thumbnail
Psychologie obchodování

Co dělat když jste obětí svého sebevědomí?

V našem dalším článku věnovaném psychologii v tradingu se podíváme na dva psychologické fenomény ovlivňující vnímání schopností forexových traderů. Víte, jaký vliv má na vaše obchodování Dunning-Krugerův efekt a impostor syndrom?

Problémy se sebevědomím patří mezi faktory, které mají na výsledky u traderů na forexu hodně velký vliv. Ať už je to příliš velké sebevědomí nebo naopak nedostatek důvěry ve vlastní schopnosti, v obou případech to může vést ke zbytečným chybám a ztrátám.

Dunning-Krugerův efekt

Dunningův-Krugerův efekt je pojmenován podle psychologů Davida Dunninga a Justina Krugera a označuje kognitivní zkreslení, při němž lidé s nízkými znalostmi a dovednostmi přeceňují své možnosti a schopnosti. Přestože je jejich reálná výkonnost nízká v souladu s jejich vědomostmi a schopnostmi, oni sami mají tendenci své výsledky v porovnání s ostatními nadhodnocovat. Lidé s nadprůměrnými znalostmi a schopnostmi pak mají tendenci své schopnosti podceňovat.

V tradingu se takové chování projevuje u méně zkušených traderů, kteří mají pocit, že jejich znalosti jsou dostatečné k tomu, aby byli úspěšní. Problém je, že ve skutečnosti jsou jejich vědomosti nedostatečné, pohybům na trzích moc nerozumí a nechápou složitosti a základní principy fungování trhů.

Ani to jim však nebrání v tom, aby všechny své obchody, které skončily se ziskem, připisovali svým dovednostem a schopnostem. A to přesto, že jde ve většině případů o pouhou náhodu, štěstí nebo zkrátka kombinaci příznivých tržních podmínek. Takovým obchodům zároveň přikládají velký důraz, takže mají jen velmi malou šanci si uvědomit, že jejich zisky nejsou dílem jejich šikovnosti.

Nadměrné riziko a overtrading

Tento falešný pocit výjimečnosti nebo jistoty pak vede k tomu, že takoví tradeří mají tendenci podceňovat rizika na trzích, kterým vlastně nerozumí, nebo si je neuvědomují. Velkým neduhem, kterým se na trzích projevuje nadměrné sebevědomí takových traderů, je overtrading, který v dlouhodobém horizontu nikdy nevede ke konzistentní ziskovosti.

Tradeři navíc mají tendenci ke konfirmačnímu zkreslení, kdy vyhledávají informace, které potvrzují jejich přesvědčení a nevnímají opačný názor, nebo ignorují varovné signály na trzích. Někdy může být problémem takových traderů například i komunita blízkých traderů. Ti chválí tradera za zmiňované náhodné úspěchy, namísto toho aby jej upozornili na příliš rizikové chování vedoucí k takovým nadměrným ziskům.

Impostor syndrom

Druhým extrémem je tzv. impostor syndrom nebo syndrom podvodníka. V tomto případě se vůbec nemusí jednat o nezkušeného obchodníka. Tento syndrom se může vyskytovat u úspěšných lidí s dostatečnými znalostmi, problémem je ale skutečnost, že takový trader má tendenci pochybovat o svých schopnostech a dovednostech. Z toho pak vychází strach, že člověk bude odhalen jako podvodník, protože jeho úspěchy jsou výsledkem pouhé náhody, štěstí nebo příznivých tržních podmínek.

Trader, který trpí impostor syndromem, pak neustále zpochybňuje svá rozhodnutí, i když má funkční strategii a při každém obchodě pociťuje stres z možné chyby. Má strach z neúspěchu, snaží se za každou cenu realizovat jen dokonalé obchody, neustále se srovnává s ostatními obchodníky, které považuje za úspěšnější a zaměřuje se na své nedostatky. Všechny tyto pocity pak může ještě zhoršit možná série ztrátových obchodů, jenž vede k pocitu selhání.

Tento neustálý stres při otevírání obchodů pak může vést ke zbytečnému váhání, které může v nejhorším případě přejít až do paralýzy, kdy trader není schopen otevřít žádný obchod. Následně pak zkouší stále nové přístupy a strategie, protože má pocit, že jeho strategie není dostatečně sofistikovaná a nefunguje. To pak zase vede k tomu, že trader zkouší zbytečně mnoho přístupů a snaží se ostatním za každou cenu dokázat své schopnosti, přičemž výsledkem je pouze vyčerpání a vyhoření.

Jak tomu předcházet?

V obou případech je jedním z nejdůležitějších kroků k vyřešení problému potřeba sebereflexe, tzn. přiznat si problém a něco s tím začít dělat. Je důležité si dělat obchodní deník, protože data vám mohou dát mnohem objektivnější zpětnou vazbu než vlastní hodnocení sebe samého. Když ke svým výsledkům přistoupíte s dostatečnou pokorou, můžete na jednu stranu zjistit, že to asi není tak dobré, než jste mysleli, nebo to naopak může být lepší, než jste čekali. Když něčeho podobného nejste schopni, může pomoci zpětná vazba od někoho zkušenějšího ve vašem okolí nebo případná pomoc mentora.

Nikdy není pozdě se něco naučit, protože cesta tradera je cestou neustálého učení a zdokonalování svých dovedností. Když máte pocit, že jste lepší než všichni ostatní, protože máte všechny informace v malíku, nikdy se nikam neposunete. A i když patříte k těm chytřejším a úspěšnějším, neznamená to, že víte a umíte všechno. Trading je komplexní záležitost, u níž je stále se co učit. Jak nám nedávno napsal jeden z našich traderů, "úspěch v obchodování je cesta, ne cíl".

Sebereflexe a vzdělání vám pomohou v identifikování vašich slabých a silných stránek. To vám pak pomůže v nalezení zdravé sebedůvěry, kdy budete schopen objektivně ocenit i ty nejmenší úspěchy a na druhé straně se poučit ze svých chyb. Následně pak budete schopen si stanovit jasné a realistické cíle, jejichž dosahování pro vás nebude stresující a zajistí vám postupné zlepšování v tom, co děláte. A kdyby nakonec nic z toho nepomohlo, můžete se obrátit na výkonnostního kouče, který vám pomůže s identifikací vašich problémů a může vám pomoci i při jejich řešení. Obchodujte bezpečně!

Co dělá FTMO?

Společnost FTMO vyvinula dvoufázový Ověřovací proces, který nám pomáhá s vyhledáváním talentovaných traderů. Po jeho absolvování můžete obchodovat na FTMO Accountu se zůstatkem až 4 000 000 Kč. Jak to funguje?.