thumbnail
Rady a tipy

Jaký obchodní styl je pro vás nejvhodnější?

Jedním ze základních stavebních kamenů úspěšného tradera by měla být robustní a pořádně otestovaná strategie. Ještě před vyladěním strategie k dokonalosti by však měl mít každý trader jasno v tom, jakým typem tradera je (nebo chce být), resp. jaký obchodní styl pro něj bude nejvhodnější.

Trading je individuální sport, neexistuje přístup, který by byl vhodný pro všechny tradery. Přestože se mnoho začínajících obchodníků snaží kopírovat přístup a strategie zkušenějších traderů nebo mentorů, nakonec si uvědomí, že ideálním přístupem je přizpůsobení si vybrané strategie svému vlastnímu stylu. Každý jsme zkrátka individualitou, každému vyhovuje něco jiného a každý sledujeme jiné cíle.

Poznejte sami sebe

Když už se zorientujete v dění na trhu, měli byste si ujasnit své priority v obchodování a zjistit, jaký typ obchodníka vlastně jste a jaký styl by vám mohl sedět. Vaše rozhodování bude ovlivňovat několik základních faktorů.

Osobnost

Je dobré si ujasnit, jestli mezi vaše silné stránky patří trpělivost a analytické myšlení, nebo se spíše rozhodujete impulzivně a jste zastáncem rychlejší akce. Je velmi důležité znát svou osobnost a podle toho vybrat přístup, který pro vás bude komfortní a bude vám vyhovovat.

Tolerance k riziku

Je velký rozdíl v tom, jestli jste schopen zvládat vysokou volatilitu na trzích a jste ochotni častěji riskovat, nebo se raději vyhýbáte emočně náročnějším činnostem a dáváte přednost konzervativnějšímu přístupu.

Časová náročnost

To, kolik času jste schopen denně věnovat sledování grafů nebo analýze trhů, v konečném důsledku musí ovlivnit váš obchodní styl. Když nejste schopen sledovat grafy několik hodin denně a okamžitě reagovat na dění na trzích, nemůžete si vydělávat scalpingem.

Vzdělání a znalosti

Hodně závisí na tom, jaké máte znalosti a zkušenosti s děním na trzích, případně s technickou nebo fundamentální analýzou a který přístup vám více vyhovuje. Velkou roli pak může sehrávat i znalost matematických modelů a kvantitativní analýzy nebo zkušenosti s programováním.

Kapitál/velikost účtu

S malým kapitálem nemůžete očekávat vysoké zisky, a také se nemůžete spoléhat na to, že budete otevírat v průběhu dne velké množství obchodů, protože vám to nejspíš neumožní maržové požadavky.

Finanční cíle

Zde nejde ani tak o velikost obchodů a kapitálu. Spíše je to o tom, jestli jste ochotni riskovat pro to, abyste dosahovali co možná nejvyšších zisků, nebo vám bude stačit, když budete mít menší ale o to konzistentnější profity.

Psychologická odolnost

Psychologie hraje v tradingu velmi významnou roli, o tom není pochyb. Měli byste mít jasno v tom, jestli jste ochotni akceptovat množství menších ztrát, nebo je to pro vás příliš nekomfortní a raději se zaměříte na méně časté obchodní styly.

Trhy/Instrumenty

Některé investiční nástroje mají větší tendenci se pohybovat v trendech, u některých naopak převažuje pohyb cen v rámci rozpětí. I to může při výběru obchodního stylu hrát poměrně důležitou roli.

Zkušenosti

To, jestli za sebou už máte nějaké zkušenosti s investováním nebo tradingem, je při rozhodování také důležité. Předtím, než se pro nějaký přístup definitivně rozhodnete, je dobré si obchodování a různé přístupy vyzkoušet na menším účtu nebo demo účtu. Poskytne vám to velmi dobrou zpětnou vazbu a ukáže vám to vaše silné a slabé stránky, které při definitivním rozhodování mohou mít zásadní roli.

Po zvážení všech zmíněných faktorů se můžete rozhodnout, který styl je pro vás nejvhodnější a jakým způsobem budete realizovat své obchody.

