thumbnail
Obchodní systémy

Co stojí za pohyby cen na trzích

Dění na forexu a ostatních finančních trzích ovlivňuje mnoho faktorů a událostí, které mají vliv na pohyb cen finančních instrumentů. V konečném důsledku je však hlavním hybatelem cen na jakémkoli trhu (nejen těch finančních) základní vztah nabídky a poptávky.

Dění na finančních trzích, jako je forex, komodity apod., je na první pohled ovlivňováno makroekonomickými daty, kroky centrálních bank, geopolitickou situací, nebo změnou nálad na trhu. Když dochází na trhu k výraznějším pohybům, snaží se to analytici vysvětlovat z fundamentálního (překvapivá zpráva) nebo technického (překonání/dosažení důležité S/R úrovně) hlediska, případně vlivem sentimentu na trhu.

Ve skutečnosti cenu a její pohyby ovlivňuje poptávka a nabídka, resp. prodejci a kupující, kteří se snaží najít férovou hodnotu aktiva. Tato interakce mezi účastníky trhu probíhá prakticky neustále, obchodníci na forexu jí pak mohou vnímat prostřednictvím grafů, kde se cena pohybuje v trendech nebo v rozpětích.

Poptávka vs nabídka

Pohyb ceny přitom nezpůsobuje převaha nabídky nad poptávkou a naopak, protože každý prodávající musí mít nakupujícího. Jde spíše o míru agresivity nebo ochoty prodávat (resp. nakupovat) za vyšší nebo nižší cenu.

Na to, abychom zjistili, jak tyto pohyby na trzích vznikají, můžeme využít několik nástrojů, u nichž můžeme sledovat objem nebo likviditu na trzích. Jelikož je forex OTC trh a je decentralizovaný, data o objemu, zrealizovaných obchodech nebo likviditě na měnových párech a s CFD nejsou pro běžné obchodníky jednoduše dostupná. Tradeři si je musí zaplatit, nebo se k nim dostat prostřednictvím svého brokera nebo služeb třetích stran, případně si mohou do své platformy stáhnout rozšíření, které mohou být dobrou alternativou k placeným nástrojům.

Objem

Objem obchodů nám ukazuje počty pozic, které byly zrealizované na trhu. Mnoho obchodníků považuje objem obchodů za jeden z nejdůležitějších ukazatelů kromě samotné ceny aktiva. Velký objem může znamenat výrazný pohyb ceny, protože velký objem objednávek (typu market) vstupujících do trhu může znamenat výrazný pohyb ceny. Naopak velký objem již zobchodovaných kontraktů na určité ceně, nebo čekajících příkazů (typu limit) může představovat zajímavý support/rezist, ke kterému se trh rád vrací a lze u něj čekat na reakci.

Kromě klasického zobrazení objemu na grafu se dnes často využívá tzv. order flow, neboli footprint grafy, které kromě ceny zobrazují také počet zrealizovaných bit a ask pozic na jednotlivých cenových úrovních. Čísla na levé straně zobrazují prodávající, kteří snížili poptávku, čísla na pravé straně nakupující, kteří zvedli nabídku. V běžných aplikacích bohužel tento nástroj nenajdeme, ale obchodníci mohou využít nástroje jako NinjaTrader (obrázek níže), nebo si mohou stáhnout doplňky (v tomto článku píšeme o doplňku do platformy cTrader).

Likvidita

Likvidita ve formě čekajících (limit) objednávek má na cenu také velmi výrazný vliv a její dynamický vývoj nám poodhaluje zmiňovanou agresivitu prodávajících a nakupujících. Likviditu na trzích můžeme sledovat prostřednictvím čekajících pokynů, které můžeme vidět v order booku. I zde je problém, že tento nástroj není v aplikacích pro běžné tradery dostupný a musí tedy využívat doplňkové nástroje, jak je vidět na obrázku níže (Free Trader Ladder (gemify) v0.4.1. - plugin for Ninjatrader 8).

Likvidita na trhu je velmi důležitým ukazatelem, která má vliv na volatilitu. Když je na trzích dostatek likvidity, pohyby na trzích nemusí být výrazné a nedochází na nich ke skluzům, protože na trhu je dostatek účastníků a na každé cenové hladině je možné najít dostatek obchodníků, kteří v obchodě tvoří protistranu. Nedostatek likvidity často vede k výrazným krátkodobým pohybům a možným skluzům, protože na určitých cenách není dostatečné množství protiobjednávek a obchod se na dané ceně nemusí realizovat.

Na dalším grafu pak můžeme vidět, jak objem a likvidita ovlivňují výslednou cenu aktiva. Na úrovních, kde je dostatek likvidity, a zároveň dostatečné množství obchodníků, kteří byli ochotni na dané ceně realizovat svůj obchod, nejsou pohyby ceny výrazně mimo průměr. Nejvýraznější pohyb pak nastává v oblasti, kde vidíme nejnižší objem. Na daných cenových hladinách totiž nebylo dostatečné množství pokynů, protože obchodníci zde neměli zájem obchodovat a ti, kdo vstupovali do trhu, zde nenašli protistranu.

Pohled na trhy z hlediska likvidity, aktuální dynamiky čekajících a market objednávek a objemů již zobchodovaných na ceně je využíván profesionálními tradery i velkými hráči, kteří hýbou trhem. S jejich pomocí lze sledovat jejich stopy a odhadnout jejich záměry. Nástroje a vizualizace těchto aktivit lze je využít pro scalping i obchodování na delších timeframech. Tento přístup ale vyžaduje znalost teorie ale především stovky hodin live sledování grafů. Obchodujte bezpečně!

Co dělá FTMO?

Společnost FTMO vyvinula dvoufázový Ověřovací proces, který nám pomáhá s vyhledáváním talentovaných traderů. Po jeho absolvování můžete obchodovat na FTMO Accountu se zůstatkem až 4 000 000 Kč. Jak to funguje?.