thumbnail
Psychologie obchodování

Proč je hlava naším největším nepřítelem a jak s tím bojovat?

Mnoho traderů si neuvědomuje, že jejich největším nepřítelem v honbě za ziskem jsou oni sami, resp. způsob jejich myšlení a zpracovávání informací. Jedním z největších nepřítelů každého tradera jsou tzv. kognitivní zkreslení, která nás nevědomky nutí dělat špatné závěry a rozhodnutí. To pak vede ke zbytečným ztrátám. Dá se s tím bojovat?

Kognitivní zkreslení (cognitive biases) jsou určité tendence v myšlení, mentální zkratky, resp. chyby v úsudku a uvažování, které ovlivňují rozhodování u traderů a způsobují chybné závěry. Dochází kvůli nim ke zkreslenému pohledu na realitu a v běžném životě jsou základem předsudků a stereotypů v myšlení.

Největším „nebezpečím“ u kognitivních zkreslení je skutečnost, že si je člověk neuvědomuje, a proto vůči nim nejsou tradeři imunní. Mezi faktory, kvůli nimž k těmto zkreslením dochází, patří nedostatek času ke zpracování informací, nedostatek informací nebo naopak příliš velký objem informací ke zpracování, ale může zde patřit i selektivní paměť a vliv už zpracovaných informací.

Známe několik kognitivních zkreslení, které negativně ovlivňují chování a výsledky traderů a zde si popíšeme několik nejznámějších.

1, Potvrzovací zkreslení

Jde o chybu, kdy tradeři mají tendenci vyhledávat informace, které potvrzují jejich současné přesvědčení nebo závěry a zároveň ignorují nebo bagatelizují informace, které jsou pro ně nepohodlné. V tradingu nebo investování to může vést k tomu, že trader není schopen uzavřít ztrátovou pozici, protože nebere v úvahu signály naznačující změnu trendu a doufá v obrat, který se nakonec nedostaví. Řešením je využívání různých zdrojů informací a vyhledávání kritické zpětné vazby, akceptování jiných názorů a zároveň zpochybňování svých předpokladů.

2, Zkreslení aktuálnosti

Tyto chyba vychází z tendence přikládat větší význam událostem, které se odehrály nedávno a podceňovat události z dávnější minulosti. Aktuální informace by podle této teze měly budoucnost ovlivňovat více, než starší informace, které už jsou neužitečné. Tradeři díky této chybě ignorují širší souvislosti nebo dlouhodobé trendy a soustředí se jen na aktuální dění a trendy na trhu. Řešením je nesoustředit se na aktuální dění a krátkodobé trendy, ale sledovat i delší timeframy, které umožní vidět jednotlivé obchody z jiné perspektivy.

3, Zkreslení zpětného pohledu

Často se označuje za fenomén „věděl jsem to od začátku“ a vede k přesvědčení, že trader dokázal předpovědět výsledek události, která už se stala, jen na základě svých schopností. Trader tak přeceňuje svou schopnost předvídat dění na trhu a zároveň podceňuje roli náhody a nejistoty. Pozitivní výsledky jsou tak podle tradera výsledkem jeho schopností předvídat dění na trhu, ty negativní jsou pak důsledkem nepředvídatelných událostí. Tradeři pak často zbytečně riskují, protože „vědí, co se na trhu bude dít“ a dochází tak ke zbytečným ztrátám. Řešením je vedení detailního obchodního deníku, vyhodnocování svých minulých obchodů a vyhledávání kvalitní zpětné vazby.

4, Zkreslení dostupnosti

Tato chyba vychází z toho, že tradeři dávají mnohem větší váhu informacím, které jsou snadno dostupné, nebo je akorát napadnou a zanedbávají informace, které nejsou jednoduše dostupné. Tradeři tak mohou otevírat obchody na základě špatných a neověřených informací, protože zanedbávají důslednou analýzu trhu. I zde platí, že dobrým řešením, jak se této chybě vyhnout, je důkladná analýza a sledování co možná největšího množství informací, nejenom těch, které se k traderovi dostanou tou nejsnadnější cestou.

5, Zkreslení ukotvení

Tato chyba je způsobena tím, že tradeři dávají příliš velký význam určitým informacím, bez ohledu na jejich význam a nehledí na změnu podmínek na trzích. Často se tak mohou fixovat na určitou cenu, hladiny supportu a rezistencí, doporučení analytiků nebo vybraná makrodata, přičemž ignorují dlouhodobé trendy a jejich změnu, případně aktuální informace, které mohou trendy na trzích výrazně změnit. Řešením je opět sledování co možná nejširších zdrojů informací, dodržování svého plánu, který vychází z dlouhodobých zkušeností a nespoléhá na jediný zdroj informací a schopnost přizpůsobit se dění na trzích.

6, Averze ke ztrátě

Averze ke ztrátám je sice přirozená všem obchodníkům, ale tato chyba vede tradery k tomu, že vyhýbání se ztrátám dávají přednost před dosahováním zisků. Strach a následná bolest ze ztráty je zkrátka větší než radost ze zisku, což vede k neschopnosti objektivně posoudit ziskovost obchodu. Zajímavé je, že toto chování vede k tomu, že obchodníci často drží své ztrátové obchody zbytečně dlouho, protože věří v obrat trendu, a naopak ziskové obchody uzavírají příliš brzy. Řešením pro všechny tradery je jednoduše přiznání, že beze ztrát to nejde, že ztrátové obchody jsou součástí tradingu. Zároveň je dobré stanovit si pravidla risk managementu společně s optimálním RRR vzhledem ke stylu obchodníka a ta dodržovat.

7, Nadměrná sebedůvěra

Přílišná sebedůvěra vede tradery k přesvědčení, že jejich schopnosti a dovednosti jsou mnohem kvalitnější, než je skutečnost. Přeceňování svých znalostí a úsudků pak vede k ochotě zbytečně moc riskovat, otevírat příliš velké pozice a samozřejmě k overtradingu. I v tomto případě pomohou jasně nastavená pravidla risk managementu, vedení a vyhodnocování detailního obchodního deníku a snaha o vyhledávání zpětné vazby, která může tradera patřičně „uzemnit“.

Jak bojovat s kognitivním zkreslením

Rozpoznání a pochopení kognitivních zkreslení je velmi důležité pro přijímání racionálních a objektivních rozhodnutí a může vést k zásadnímu zlepšení výkonnosti u obchodníků. Základem je, jak už jsme zde několikrát psali a pořád to opakujeme, zodpovědný přístup a vytvoření si obchodního plánu a robustní strategie. Součástí kroků, které povedou ke zlepšení výkonností tradera, je také osvojení si pravidel money managementu a risk managementu a v neposlední řadě disciplína, které donutí tradera všechna pravidla a jeho strategii dodržovat.

Nesmíme zapomenout na pořádný backtesting, který na jednu stranu pomůže jak v ladění strategie a na druhou stranu zase pomůže k psychické pohodě. Psychologický aspekt je totiž jedním z nejdůležitějších aspektů v obchodování, trader si však jeho vliv nejprve musí dostatečně uvědomit. V neposlední řadě nesmíme zapomenout na neustálé vzdělávání se, které také pomůže k tomu, aby trader přijímal co možná nejracionálnější a nejobjektivnější rozhodnutí, jež mu pomohou k dlouhodobým ziskům.

Co dělá FTMO?

Společnost FTMO vyvinula dvoufázový Ověřovací proces, který nám pomáhá s vyhledáváním talentovaných traderů. Po jeho absolvování můžete obchodovat na FTMO Accountu se zůstatkem až 4 000 000 Kč. Jak to funguje?.