Scalpování

Scalping spočívá v otevírání obchodů a držení pozice po velmi krátkou dobu, v řádu desítek sekund nebo několika minut. Scalpeři realizují v průběhu jednoho dne několik obchodů s cílem dosažení maximálního zisku za co možná nejkratší dobu s využitím minimálních spreadů a rychlého pohybu zvoleného investičního aktiva.

Scalpeři musí umět rychle reagovat a musí mít velkou toleranci k riziku. Scalpeři si vybírají vysoce likvidní trhy, u nichž je velká šance na minimální spread a zároveň na nich lze očekávat výraznější pohyby. Tento způsob je velmi časově náročný, ale na druhou stranu nemusí scalpeři řešit, co se stane s cenou obchodovaného instrumentu v průběhu noci, protože své pozice přes noc nikdy nedrží.

Intradenní obchodování

Intradenní obchodníci, podobně jako scalpeři, nedrží své pozice otevřené v průběhu noci, ale uzavírají je v ten samý den, kdy je otevřou (v noci drží pozice jen výjimečně, přes víkend nikdy). I oni mohou otevírat v průběhu dne několik pozic, určitě to však není tolik jako u scalperů a může se stát, že v průběhu dne neotevřou žádný obchod.

I v tomto případě jde o časově poměrně náročnou činnost, protože obchodníci musí sledovat trhy prakticky celý den. Své obchody většinou realizují v časech, kdy je na trzích největší likvidita a volatilita, kdy se snaží využít významnějších pohybů na trhu a podle potřeby je pak drží i několik hodin. Na rozdíl od scalperů mnohem častěji využívají při svých obchodech Stop Lossy a Take Profity, které jim umožňují efektivně řídit riziko.

Swingové obchodování

Hlavním cílem swingových obchodníků je zachytit dlouhodobější výkyvy na trzích. Na rozdíl od scalperů a intradenních obchodníků své obchody drží několik dní nebo i týdnů. Tento styl je díky tomu mnohem méně náročný na sledování dění na trzích (stačí ráno nebo večer několik minut). Když se traperovi podaří nastoupit ve správném čase do dlouhodobého trendu a je schopen vydržet v pozici i přes krátkodobé výkyvy, může si jedním obchodem vydělat relativně hodně peněz.

Na druhou stranu vyžaduje swing trading mnohem větší dávku trpělivosti. Vzhledem k tomu, že drží trader pozici i přes noc (což může být pro někoho příliš stresující), musí být připraven na výraznější výkyvy a podle toho i adekvátně řídit svou pozici. Využití SL a TP (samozřejmě širších jako u intradenního tradingu) je samozřejmostí.

Poziční obchodování

Poziční obchodníci drží své obchody otevřené po delší dobu, tzn. týdny, měsíce nebo i roky. Krátkodobé výkyvy na trzích pro ně nejsou důležité. Při svém rozhodování sledují dlouhodobé trendy a často využívají fundamentální analýzu. Mezi poziční obchodníky můžeme zařadit i dlouhodobé investory, kteří využívají principu „kup a drž“ a své pozice často diverzifikují mezi několik dlouhodobě držených aktiv.

Je jasné, že tento styl je časově méně náročný, to ale neznamená, že by rozhodování bylo jednoduché. Poziční obchodník / investor musí před každým svým rozhodnutím udělat důkladnou analýzu a po otevření pozice nemůže počítat s tím, že mu přinese okamžitý zisk. Trpělivost a dostatek kapitálu jsou u tohoto stylu nezbytné.

Na závěr už jen doplníme, že mezi jednotlivými obchodními styly nemusí existovat jasná dělící čára a váš přístup může být kombinací více stylů. Základem je zvolit si přístup, který vám nejvíce vyhovuje, je schopen se v delším horizontu přizpůsobit se měnícím se podmínkám na trhu a zároveň vám umožní co nejefektivněji řídit riziko, abyste v dlouhém horizontu mohli dosahovat maximální zisky. Obchodujte bezpečně!

Co dělá FTMO?

Společnost FTMO vyvinula dvoufázový Ověřovací proces, který nám pomáhá s vyhledáváním talentovaných traderů. Po jeho absolvování můžete obchodovat na FTMO Accountu se zůstatkem až 4 000 000 Kč. Jak to funguje?.