biểu thị bằng thời gian trên nền tảng MetaTrader (GMT+3/ CEST+1). Kể từ ...
Thông tin cập nhật – 26/10/2023

Thông tin cập nhật – 26/10/2023

Do tất cả các nền tảng của chúng tôi sẽ được bảo trì theo lịch trình vào thứ Bảy ngày 28/10/2023, ...