Limity ztrát si musí strážit každý obchodník - FTMO
thumbnail
Successful Traders Stories

Limity ztrát si musí strážit každý obchodník

Pravidla o maximálních limitech ztrát jsou u nás mnohem důležitější než vysoký výnos, protože nám dávají obraz o tom, jak je klient schopen pracovat s řízením rizika. Na jejich dodržování si musí dávat pozor i ti, kteří jsou schopni dosahovat nadprůměrné výnosy. Důkazem toho jsou i dnešní dva FTMO Tradeři.

Přestože se klientovi podaří dosáhnout na velmi zajímavý výnos, může jej jedna chyba stát jeho účet a v horším případě dokonce celý jeho výdělek. Klient přitom ani nemusí realizovat příliš velké pozice a může obchodovat konzistentně. Pravidlo o Maximální denní ztrátě se může některým obchodníkům zdát přísné, ale má svůj smysl. Klienti FTMO v dnešní části seriálu o úspěšných traderech se k tomuto limitu sice přiblížili nebezpečně blízko, ale nakonec se zvládli vyhnout zbytečné ztrátě účtu a připsali si velmi hezký výnos.

Křivka našeho prvního tradera je poněkud „kostrbatější“, ale celkový výnos je vysoko nad průměrem. Přestože se u něj vyskytla období s delšími a výraznějšími propady,  prakticky celé obchodní období se držel v zelených číslech. Bonusem je pak velmi dobrá konzistentnost obchodníka.

Zisk ve výši 52 222 USD je skutečně impozantní. Vydělat 50 % za dva týdny se nepodaří jen tak někomu, takže klobouk dolů. Menším problémem je pouze velmi těsné minutí limitu Maximální denní ztráty (-4,93 %), které hrozilo obchodníkovi až dvakrát, a to jednou na začátku a jednou před koncem obchodního období. Naštěstí se z těchto sérií ztrát dokázal trader oklepat a v obou případech tyto ztráty nakonec vykompenzoval následnými ziskovými obchody.

V průběhu deseti obchodních dní otevřel obchodník 127 pozic o celkové velikosti 686 lotů. To znamená v průměru bezmála 5,5 lotu na pozici, což při jeho velikosti účtu není mnoho. Trader sice zvykl otevírat vícenásobné pozice, takže největší pozice činila kolem 15 lotů, ani to však není při velikosti účtu nijak závažný problém. Průměrné RRR (1,73) a vysoká úspěšnost (63,78 %) už jen podtrhují správné nastavení risk managementu a money managementu.

Z deníku je jasné, že jde o typického intradenního tradera, který nedrží obchody přes noc a nejdelší obchod trval 9,5 hodiny. Společně s vícenásobným otevíráním pozic pak obchodník otevřel více než 12,5 pozice na den, takže jde o poměrně aktivního tradera. Zajímavostí je, že trader mnohem častěji nastavuje Take Profit než Stop Loss. To není dobrý způsob řízení rizika, i když jde o tradera, který pravděpodobně nenechává obchodní platformu „bez dozoru“.

Trochu nepochopitelně působí některé obchody, kdy trader uzavře pozici s tím, že o pár sekund otevře tu samou pozici na stejném instrumentu a tím správným směrem. Možná bylo jeho úmyslem „uzamčení“ alespoň nějakého výnosu, ale to se dá udělat i jiným způsobem, při němž není nutné platit zbytečné komise navíc.

Další výtkou může být otevírání pozic ve ztrátě, které je mezi obchodníky poměrně oblíbené. V jednom případě byl tento přístup dokonce důvodem ke zbytečným ztrátám, které vedly k už zmiňovanému přiblížení se k limitům maximální denní ztráty. I proto tento přístup našim obchodníkům v drtivé většině případů nedoporučujeme.

