thumbnail
Rady a tipy

Limity technické analýzy. Na co si dát pozor

Technická analýza je velmi oblíbeným nástrojem obchodníků i investorů a může být dobrým pomocníkem při rozhodování o vstupu do obchodní pozice. Jako každý jiný přístup, ani technická analýza není samospasným řešením bez chyb a nedostatků. Na co byste si měli dát u technické analýzy pozor?

Hledání svatého grálu v obchodování nebo investování nemá smysl. Na trhu zkrátka neexistuje dokonalý přístup, který by vydělával za jakýchkoli podmínek bez generování ztrátových obchodů/signálů. Investoři a obchodníci tak mají na výběr a mohou si vybrat, jaký způsob bude vyhovovat jejich stylu a jejich osobnosti. Někomu může vyhovovat technická analýza, někdo nedá dopustit na fundamentální analýzu, někdo zase využívá kombinaci obou přístupů apod.

O fundamentální analýze jsme si napsali v našem nedávném článku, dnes se podíváme blíže na technickou analýzu. Té věnujeme na našem blogu dostatek prostoru a každému obchodníkovi by měli být známy základní principy, na nichž technická analýza stojí:

  • v ceně jsou započítány všechny informace o tom, co se na trzích děje nebo co může ovlivnit dění na trzích,
  • historie má tendenci se opakovat díky stádovitému chování obchodníků, a proto lze na trzích využívat různé cenové formace a vzorce,
  • cena se pohybuje v trendech a má tendenci v nich po nějakou dobu zůstávat,
  • technická analýza ukazuje traderům jaká je cena. Ta je tvořena vztahem nabídky a poptávky.

Dnes se podíváme na to, jaké jsou limity technické analýzy a na co byste si u ní měli dát pozor.

Funguje technická analýza?

Technická analýza je oblíbeným nástrojem traderů na forexu a mnozí na ní nedají dopustit. Zároveň je mezi investory a obchodníky dost kritiků, kteří tvrdí, že technická analýza nefunguje. Skutečnost je taková, že technická analýza může být velmi dobrým nástrojem v rukou zkušenějšího obchodníka, ale má omezení a limity. Při tvorbě strategie založené na technické analýze proto musíte mít na paměti, že nejde o nástroj, který vyřeší každý problém.

Závislost na indikátorech

Mnoho nováčků na forexu, ve snaze najít co nejjednodušší cestu k ziskům, uvěří tomu, že jim profity zajistí využívání všech možných indikátorů. Indikátory mohou být cenným doplňkem při rozhodování o vstupech do pozice, ale spoléhání se pouze na ně většinou nevede k lepším výsledkům. Největší problém nastane, když trader z nějakého důvodu začne využívat příliš mnoho indikátorů. Kromě zmatku mu takový přístup nepřinese nic, protože zde platí, že méně je někdy více.

Zkušenější tradeři se naopak postupem času snaží využívání indikátorů omezovat na minimum. Ve větší míře se soustředí na samotnou cenu a vybraný indikátor mohou využít jen k potvrzení svých signálů.

Nedokonalost

Tradeři někdy mají pocit, že vzorce a formace, které viděli na školeních nebo v literatuře, se na trzích vyskytují v dokonalé formě a jsou viditelné na první pohled. Ve skutečnosti je nutné mít poměrně hodně zkušeností a strávit studiem grafů hodně času na to, aby byl trader schopen identifikovat vybrané patterny způsobem, který povede k ziskovému obchodování.

Podobně je to například s hladinami supportu a rezistence, o nichž se mnoho traderů domnívá, že jde o přesné hodnoty, resp. linie na cenovém grafu. Ve skutečnosti jsou to však oblasti, kde se potkává nabídka a poptávka velkých hráčů na trzích. Pochopení a přizpůsobení se tomu, že na cenovém grafu není všechno úplně dokonalé a perfektní jako v školících materiálech, může traderovi ušetřit mnoho peněz a nervů.

