Trading Updates


Thông tin cập nhật – 28/09/2023

Thông tin cập nhật – 28/09/2023

Do lịch bảo trì diễn ra vào thứ Bảy ngày 30/09/2023, các hoạt động giao dịch trên các nền tảng ...
Thông tin cập nhật – 21/09/2023

Thông tin cập nhật – 21/09/2023

Xin lưu ý rằng mã ERBN.f sẽ bị hủy niêm yết vào thứ Bảy, ngày 30/09/2023. Do đó, vui lòng ...
Thông tin cập nhật – 14/09/2023

Thông tin cập nhật – 14/09/2023

Chúng tôi rất vui khi được thông báo rằng, sau khi kết thúc giai đoạn thử nghiệm thành công, bắt ...
Thông tin cập nhật – 07/09/2023

Thông tin cập nhật – 07/09/2023

Do tất cả các nền tảng của chúng tôi sẽ được bảo trì theo lịch trình vào thứ Bảy ngày 09/09/2023, ...
Thông tin cập nhật – 31/08/2023

Thông tin cập nhật – 31/08/2023

Do ngày lễ Ngày Lao động ở Hoa Kỳ vào thứ Hai ngày 04/09/2023, giờ giao dịch của một số ...
Thông tin cập nhật – 24/08/2023

Thông tin cập nhật – 24/08/2023

Do sự kiện ngày lễ quốc gia ở Vương quốc Anh vào thứ Hai, ngày 28/08/2023, mã UK100.cash sẽ đóng ...