Trader jednoznačně upřednostňuje nejoblíbenější instrument mezi klienty FTMO, kterým je zlato (XAUUSD). Vzhledem k poměrně silnému klesajícímu trendu na zlatě převládají sell pozice, díky čemuž nakonec trader slavil skvělý úspěch. První den obchodování sice zkusil jednu pozici na americkém indexu US100.-cash, ale neúspěch jej pravděpodobně odradil od dalšího obchodování na tomto instrumentu.

Také druhý trader se musel výraznější ztrátě čelit hned na začátku obchodního období, ale i on se nakonec dokázal se ztrátou poměrně úspěšně vyrovnat. Ani jeho balance křivka není na první pohled nějak ideální, ale díky konzistentnímu přístupu nakonec zaznamenal velmi zajímavý zisk.

Zisk 18 025 USD je při velikosti účtu 100 000 US také velmi pěkný, přičemž trader na něj potřeboval ještě o jeden obchodní den méně než v prvním případě. I zde hrozilo prolomení limitu Maximální denní ztráty (-4,90 %), ale pak už si trader své pozice pohlídal a další obchodní dny skončily v zelených číslech. Dá se říct, že právě tento obchod mu dal jasně najevo, že riskovat 4 % na jeden obchod není dobrý nápad.

Trader otevřel v průběhu devíti obchodních dní 26 pozic o celkové velikosti 220 lotů, což je méně než 8,5 lotu na pozici. Jelikož trader neotevírá vícenásobné pozice, je tato velikost při stotisícovém účtu stále v pořádku. Průměrné RRR kolem hodnoty 1 (1,09) není nic extra, ale společně s vysokou úspěšností (69,23 %) to může vést k velmi dobrým výsledkům.

I v tomto případě jde o intradenního tradera, který drží obchody ještě kratší dobu než náš první trader. I přesto je jeho celkový i průměrný počet obchodů na den mnohem nižší. Pozitivně hodnotíme snahu nastavovat u většiny pozic Stop Loss, a také to, že ztráty nikdy (s výjimkou prvního dne) nepřekročily 2 % účtu. Aktivní přístup je patrný také z toho, že trader často otevírá opačné pozice ihned po uzavření ztrátového obchodu, což může zavánět tzv. revenge tradingem a některé pozice byly možná uzavřeny předčasně s malým ziskem.

Z deníku je jasně vidět, že u obchodů, kde byl nastaven Take Profit, sice došlo k uzavření pozice v zisku, ale dost daleko od hodnoty TP. Na jednu stranu se dá říct, že účel světí prostředky, takže hlavní je celkový zisk. Na druhou stranu to může svědčit o netrpělivosti tradera, který zkrátka není ochoten si počkat na zisk a raději uzavírá pozice s menším ziskem, než plánoval. Přesnou strategii tradera ale neznáme, takže v tomto směru nelze přesně hodnotit nebo kritizovat.

I tento trader se primárně soustředil na zlato (XAUUSD), v jeho případě však převládaly pozice buy. Vydělat s buy pozicemi, když polovinu obchodního období představuje strmý klesající trend, je docela kumšt. Trader byl docela striktní co se velikostí pozic týče, což mu určitě zjednodušovalo vstupování do trhu. Časové rozpětí, v němž obchodoval, pak dává odpověď na to, proč je počet jeho pozic mnohem menší než u prvního tradera.

Na příkladu dnešních dvou úspěšných traderů je vidět, že obchodník nemusí otevírat zbytečně velké pozice, ani na první pohled zbytečně riskovat, a stejně se může nebezpečně přiblížit k limitům Maximální denní ztráty. Mějte to na mysli, když budete otevírat své obchody. Obchodujte bezpečně!

Co dělá FTMO?

Společnost FTMO vyvinula dvoufázový Ověřovací proces, který nám pomáhá s vyhledáváním talentovaných traderů. Po jeho absolvování můžete obchodovat na FTMO Accountu se zůstatkem až 4 000 000 Kč. Jak to funguje?.