Časové rámce

Podobně jako u předchozího bodu, i zde platí, že tradeři mohou sledovat vývoj cena na různých časových rámcích, které jim dávají různé signály. Obchodník, který se soustředí na krátkodobé časové rámce, jako jsou M5 nebo M15, může vidět cenu v úplně jiných souvislostech, jako ji vidí obchodník na čtyřhodinovém nebo denním grafu. Na prvním grafu vidíme na H4 grafu na páru EURUSD počátek klesajícího trendu.

Na pětiminutovém grafu ale vidíme silný rostoucí trend, který začal po odrazu od hladiny supportu, na které se cena chvíli pohybovala v úzkém pásmu.

Zejména pro krátkodobě obchodníky, kteří sledují grafy na menších časových rámcích, je vhodné se před obchodem podívat na to, jak se cena vyvíjí v delším horizontu a získat tak širší perspektivu.

Ignorování fundamentů

V článku o fundamentální analýze jsme psali o tom, že ideálním způsobem, jak obchodovat na trzích, je kombinovat oba přístupy a brát si z nich to nejlepší. Mnoho technických obchodníků přitom fundamenty úplně ignoruje. Samotné fundamenty ale mají na vývoj ceny zcela zásadní vliv a jejich úplné ignorování může vést ke zbytečným ztrátám. Výrazná volatilita, která se objevuje po publikování důležitých zpráv, navíc může ovlivnit nejenom samotnou cenu, ale také indikátory, na jejichž základě pak investoři realizují své obchody. Sledování kalendáře a orientace v tom, co stojí za pohyby cen, je základem dlouhodobého úspěchu.

Schopnost predikce

Technická analýza vychází z historických cen. Na jejich základě pak tradeři vytváří zmiňované vzorce a patterny, resp. využívají různé indikátory, které jim poskytují signály. Na trzích ale působí různé jiné faktory, které mohou mít vliv na pohyby cen (například fundamenty), takže historická data nemusí být vždy ideálním pomocníkem. Technická analýza tak poskytuje poměrně hodně falešných a nepřesných signálů. Když si k tomu připočteme největší slabinu oblíbených indikátorů, které se často zpožďují za samotnou cenou, může to vést u začínajících obchodníků ke zbytečné frustraci.

Subjektivní pohled

Subjektivní pohled na dění na trzích je problémem každého typu analýzy. Různí obchodníci totiž spoléhají při své analýze na různé nástroje, jež interpretují různým způsobem. Na první pohled se tedy může zdát, že technická analýza nefunguje, protože každý trader vidí na stejném grafu různé signály. Řešením je samozřejmě stanovaní si jasných pravidel, včetně vstupů do trhu a výstupů z trhu

To, že někdy strategie určitou dobu generuje ztrátové signály vedoucí k výraznějšímu drawdownu, ještě nemusí znamenat, že je to špatná strategie. Trader by měl mít svou strategii vyzkoušenou a ověřenou backtestem na dostatečně velkém vzorku dat, takže by s podobným scénářem měl počítat. Zároveň platí, že strategie, která skvěle funguje v období trendu, nemusí dosahovat dobrých výsledků v obdobích, kdy se trhy pohybují v pásmu (a to se opět dostáváme k rozdílům mezi časovými rámci).

Na závěr si musíme ujasnit, že tento článek nemá za cíl hanit technickou analýzu a odradit vás, tradery, od jejího využívání. Jde spíš o připomenutí méně zkušeným traderům, aby do technické analýzy nevkládaly příliš mnoho očekávání a nepovažovali jí za jediné a definitivní řešení, které je dovede k bohatství. Obchodujte bezpečně!

Co dělá FTMO?

Společnost FTMO vyvinula dvoufázový Ověřovací proces, který nám pomáhá s vyhledáváním talentovaných traderů. Po jeho absolvování můžete obchodovat na FTMO Accountu se zůstatkem až 4 000 000 Kč. Jak to funguje?.