Sharpeho poměr sleduje nejen výnosy, ale i riziko - FTMO
thumbnail
Rady a tipy

Sharpeho poměr sleduje nejen výnosy, ale i riziko

Většina traderů a investorů se při hodnocení svého portfolia nebo strategie soustředí pouze na dosažené výnosy. Často ale zapomínají na riziko, které je s dosažením daného výnosu spojeno. I proto v naší aplikaci MetriX najdete nově tzv. Sharpeho poměr, který posuzuje výsledky tradera s ohledem na riziko, které podstupuje.

Objektivně hodnotit úspěšnost jednotlivých investičních nástrojů na finančních trzích je poměrně složité. Výnosnost investičního instrumentu nemusí vypovídat nic o tom, s jakým rizikem musí při investici do něj investor počítat.

Nejde jen o výnos

Stejné je to u obchodování na forexu. Jeden obchodník může vydělat za měsíc desítky procent, ale otevírá velké pozice a podstupuje přitom neúměrné riziko. Druhý obchodník jede mnohem konzervativnější přístup, neriskuje příliš velké procento svého účtu na jeden obchod, ale také netrhá rekordy ve výnosech. Z dlouhodobého hlediska však může být druhý přístup efektivnější a zajímavější.

I proto patří mezi nejdůležitější podmínky pro zachování FTMO Accountu pravidla risk managementu (Maximální ztráta a Maximální denní ztráta), a také proto zavádíme do naší aplikace MetriX stále nové nástroje sloužící k hodnocení úspěšnosti strategie, které by mohly pomoci traderům k dosahování lepších výsledků.

Co je Sharpeho poměr

Existuje několik ukazatelů, které berou v potaz kromě samotné výkonnosti také riziko a jedním z těch známějších je tzv Sharpeho poměr, nebo také Sharpe ratio. Vytvořil jej americký ekonom a držitel Nobelovy ceny za ekonomii William Sharpe již v roce 1966. Sám jej sice nazval „poměr výnosů k variabilitě“ (reward to variability ratio), mezi ekonomy se však nakonec ukazatel rozšířil jako Sharpeho poměr a v roce 1994 jej autor sám aktualizoval. Sharpe ratio se dnes využívá k měření ziskovosti investice, resp. portfolia (často se používá k hodnocení podílových fondů) s ohledem na míru podstupovaného rizika.

Výpočet

Vzorec pro výpočet Sharpeho poměru je poměrně jednoduchý:

SR = (průměrný výnos – bezrizikový výnos) / směrodatná odchylka

Ze vzorce vyplývá, že Sharpeho poměr vyjadřuje míru prémie investice k podstoupenému riziku. Čím je tedy hodnota vyšší, tím lépe. Záporná hodnota pak znamená, že investiční nástroj není schopen překonat ani výnos bezrizikových nástrojů, což je samozřejmě špatně.

Namísto průměrného výnosu můžeme dosadit celkový výnos za určité období, za bezrizikový výnos lze považovat výnos státních dluhopisů apod. Směrodatná odchylka je pak ukazatelem rizika, resp. volatility investičního nástroje v daném časovém období.

Sharpeho poměr a Forex

Sharpeho poměr lze využívat také k hodnocení efektivnosti strategie na forexovém trhu, přičemž je dobrým ukazatelem toho, jestli dosažený zisk u dané strategie stojí za podstoupené riziko. Na rozdíl od jiných investičních aktiv na forexu by bylo složité stanovit bezrizikový výnos. Z tohoto důvodu používáme u Sharpeho poměru v rámci aplikace Metrix pouze výnos za dané období. Ten se pak vydělí volatilitou, kterou reprezentuje směrodatná odchylka výnosů na daném účtu. Jelikož počítáme s maximálním obdobím dvou měsíců, bereme do úvahy směrodatnou odchylku denních výnosů.

Pokud mají dvě různé strategie stejný výnos, ale různé hodnoty Sharpeho poměru, může to znamenat, že strategie s vyšším Sharpeho poměrem má nižší riziko. Což je ten lepší případ, což je vidět i na našem příkladu výše. Obchodník sice patří mezi scalpery, kteří otevřou velký počet pozic, ale riziko má pod kontrolou, má docela konzistentní přístup a dokázal vydělat více než 20 %.

V méně ideálním případě lze vyšší hodnotu Sharpeho poměru dosáhnou navýšením výnosů, ale to většinou znamená podstupování vyššího rizika, což může vést k výraznějším propadům. U FTMO Accountu tak hrozí větší riziko porušení Pravidel obchodování a vymazání účtu.

Nevýhody

Pravděpodobně neexistuje ideální nástroj na měření výkonnost a efektivnosti investice a Sharpeho poměr toho není výjimkou. Jednou z nevýhod je skutečnost, že za jednotlivé proměnné lze dosazovat různé hodnoty. V klasickém provedení můžeme jako bezrizikový výnos využívat diskontní, nebo depozitní sazbu, ve Forexu pak tato hodnota být vůbec nemusí. To samozřejmě ovlivňuje výsledky.

Sharpeho poměr má také problém s asymetrickým rizikem a špatně hodnotí maximální výkyvy. Nástroje, které zaznamenají jedno období s výraznou ztrátou budou mít Sharpeho poměr lepší, než investiční nástroj s průměrnou volatilitou (a celkový výnos mají lepší). Pro hodnocení hedge fondů, nebo opcí se tedy tento nástroj velmi nehodí.

Závěr

Stejně jako jakýkoli jiný podobný nástroj, ani Sharpeho poměr není všeříkající ukazatel a je potřeba jej používat v kombinaci s jinými nástroji, které mohou pomoci při hodnocení efektivnosti portfolia nebo strategie. Určitě však jde o zajímavý ukazatel, který investorům i obchodníkům může pomoci při vyhodnocování jejich strategie a zavádění změn s cílem zlepšení jejich výsledků.

Co dělá FTMO?

Společnost FTMO vyvinula dvoufázový Ověřovací proces, který nám pomáhá s vyhledáváním talentovaných traderů. Po jeho absolvování můžete obchodovat na FTMO Accountu se zůstatkem až 4 000 000 Kč. Jak to funguje?.