thumbnail
Obchodní systémy

Technická analýza – proč jsou klouzavé průměry tak oblíbené?

V našem seriálu o technické analýze si popíšeme několik nejznámějších technických indikátorů, které tradeři využívají při obchodování. Dnes se podíváme na klouzavé průměry, které patří mezi nejjednodušší a nejoblíbenější trendové indikátory.

Klouzavé průměry patří mezi nejjednodušší indikátory, jejichž funkci pochopí každý velmi rychle. I proto jsou možná tak oblíbené mezi začínajícími obchodníky a těmi, kteří se pouze seznamují s obchodováním na forexu a stavbou obchodní strategie.

Pomáhají identifikovat trend nebo jeho změnu, a zároveň vyhladit extrémní výkyvy na trzích.  Jako základ pro jejich výpočet lze určit jakoukoli cenu (otevírací, zavírací, maximum, minimum), nebo objem apod. Nejjednodušším způsobem aplikace klouzavých průměrů je tedy sledování vztahu indikátoru s cenou, kdy růst ceny nad klouzavý průměr generuje nákupní signál a pokles ceny pod indikátor je prodejním signálem.

V technické analýze se nejčastěji využívají čtyři druhy klouzavých průměrů – jednoduchý, lineárně vážený, exponenciální a vyhlazený – které se odlišují způsobem výpočtu a vahou, kterou přiřazují aktuálním, nebo starším hodnotám. Jednoduchý klouzavý průměr (Simple Moving Average, SMA) aplikuje stejnou váhu na všechny ceny. Exponenciální průměr (Exponential Moving Average, EMA) a lineárně vážený průměr (Linear Weighted Moving Average, LWMA) přiřazují větší váhu nejnovějším cenám. Vyhlazený průměr (Smoothed Moving Average, SMMA) je speciálním exponenciálním průměrem, který bere v úvahu delší časovou řadu.

FTMO Tradeři, kteří využívají k obchodování aplikaci cTrader, mohou využívat také Hullův klouzavý průměr (HMA), vyvinutý Allanem Hullem. Oproti jednoduchému MA téměř úplně eliminuje zpoždění a současně zlepšuje vyhlazování. Dalším druhem MA, který mají tradeři v cTraderu k dispozici, je Triangulární průměr (Triangular Moving Average, TMA), jenž aplikuje větší váhu na ceny v polovině vybraného období.

Na jednu stranu se tolik druhů MA může jevit jako výhoda, protože obchodníci si mohou vybrat ten, který jejich strategii nejvíce vyhovuje, na druhou stranu to ukazuje na jednu z nevýhod klouzavých průměru. Tou je fakt, že dávají investorům zpožděné signály a nedokáží identifikovat vrcholy a dna na trendech dostatečně brzo.

Na obrázku výše vidíme pět různých klouzavých průměrů se stejnou periodou (50), přičemž je poměrně jasně vidět, že každý z nich dává traderům signály v jinou dobu a při jiné ceně (triangulární – žlutý, jednoduchý – světle modrý, vážený – čevený, exponenciální – zelený a Hullův – fialový). Nejméně signálů v tomto období dal triangulární MA, nejvíce signálů pak vygeneroval Hullův MA.

Když tradeři chtějí, aby jim MA dával signály častěji a příliš se nezpožďoval, mohou si určit kratší periodu (počet období, které se počítají do výpočtu klouzavého průměru). Na obrázku níže vidíme hodinový graf vývoje měnového páru GBPUSD s exponenciálním klouzavým průměrem s periodou 21.

Naopak ti tradeři, kteří se chtějí vyhnout množství falešných signálů, si mohou zvolit MA s delší periodou. Na dalším obrázku vidíme ten samý měnový pár, tentokrát však s EMA s periodou 200. Jak je vidět, počet signálů se výrazně zmenšil. Klouzavý průměr v tomto případě slouží jako ukazatel delšího trendu a zároveň nahrazuje trendovou čáru, resp. úroveň rezistence (pokud se cena dostane nad klouzavý průměr, může fungovat jako support).

Mnohem častěji však tradeři využívají kombinaci několika klouzavých průměrů s různou periodou a jejich křížení (případně je kombinují s jinými indikátory), které jim může poskytovat ještě zajímavější příležitosti ke vstupu. Klouzavý průměr s delší periodou tak identifikuje trend a klouzavý průměr kratší periodou, resp. jejich překřížení ve směru trendu, pak určuje vstupy. Tradeři v tomto případě dostávají méně signálů ke vstupu do trhu, bývají ale spolehlivější

Nejoblíbenější kombinací dvou klouzavých průměrů je kombinace MA50 a MA200. Když se dostane MA50 nad MA200, znamená to signál ke vstupu do dlouhé pozice (v této kombinaci klouzavých průměrů se tomuto křížení říká zlatý kříž), když naopak MA50 protne MA200 směrem dolů (signál známý jako kříž smrti) a dostane se pod něj, je to signál ke vstupu do krátké pozice. Na obrázku níže vidíme obě situace, kdy se na trhu objevil nejprve zlatý kříž a o pár týdnů později jej následoval kříž smrti.

Klouzavé průměry jsou jedním z nejjednodušších technických indikátorů. Sice nejde o dokonalý nástroj (to není žádný), ale když se využívají střídmě a rozumným způsobem, mohou být velmi dobrým pomocníkem technických traderů.

Co dělá FTMO?

Společnost FTMO vyvinula dvoufázový Ověřovací proces, který nám pomáhá s vyhledáváním talentovaných traderů. Po jeho absolvování můžete obchodovat na FTMO Accountu se zůstatkem až 4 000 000 Kč. Jak to funguje?.