Skluzy a exekuce příkazů - FTMO
thumbnail
Rady a tipy

Skluzy a exekuce příkazů

Stalo se vám někdy, že váš příkaz se zrealizoval za jinou cenu, než byl vámi nastavený Stop Loss, resp. Take Profit? Víte, co se stalo? Myslíte, že to byla chyba platformy? Skluzy není těžké pochopit, ale když jim úplně nerozumíte, vyvolávají mnoho otázek. Pokud chcete vědět, proč ke skluzům dochází, kdy k nim dochází a jak je omezit, tento článek se vám bude určitě hodit. Zároveň se dozvíte, co se děje s vašimi příkazy od doby, kdy je zadáte v platformě, až do doby kdy se zrealizují.

Po přečtení tohoto článku budete schopni si vytvořit návyky, díky nimž si budete dávat pozor na:

  • Rollovery na trzích
  • Publikování důležitých zpráv
  • Volatilní trhy
  • Aktiva s nízkou likviditou
  • Víkendové gapy

Co je skluz?

Skluz je, zjednodušeně řečeno, rozdíl mezi očekávanou a realizovanou cenou. Nastává tehdy, když je pokyn realizován za jinou cenu, než jakou zadal trader v obchodní platformě. Okolnosti vedoucí ke skluzům mohou být různé.

První je situace, když je na trhu nízká likvidita. To se děje zejména v průběhu rolloveru na trzích, když jsou velké finanční instituce po celém světě zavřeny. Trhy po celém světě tak postrádají dostatečnou likviditu a obchodování v této době může často vést ke skluzům, protože protistrana potřebná k realizování příkazu tradera nemusí být na požadované úrovni k dispozici. V době snížené likvidity také dochází k rozšiřování spreadů. Na obrázku níže můžete vidět obchodní hodiny na hlavních světových trzích.

 

 

Za rollover na trzích můžeme považovat přechod mezi americkou a asijskou obchodní seancí. V té době sice mohou být jinde na světě otevřené menší instituce, například v Austrálii nebo na Novém Zélandu, ale množství dostupné likvidity je omezené.

Podobný efekt skluzu v průběhu rolloveru na trzích můžeme pozorovat také u aktiv s nízkou likviditou. Na forexu jsou to většinou exotické páry, resp. páry, které nepatří do skupiny hlavních měnových párů, jenž nikdy nedosáhnou dostatečnou úroveň likvidity na úrovni hlavních párů. Právě tento jednoduchý důvod stojí za tím, že u těchto aktiv se častěji objevují širší spready a skluzy.

Dalším příkladem výskytu skluzu je situace, kdy trh vykazuje vysokou volatilitu. Tu můžeme pozorovat v čase, kdy jsou vyhlašovány důležité makroekonomické zprávy, například NFP v USA, jak je vidět na obrázku níže. FTMO pro obchodníky připravilo tabulku z vybranými nejdůležitějšími makroekonomickými zprávami zde.

 

 

Kromě vyhlašování důležitých zpráv existují typy trhů, které jsou samy o sobě vysoce volatilní. Dobrým příkladem je nejpopulárnější kryptoměna - bitcoin (BTCUSD). Ze samotného pojmu volatilní trh lze usuzovat, že jde o trh, na němž nejsou drastické výkyvy cen v krátkých časových intervalech ničím výjimečným.

Posledním příkladem, kdy lze očekávat skluz, jsou víkendové gapy. U swingových obchodníků, kteří si zvyknou držet své obchody i několik dní, týdnů nebo měsíců, existuje velká šance, že trh otevře nový týden s gapem. Otevírací cena na začátku týdne může zrealizovat Stop Loss nebo Take Profit, přičemž obchod se zrealizuje za jinou cenu, než na jaké byl SL/TP nastaven. Více informací o víkendových gapech s příklady a statistikou, které jsme získali našim výzkumem, naleznete zde.

Většina příkazů může být realizována za stejnou cenu, jakou obchodník zadal v obchodní aplikaci, tzn. nebudou vykazovat žádný skluz. Na druhé straně jsou ale situace, ve kterých se realizovaná cena liší, což vede ke dvěma typům skluzů – pozitivnímu a negativnímu. Jelikož k realizaci obchodu je potřeba provézt dva tržní příkazy, skluz může nastat jak při vstupu do obchodu, tak i při výstupu z obchodu.

Pozitivní skluz

Pozitivní skluz nastane, když je obchod realizován (otevřen nebo uzavřen) za cenu, která je pro obchodníka výhodná.

Existují dva různé scénáře.:

  1. Když cena ask klesne v průběhu zadávání nákupního pokynu (kliknutí na tlačítko Buy). Jinými slovy, když se otevírá nákupní pokyn, který se nakonec realizuje za nižší než zadanou cenu, což umožňuje obchodníkovi dosáhnout na větší potenciální zisk.
  2. Když cena bid vzroste v průběhu zadávání prodejního pokynu (kliknutí na tlačítko Sell). Jinými slovy, když se otevírá prodejní pokyn, který se nakonec realizuje za vyšší než zadanou cenu, což opět umožňuje obchodníkovi dosáhnout na větší potenciální zisk.

Výše uvedené scénáře zmiňují pouze pokyny na vstupu. Ale co pokyny na výstupu? V praxi, když obchodník zadává pokyn k výstupu z nákupní pozice, technicky zadává tržní pokyn k prodeji. Když se pak pozice uzavře nad cenou bid zadanou obchodníkem, dostane pozitivní skluz na výstupu z nákupní pozice. Stejné je to pak s prodejními pozicemi.

 

Negativní skluz

Méně oblíbený negativní skluz může nastat ze stejných okolností jako pozitivní skluz, když je obchod realizován za cenu, která je pro obchodníka nevýhodná.

