Technická analýza – kdo je otcem moderní technické analýzy? - FTMO
thumbnail
Obchodní systémy

Technická analýza – kdo je otcem moderní technické analýzy?

Technická analýza je jednou z nejstarších a zároveň nejkontroverznějších metod analýzy a predikce vývoje na trzích, pro většinu traderů na forexu je však nenahraditelným nástrojem při rozhodování o obchodech. V dnešním článku si popíšeme její základy a moderní historii.

Technická analýza se dá jednoduše popsat v několika bodech:

- všechny informace (fundamentální, psychologické, ekonomické, politické) jsou zahrnuty v ceně. Studium finančních výkazů a hledání vnitřní hodnoty je tedy zbytečné,

- díky emotivnímu chování investorů, kteří se v určitých situacích chovají podobně a stádovitě, se historie na trzích opakuje. Tradeři tak v grafech mohou najít vzorce a formace, které jim pomáhají při určování při určování budoucího pohybu cen,

- ceny se pohybují v trendech, které se vyznačují setrvačností. Když se na trhu vytvoří trend, má tendenci nějakou dobu pokračovat,

- technická analýza traderům ukazuje „jaká“ je cena, a ne „proč“ je tam, kde je. Cena a její změna je tvořena vztahem nabídky a poptávky.

Technickou analýzu dnes nejčastěji využívají krátkodobí obchodníci na forexu, lze ji však využívat při obchodování s jakýmkoli investičním nástrojem. Často ji využívají i fundamentální investoři, kteří chtějí získat jiný pohled na trh, nebo jen zkrátka lépe načasovat svou investici.

Historie technické analýzy

V minulém článku našeho seriálu jsme psali o historii vzniku svíčkových grafů, které „objevil“ japonský obchodník s rýží Munehisa Homma již v 18. století a dnes tvoří základ technické analýzy. Za počátek moderní technické analýzy však můžeme považovat vznik tzv. Dowovy teorie. Její základ tvoří soubor článků Charlese H. Dowa, publikovaných v magazínu The Wall Street Journal mezi lety 1900 a 1902. Po jeho smrti Dowovi myšlenky dále rozvíjel William Hamilton a v roce 1922 je Robert Rhea vydal jako jednotný soubor, resp. teorii v knize pod názvem Dow Theory.

Dow teorie

Dow vycházel z akciového trhu, který považoval za barometr celé ekonomiky. Akcie se podle něj pohybovaly většinou velmi podobně, a tak dal dohromady několik akciových titulů reprezentujících celý trh a udělal z nich průměr. Vznikly tak dva indexy, Dow Jones Rail Average (později přejmenovaný na Dow Jones Transportation Average), reprezentující železniční, resp. dopravní sektor a Dow Jones Industrial Average, který reprezentoval průmysl. Tyto indexy pokrývaly dva hlavní ekonomické segmenty a věrně charakterizovaly dění v celé ekonomice. Dowova teorie vychází ze šesti základních principů, které by si měl osvojit každý, kdo chce technickou analýzu využívat.

Trh zohledňuje všechny informace

Všechny minulé, současné a také budoucí informace jsou již započteny v ceně daného aktiva. Tyto informace zohledňují veškeré fundamentální a psychologické faktory ovlivňující poptávku a nabídku, mezi něž patří jak emoce a znalosti všech účastníků trhu, tak i údaje o inflaci, úrokových sazbách nebo zprávy o očekávaných výsledcích společností.

Trh má tři trendy

Základem Dowovi teorie, stejně jako dnešní technické analýzy, je vyhledávání a analýza trendů. Trhy se sice pohybují v trendech, ale nedělají to přímočaře, ale prostřednictvím několika kratších úseků, které mají svá lokální maxima a minima. Při vzestupném bude každé lokální maximum na vyšší úrovni než předchozí lokální maximum a každé lokální minimum bude na vyšší úrovni než předchozí lokální minimum. U sestupného trendu budou lokální maxima a minima následovány dalšími lokálními minimy a maximy, které budou na nižší úrovni. Dow pak definoval tři druhy trendů: primární trend, sekundární trend a vedlejší, nebo minoritní trend.

Primární trend je hlavním a nejdůležitějším trendem trhu, který ovlivňuje dění na trhu a má vliv také na sekundární a minoritní trendy. Primární trend může trvat od jednoho roku až po několik let a bez ohledu na délku je platný, pokud nedojde k potvrzení zvratu.

Sekundární trend jde opačným směrem než primární trend a je funguje jako jeho korekce. V rostoucím primárním trendu je sekundární trend klesající a naopak. Obvyklé trvání sekundárního trendu je od tří týdnů do tří měsíců a zpětný pohyb ním vytvořen má většinou rozsah od jedné do dvou třetin primárního trendu.

Minoritní, neboli vedlejší trend, je korekcí sekundárního trendu a jde o pohyb, který obvykle trvá méně než tři týdny.

Primární trend má tři fáze

Primární trend byl pro Dowa nejdůležitější, přičemž každý primární trend prochází třemi fázemi: akumulační, veřejnou a distribuční.

Akumulační fáze nastává na konci předešlého trendu, kdy do obchodů vstupují pouze dobře informovaní investoři. Většina zpráv je již zohledněna v cenách, čímž se omezuje možnost dalšího pokračování trendu.

Ve veřejné fázi se začne do odchodů zapojovat stále větší podíl investorů, včetně technických, kteří sází na potvrzení trendu.

Ve fázi distribuce se na trhu objevuje investorská veřejnost a nakupují zejména ti, kteří se dají nalákat na hezky vypadající silný trend. Investice na maximech, resp. minimech je pro většinu těchto investorů takřka jistotou prodělku, protože první skupina investorů, kteří investovali při akumulační fázi, se začíná z trhu stahovat.

Tržní indexy se musejí navzájem potvrzovat

Podle Dowa musely trend signalizovat oba indexy, DJIA, i DJTA, které sloužily jako indikátory vývoje v ekonomice. Když se tedy daří průmyslu, musí se dařit i dopravě, která zajišťuje dovoz surovin a vývoz hotových výrobků. I dnes tradeři často hledají konfluence více faktorů před vstupem do trhu.

Trend by měl být potvrzen objemem

Objem, který byl podle Dowa sekundárním indikátorem, potvrzuje sílu trendu. Ve směru trendu by měl tedy objem obchodů růst a proti směru trendu klesat.

Trend je platný, dokud se neukáže jasný signál zvratu

Dokud je trend silný, existuje velká pravděpodobnost jeho pokračování i přes existenci korekcí a „šumu“ na trzích. Cílem je pokud možno se vyhnout obchodování proti trendu, které vede často ke zbytečným ztrátám.

Charles H. Dow sice své myšlenky aplikoval pouze na akcie a nebyl technickým obchodníkem v dnešním smyslu slova, ale jeho myšlenky jsou stále považovány za základ moderní technické analýzy. A to přesto, že investování i ekonomika prošly za léta od jeho smrti velkými změnami.

Co dělá FTMO?

Společnost FTMO vyvinula dvoufázový Ověřovací proces, který nám pomáhá s vyhledáváním talentovaných traderů. Po jeho absolvování můžete obchodovat na FTMO Accountu se zůstatkem až 4 000 000 Kč. Jak to funguje?.