Využijte sílu měny ve svůj prospěch - FTMO
thumbnail
Rady a tipy

Využijte sílu měny ve svůj prospěch

Při otevírání pozic na forexu se rozhodujeme na základě různých kritérií a faktorů. Kromě tradičních způsobů, jako je využívání price action nebo různých indikátorů, nám může pomoci také identifikace silných a slabých měn. Jak ale můžeme identifikovat silnou nebo slabou měnu?

Obchodování měnových párů je specifické tím, že v rámci jednoho investičního nástroje máme dvě měny, kdy hodnota jedné měny je kotována vůči hodnotě druhé měny. Například měnový pár USDJPY představuje hodnotu amerického dolaru v japonském jenu. Pár EURUSD zase představuje hodnotu eura v americkém dolaru.

Dva instrumenty v jednom

Otevřením jedné pozice spekulujeme na posílení jedné měny a/nebo na oslabení druhé. Když spekulujeme na posílení jedné měny, nemusí to zákonitě znamenat, že ta druhá musí zákonitě oslabovat. Když si totiž otevřeme dlouhou pozici například na páru EURUSD, může to znamenat, že spekulujeme na posilování eura, dolar ale nemusí oproti jiným měnám oslabovat. Nebo můžeme v této pozici spekulovat na oslabení dolaru, ale to zákonitě neznamená, že euro bude posilovat i vůči ostatním měnám.

Posilování nebo oslabování jednotlivé měny závisí na mnoha faktorech, ale z jednoho měnového páru sílu nebo slabost dané měny (například eura v páru EURUSD) nedokážeme jednoznačně vyčíst. Je pravdou, že v současnosti mohou investoři sílu jednotlivých měn zjistit díky měnovým indexům, které jsou dostupné u všech hlavních měn. Tyto indexy ale nejsou v obchodních platformách u běžných brokerů dostupné. Jedním ze způsobů pak může být využívání tzv. heatmap. Ty graficky znázorňují relativní sílu jednotlivých měn vůči sobě, nebo relativní výkonnost jednotlivých párů na různých časových rámcích.

Jak najít silnou a slabou měnu?

Dalším způsobem může být porovnání několika měnových párů v nichž se vyskytuje určitá měna a podle toho zjistit její momentální sílu nebo slabost. To nám umožní vyselektovat měny (a nemusí se jednat pouze o tzv „major“ měny), které mají potenciál k růstu a v kombinaci s jednoduchou price action nám to může pomoci v našem rozhodování.

Silná měna, která posiluje vůči většině měn na trhu, má potenciál k dalšímu růstu, slabá měna naopak může inklinovat k výraznějšímu oslabení. Nebo naopak, pokud má za sebou silná měna delší rostoucí trend v porovnání s většinou jiných měn, může to být známka nadhodnocení a my můžeme hledat signály naznačující obrat trendu. Pokud se nám podaří najít jednu potenciálně silnou a jednu potenciálně slabou měnu, může jít o zajímavou investiční příležitost.

Na obrázku níže máme několik měnových párů, jejichž společnou měnou je euro. Jde o eurové páry se všemi hlavními měnami na čtyřhodinných (H4) grafech a pro zajímavost jsme přidali pár EURCZK. Výhodou v tomto případě je skutečnost, že euro je ve všech případech základní měnou (v páru je na prvním místě), takže je jasné, kdy euro v porovnání s ostatními měnami roste a kdy oslabuje. Na párech s CHF a JPY je EUR v poměrně silném trendu, u páru s USD to vypadá na ukončení tohoto silného trendu a možný obrat. U páru s CAD jde spíše o začátek silnějšího trendu, který by mohl trvat delší dobu a podobně je na tom euro na páru s NZD (případně i AUD), kde by mohlo dojít k obratu klesajícího trendu.

Při pohledu na páry s USD můžeme vidět, že ve většině případů (oproti EUR, GBP, AUD, NZD a CAD) zde dochází k obratu trendu ve prospěch americké měny. Na párech v horní polovině obrázku si musíme uvědomit, že USD je v těchto případech kótovací měnou (v měnovém páru je na druhém místě), takže pohyb směrem dolů znamená jeho posilování vůči druhé měně v páru. Na párech s CHF a JPY se pak americký dolar nachází v konsolidaci. Z těchto dvou příkladů se jeví USD jako silná měna a NZD a AUD se jeví jako slabé měny.

Při pohledu na páry s měnami AUD a NZD můžeme poměrně jasně vidět, že obě měny mají nakročeno k oslabování oproti většině ostatních měnových párů.

Pokud se obrat trendu u těchto párů potvrdí, může být spekulace na růst silné měny, v tomto případě USD, a oslabování slabé měny (AUD nebo NZD), zajímavou příležitostí. Pokud by se tento signál potvrdil, mohlo by jít z delšího hlediska o dobrý obchod.

Podobně můžeme postupovat i v případě jiných měn a můžeme je samozřejmě analyzovat na jiných časových rámcích. Krátkodobí investoři mohou sledovat H1, M30 nebo grafy, swingoví tradeři mohou brát v úvahu také D1 grafy. Stejně jako u jiných nástrojů technické analýzy je potřeba počítat s tím, že grafy na delších časových rámcích vyžadují větší trpělivost, ale mohou dávat přesnější výsledky.

Identifikace síly nebo slabosti jednotlivých měn může pomoci traderům v realizaci kvalifikovaných rozhodnutí a přidává do rozhodovacího procesu další zajímavý faktor. Stejně jako je to u jiných nástrojů technické analýzy, i sílu a slabost měny je dobré využívat v kombinaci s jinými nástroji technické analýzy pro ještě lepší výsledky. Obchodujte bezpečně!

Co dělá FTMO?

Společnost FTMO vyvinula dvoufázový Ověřovací proces, který nám pomáhá s vyhledáváním talentovaných traderů. Po jeho absolvování můžete obchodovat na FTMO Accountu se zůstatkem až 4 000 000 Kč. Jak to funguje?.