Vysoká úspěšnost je základem úspěchu - FTMO
thumbnail
Successful Traders Stories

Vysoká úspěšnost je základem úspěchu

V další části našeho seriálu, v němž hodnotíme úspěšné FTMO Accounty našich traderů, se podíváme na dva obchodníky, jejichž největší zbraní při dosažení nadprůměrných výsledků byla úspěšnost jejich strategie.

Tradeři při sestavování a testování strategie většinou hledí na to, jestli má strategie vysoké procento úspěšnosti, nebo se soustředí na vyšší RRR (pak na procentu úspěšnosti až tak nezáleží). Každému samozřejmě vyhovuje něco jiného, když se ale spojí hodnota RRR vyšší než 1 a k tomu ještě procentuální úspěšnost obchodů přes 70 %, je úspěch prakticky zaručen. A to je případ traderů, které budeme hodnotit v dnešní části našeho seriálu.

U prvního tradera můžeme vidět téměř dokonalou balance křivku, jen se dvěma mírnými výkyvy, které v žádném případě nemohly ovlivnit jeho výsledek. Trader byl prakticky od začátku obchodního období v zisku, což má ve většině případů velmi pozitivní dopad na psychiku tradera. Je vidět, že trader se rozbíhal pomalu a hned ze začátku to nepřeháněl s velikostmi pozic, což je jen dobře.

Za deset obchodních dní dosáhl obchodník na celkový profit bezmála 22 000 USD, což je při velikosti účtu 100 000 USD skvělý výsledek. K limitům Maximální denní ztráty ani Maximální ztráty se za tu dobu ani nepřiblížil. To určitě také pravděpodobně přispělo k jeho psychické pohodě stejně jako skutečnost, že pouze dva dny ze zmiňovaných deseti skončily ve ztrátě.

Obchodník realizoval 82 obchodů, jejichž celková velikost činila 97,78 lotu, což je bezmála 1,2 lotu na obchod. Při velikosti účtu 100 000 USD to znamená hodně konzervativní přístup, a to i v případě, že obchodník otevíral vícenásobné pozice (což ale moc často nedělal). V kombinaci s dobrým ukazatelem RRR (2.04) a výbornou úspěšností obchodů téměř 80 % dokázal trader i s tímto relativně konzervativním přístupem vydělat za krátkou dobu více než 20 %.

Z deníku je patrné, že jde o intradenního tradera, který většinou nedrží pozice otevřené přes noc. Výjimkou byly dvě pozice, z nichž jednu držel jeden den a půl dne a druhou, poměrně velkou, držel dokonce přes dva dny, obě však i přes negativní swapy skončily se zajímavým ziskem. Nejkratší pozice držel jen pár minut, což už by se dalo považovat za scalping. U všech obchodů, i u těch nejkratších, měl obchodník nastaven Stop Loss a ve většině případů také nastavil Profit Target, což hodnotíme velmi pozitivně.

Trader obchodoval jak dlouhé, tak i krátké pozice, mnohem větší úspěšnost však měl, když spekuloval na pokles instrumentu. Nejoblíbenějším instrumentem obchodníka bylo zlato (XAUUSD), které dlouhodobě patří mezi nejobchodovanější symboly u FTMO Traderů. Druhým nejčastěji obchodovaným symbolem pak byl měnový pár GBPJPY, v tomto případě ale šlo pouze o tři obchody rozdělené do více pozic. Jedním z těchto obchodů pak byl právě ten, který obchodník držel zmiňované dva dny. Trpělivost se v tomto případě evidentně vyplatila.

Balance křivka druhého obchodníka už sice nevypadá tak parádně, ale stále platí, že podobný vývoj svého FTMO Accountu by chtěl zaznamenat asi každý FTMO Trader. I v tomto případě byl trader hned od začátku obchodního období v zelených číslech a připsal si pouze jednu sérii tří obchodů, v níž zaznamenal výraznější ztrátu.

Zisk přes 20 000 USD sice při velikosti účtu 400 000 USD není procentuálně tak parádní jako v předchozím případě, ale je potřeba brát v potaz, že jej trader dosáhl za pouhých 7 dní, přičemž ani jeden z těchto dní neskončil ve ztrátě. Druhý trader sice zaznamenal nižší hodnotu RRR (1,38) a měl i nižší úspěšnost (stále skvělých 72,09 %), ale k podobnému výsledku v absolutním vyjádření mu stačilo mnohem méně obchodů.

Mohou za to i větší otevírané pozice, na 43 obchodů činila jejich celková velikost 139,5 lotu, což je 3,2 lotu na obchod. Podobně jako v předchozím případě, i zde jde vzhledem k velikosti účtu spíše o konzervativní přístup. Pro úplnost lze jen dodat, že ani druhý trader neměl problém s limity Maximální denní ztráta a Maximální ztráty.

Obchodník otevíral pozice od dvou do pěti lotů a jen výjimečně otevíral více pozic v jednom obchodě, což jen potvrzuje jeho konzervativní nastavení. Když trader nemá potřebu otevírat příliš velké pozice k tomu, aby dosáhl na zajímavý zisk, opět to může mít na jeho psychologické nastavení velmi příznivý vliv. Na každou pozici totiž riskuje procentuálně malou částku a je si vědom toho, že i delší série ztrát nemůže jeho účet nijak výrazně ohrozit.

V tomto případě trader zaznamenal nejvyšší ztrátu na jeden obchod pouze 1 550 USD, což je méně než 0,4 % účtu a s tím se může trader cítit velmi pohodlně. Vzhledem k tomu, že trader držel své pozice velmi krátkou dobu, nejsou ani jeho ziskové obchody nijak závratně vysoké K nadprůměrnému výsledku to ale stačilo. Opět chválíme zadávání Stop Lossů u většiny pozic.

I u tohoto obchodníka bylo nejoblíbenějším nástrojem zlato (XAUUSD), na němž obchodník otevřel drtivou většinou obchodů a také zde byl doplňkem měnový pár GBPJPY, na němž otevřel obchodník tři obchody. A aby té podobnosti nebylo málo, i tento obchodník byl mnohem úspěšnější v otevírání krátkých pozic.

Na dvou příkladech dnešních obchodníků je jasně vidět, že k výjimečnému výsledku nemusí trader obchodovat nesmyslně velké pozice, u nichž pokaždé riskuje zbytečně velké ztráty. Konzervativní přístup v kombinaci s dobrou strategií, která je schopna vygenerovat dostatečné množství ziskových obchodů, může obchodníkovi zajistit potřebnou psychologickou pohodu, s níž je pak jednodušší dosahovat velmi dobré výsledky.

Co dělá FTMO?

Společnost FTMO vyvinula dvoufázový Ověřovací proces, který nám pomáhá s vyhledáváním talentovaných traderů. Po jeho absolvování můžete obchodovat na FTMO Accountu se zůstatkem až 4 000 000 Kč. Jak to funguje?.