Navyšování pozic ve ztrátě? Riziko, které se může vyplatit - FTMO
thumbnail
Obchodní systémy

Navyšování pozic ve ztrátě? Riziko, které se může vyplatit

Jedno ze základních pravidel tradingu tvrdí, že obchodník by nikdy neměl navyšovat své pozice, když je ve ztrátě. Někteří tradeři však přesto tento způsob řízení pozic využívají, a dokonce mohou být úspěšní. Jak na to?

V minulém článku jsme psali o tzv. pyramidování, což je přístup, kdy obchodník může díky navyšování své pozice efektivně zvyšovat ziskový potenciál obchodu a nemusí přitom podstupovat vyšší riziko. Dnes si řekneme něco o druhém způsobu navyšování pozic, tzv. scaling in, kdy obchodník v průběhu obchodu navyšuje své pozice ve ztrátě.

Hned na úvod je nutné připomenout, že tento postup se vůbec nedoporučuje méně zkušeným obchodníkům. Mnoho traderů bude tento přístup, stejně jako v předchozím případě, považovat za nelogický. Jsou však i tací, kteří nejsou schopni vystoupit ze své ztrátové pozice a ve víře v obrat se snaží dohnat své ztráty právě navyšováním pozic. Když však není toto navyšování pozic realizováno plánovaně a s předem stanoveným rizikem, je odsouzeno k neúspěchu.

Jasný plán je základ

Obchodník musí již předem vědět, kde bude vstupovat do trhu a jak velké budou jeho pozice. Tento přístup počítá s tím, že první vstup do obchodu nemusí být vždy ideální a navýšení pozice mu umožňuje ještě lepší vstup a zprůměrování pozice v jeho prospěch. Stop Loss v první pozici činí jen část sumy, kterou je trader na daném obchodu ochoten riskovat. To mu sice snižuje potenciální zisk z obchodu, když se bude trh pohybovat správným směrem už od začátku, zároveň ale snižuje potenciální riziko.

Řešení FOMO

Po psychologické stránce je pro obchodníka zajímavé také to, že pohyb nesprávným směrem po otevření první pozice pro něj není stresující, protože s ním počítá a znamená pro něj další příležitost k ještě lepšímu vstupu. Může to být také vhodný způsob otevírání pozic pro obchodníky, kteří mají problém s FOMO a otevírají pozice předčasně. První, potenciálně předčasně otevřená pozice, tak nemusí být problém, což může mít na psychiku obchodníka pozitivní vliv.

Metod vstupu při tomto způsobu otevírání pozic je několik. Obchodník může spekulovat na obrat trendu s využitím různých úrovní supportů a rezistencí. Scaling in lze využít i při otevírání pozic v pásmu, v jehož rámci se mohou vytvářet nové úrovně supportu a rezistence apod.

Obrat trendu

Stejně jako minule bude nejlepší si uvést konkrétní příklad na grafu. V prvním případě obchodní spekuluje na obrat trendu na páru EURUSD. První vstup do shortu může realizovat někde kolem kurzu 1,18500, když cena dorazí k rezistenci. SL může nastavit na hodnotě 1,19500, tzn. 100 bodů.

Jelikož cena pokračuje nahoru k další rezistenci, obchodník si počká na další vstup na hodnotě 1,19000, opět se SL na hodnotě 1,19500, tj. 50 bodů. Druhá pozice může být dvojnásobně velká, než první, což bude znamenat větší ziskový potenciál při lepší ceně a stejné nominální hodnotě rizika.

TP může být v obou případech nastaveno na posledním low, tzn. kolem hodnoty 1,16700. V ideálním případě by zisk z první pozice činil 180 bodů (RRR 1,8:1), z druhé pozice 230 bodů (RRR 4,6:1).

Prolomení pásma

Ve druhém případě obchodník spekuluje na prolomení pásma po odrazu od supportu. Jelikož ale cena v rámci pásma vytvořila několik hranic supportu, obchodník má na výběr více hladin ke vstupu. První vstup může realizovat na nejvyšším supportu, kolem kurzu 109,600. V tomto případě bude SL v konzervativním případě až pod třetí hladinou supportu, tedy někde kolem hladiny 108,600 (tzn. 100 bodů).

Druhý vstup bude na druhém supportu, tedy někde kolem kurzu 109,200. SL v tomto případě bude opět na 108,600 a bude činit 60 bodů. Potenciální třetí vstup už obchodník nerealizoval, protože cena se na třetí support už nepodívala. Pokud by s tímto vstupem obchodník počítal, znamenalo by to, že jeho otevřená pozice je menší, než původně očekával. Zmenšuje se tím riziko celého obchodu, ale také ziskový potenciál. V každém případě by v ideálním případě byl obchodník v prvním obchodě v zisku kolem 240 (RRR 2,4:1) bodů a ve druhém 280 bodů (RRR 2,8:1).

Je potřeba si uvědomit, že toto jsou ideální případy, kdy nakonec skutečně dojde k obratu trendu nebo prolomení pásma ve směru, v jakém si to trader přeje. Pokud by trh pokračoval opačným než požadovaným směrem, obchodník musí mít pevně stanové SL, který v žádném případě nebude posouvat (v horším případě ještě dokupovat ve větší ztrátě). Tento přístup na jednu stranu může obchodníkovi vyhovovat v tom, že i špatný začátek obchodu hraje v jeho prospěch. Na druhou stranu ale musí mít obchodník velmi pevnou disciplínu a předem stanovené rozumné hladiny SL, které dokáže bez problémů ustát.

Co dělá FTMO?

Společnost FTMO vyvinula dvoufázový Ověřovací proces, který nám pomáhá s vyhledáváním talentovaných traderů. Po jeho absolvování můžete obchodovat na FTMO Accountu se zůstatkem až 4 000 000 Kč. Jak to funguje?.