  1. Může nastat, když je nákupní pokyn zadán na určité cenové úrovni, ale pokyn je realizován nad touto zadanou cenou.
  2. Může nastat, když je prodejní pokyn zadán na určité cenové úrovni, ale pokyn je realizován pod touto zadanou cenou.

 

 

Jak je vidět z příkladů i z obrázků, hlavní důvod pro výskyt skluzů je jednoduchý. Pokyny vyžadují při zadávání určitý čas, než se dostanou na server, na němž jsou realizovány, tzn. objednávka je spárována s dostupnými nabídkami poskytovatelů likvidity. Právě tato doba, za níž pokyn dorazí na server, představuje zpoždění, které může způsobit skluz. Trasu, kterou pokyn urazí, si lze představit podobně jako lze vidět na obrázku níže.

 

Roztažení spreadů

Pro pochopení principu spreadů je potřeba nejprve rozlišovat mezi cenami ask a bid u jednotlivých instrumentů.

Když obchodník zadává tržní pokyn k nákupu, tzn. otevírá dlouhou pozici, jeho pokyn bude realizován za cenu ask. Kdykoli pak bude chtít svou pozici zavřít, bude pokyn realizován za cenu bid. Pokud chce obchodník prodávat, funguje to v obráceném pořadí. Krátkou pozici realizuje za cenu bid a obchod uzavře za cenu ask.

Rozdíl mezi cenou ask a bid se nazývá spread.

V reálných tržních podmínkách se spread pohybuje a má tendenci se rozšiřovat v časech zvýšené volatility, nebo když je na trhu nedostatek likvidity. Na druhé straně pak k jeho zúžení dochází v časech, kdy je na trhu dostatek likvidity.

Důležité zprávy, rollovery na trhu a politická nejistota jsou faktory, které mohou na trzích zvýšit volatilitu, což může mít vliv na likviditu a rozšiřování spreadů. Ve skutečnosti se může spread v časech rolloverů rozšiřovat velmi výrazně, čímž může být zasažen Stop Loss obchodníka se skluzem, který se může zdát na první pohled nerealistický, ale v časech nízké likvidity nemusí být ničím výjimečným.

Rozšiřování spreadů je poměrně důležitým aspektem obchodování a každý zkušený obchodník by měl vědět, jak řídit své pozice v časech nízké volatility. Stop Loss negarantuje uzavření obchodu na předpokládané ceně, protože rozšířené spready mohou vést ke skluzu. Žádný obchodník by tuto možnost neměl podceňovat.

Živá realizace vs okamžitá realizace

Živá realizace příkazu (live execution) je ideálním způsobem provedení pokynu. Technicky řečeno, když je pokyn zadán v obchodní platformě, cestuje z lokální platformy obchodníka na server, kde poskytovatelé likvidity spárují příkaz s nabídkou a vrátí potvrzení zpět na platformu obchodníka, kde byl pokyn zadán. Ceny daného instrumentu, které obchodník vidí v platformě, jsou nejvýhodnější ceny na trhu a podle úrovně likvidity na trhu může, ale také nemusí, dojít ke skluzu. Stručně řečeno, obchod je realizován poskytovatelem likvidity v závislosti na hloubce trhu jednotlivého instrumentu v daný čas. Takto by se dal popsat model živé realizace (live execution model), při němž by obchodník měl brát v úvahu hloubku trhu.

Na druhou stranu pak model okamžité realizace úplně ignoruje poskytovatele likvidity a tržní data. V praxi lze tento model provozovat na demo účtech většiny retailových brokerů. Obchodník má okamžitě potvrzen obchod bez toho, aby vzal do úvahy hloubku trhu a knihu objednávek. V porovnání s reálnou realizací pokynů je to jen umělá zkratka.

Ve společnosti FTMO sice obchodníkům poskytujeme demo účty, ale jsme schopni implementovat model živé realizace. Naším cílem je nejen poskytnout příležitost zkušeným obchodníkům se smysluplnou velikostí obchodního účtu, ale také vzdělávat začínající obchodníky, které můžeme připravit na obchodování na reálném trhu. To všechno je možné jen díky technologiím, které nám umožňují kopírovat reálné tržní podmínky jako na klasickém živém účtu.

Závěr

V tomto článku jsme se dozvěděli, že skluzy nemusí představovat pouze nepříjemnosti, ale mohou být pro tradera i příjemným překvapením. Každý skluz může být pozitivní nebo negativní. Základními faktory vedoucími ke skluzu jsou rollovery na trzích, roztažení spreadů, publikování důležitých zpráv, volatilní trhy, nízká likvidita, nebo víkendové gapy.

Ve společnosti FTMO poskytujeme obchodníkům ty nejlepší podmínky a robustní technologickou infrastrukturu, která kopíruje trhy v reálném čase. Kromě toho se snažíme obchodníkům poskytovat vzdělávání týkající se všech aspektů souvisejících s obchodováním, abychom jim poskytli co nejtransparentnější obrázek o tom, jak věci ve skutečnosti fungují a upozorňujeme obchodníky na všechny okolnosti související s jejich pokrokem a zkušenostmi v obchodování. V případě jakýchkoli nejasností nebo podezření na technický problém při zpracovávání a realizování vašich obchodů je náš tým podpory stále připraven zkontrolovat váš obchod a objasnit jakákoli případná nedorozumění, která se mohou vyskytnout.

Co dělá FTMO?

Společnost FTMO vyvinula dvoufázový Ověřovací proces, který nám pomáhá s vyhledáváním talentovaných traderů. Po jeho absolvování můžete obchodovat na FTMO Accountu se zůstatkem až 4 000 000 Kč. Jak to funguje?.