Technická analýza – v čem je kouzlo RSI - FTMO
thumbnail
Obchodní systémy

Technická analýza – v čem je kouzlo RSI

Po třech indikátorech, které různým způsobem stavěly na trendech (případně je kombinovaly s momentem a volatilitou), se dnes podíváme na jeden z nejoblíbenějších oscilátorů, Relative Strenght Index a jeho využití.

Index relativní síly, nebo také Relative Strenght Index (RSI) patří mezi nejoblíbenější a nejpoužívanější oscilátory. Vyvinul jej známý technický analytik J. Welles Wilderem Jr. a společně s několika dalšími indikátory jej poprvé publikoval už v roce 1978 v knize „New Concepts in Technical Trading Systems“. RSI je momentový oscilátor, který měří směr a dynamiku trendu investičního nástroje a určuje, jak rychle se změnila jeho cena za určité období.

Nejjednodušší zápis výpočtu indikátoru RSI je následovný:

RSIt(n)=100-[100/(1+U(n)/D(n))]

U(n) – průměrný zisk za n period

D(n) – průměrná ztráta za n period

Indikátor se zobrazuje v samostatném okně grafu a jeho linie se pohybuje (osciluje) mezi hodnotami 0 a 100. Při výpočtu U(n) a D(n) se používá vyhlazený nebo upravený klouzavý průměr (SMMA), případně exponenciální klouzavý průměr (EMA). V základním nastavení je počet period nastaven na 14 a hladiny překoupených a přeprodaných trhů tvoří linie na hodnotách 70 a 30 bodů.

Přeprodanost vs. překoupenost

Základem Wilderova předpokladu bylo, že když cena instrumentu vzroste příliš rychle, v určitém okamžiku může být instrument považován za překoupený, když naopak cena rychle klesne, bude považován za přeprodaný. Z tohoto vychází i nejjednodušší využití tohoto indikátoru, tedy prodej instrumentu, když je cena nad hodnotou 70 a nákup instrumentu, když je cena pod úrovní 30.

Nevýhodou tohoto přístupu je fakt, že při silném trendu se může cena dostávat nad hodnotu 70 (resp. pod hodnotu 30) poměrně často a indikátor tak může generovat falešné signály. Někteří obchodníci to řeší posunutím hranic na hodnoty 80 a 20, ale celkově lze říct, že tento základní přístup funguje spíše na trzích, které nejsou v trendu a pohybují se spíše do strany (jako většina oscilátorů).

Divergence

Dalším způsobem využití RSI od Wildera jsou divergence. Wilder považoval rozdílný pohyb indikátoru a RSI za velmi silný indikátor změny trendu. Když se tedy na cenovém grafu instrumentu tvoří nová vyšší maxima, ale RSI tvoří nižší maxima, jde o signál, že cena brzy začne klesat, a tedy o medvědí divergenci (můžeme vidět na grafu níže). Když naopak ceny tvoří nová nižší minima a na RSI se tvoří vyšší minima, jde o býčí divergenci, tedy že cena začne brzy růst.

 

Trendové obchodování

Přestože většina obchodníků nepovažuje RSI za trendový indikátor, dá se využít i pro obchodování trendů. Analytik a trader Andrew Cardwell přišel s využitím indikátoru RSI v období trendů. Podle základního výkladu je trh v rostoucím trendu, když je RSI nad hodnotou 50 bodů a v klesajícím trendu, když je pod hodnotou 50 bodů. Caldwell ale zavedl rozsahy, které pomáhají lépe určit, v jakém trendu se trh nachází. Když se tedy RSI pohybuje v rozmezí 40 až 80 bodů, je trh v rostoucím trendu, když je mezi 60 a 20 body, je v klesajícím trendu.

Jiné způsoby využití

Dalšími způsoby, jak využívat RSI, je kreslení trendových čar přímo do grafu RSI, přičemž její porušení (překřížení linie RSI a trendové čáry) ukazuje na změnu trendu. Ke hledání vstupních cen lze také využít křížení dvou linií RSI s různými periodami, podobně jako je tomu u křížení klouzavých průměrů apod. Obchodníci často upravují linie, které ukazují překoupené a přeprodané trhy, případně namísto 14 period využívají kratší nebo delší období.

Jako každý jiný indikátor, má RSI své silné i slabé stránky. Pro ty, kteří je dokáží využít ve svůj prospěch, může jít o velmi cenný nástroj technické analýzy. Ideálním způsobem využití je kombinace s jinými nástroji k dosažení ještě lepších výsledků.

Co dělá FTMO?

Společnost FTMO vyvinula dvoufázový Ověřovací proces, který nám pomáhá s vyhledáváním talentovaných traderů. Po jeho absolvování můžete obchodovat na FTMO Accountu se zůstatkem až 4 000 000 Kč. Jak to funguje?.