thumbnail
Psychologie obchodování

Jak konfirmační zkreslení ovlivňuje rozhodování a úspěšnost traderů

Konfirmační zkreslení je jedním z nejznámějších psychologických fenoménů, který má zásadní vliv na rozhodování a výkonnost obchodníků na finančních trzích. Projevuje se při vyhledávání informací, které potvrzují již existující přesvědčení investora/tradera. Informace, které jsou v rozporu s existujícím přesvědčením, pak investor/trader přehlíží nebo bagatelizuje.

Nástroj rozhodování a ničitel výkonnosti

Toto kognitivní zkreslení má na obchodníky obrovský vliv, protože výrazně ovlivňuje jejich rozhodování. Namísto toho, aby obchodníci zvažovali všechny dostupné informace, mají tendenci vybírat si data, která potvrzují jejich zažité představy. To je pak při analýze a rozhodování přivádí ke špatným závěrům. Tyto praktiky mohou vést k nesprávné interpretaci dění na trzích a špatným rozhodovacím procesům.

Konfirmační zkreslení má schopnost umocňovat určité vzorce chování. Pokud je trader pevně přesvědčen o tom, že trh se pohybuje jedním směrem, může ignorovat signály naznačující opak a držet svou pozici za každou cenu. To pak vede ke zbytečným ztrátám, protože přesvědčení je silnější než varovné signály z trhu.

Konfirmační zkreslení v backtestingu

Je třeba si také uvědomit, že konfirmační zkreslení může mít mimořádně škodlivý dopad na výsledky backtestingu, a tím i na výsledky a spolehlivost obchodních strategií. Když se tradeři stanou obětí tohoto psychologického zkreslení, mají tendenci interpretovat data z backtestingu selektivně. Větší váhu samozřejmě přikládají výsledkům, které potvrzují již existující přesvědčení, což je chyba.

V prvním případě vede tato selekce k nadhodnocování pozitivních výsledků backtestingu. Tradeři v tomto případě záměrně vybírají pouze období, v nichž jejich strategie přinášela zisky. To vede k přesvědčení, že strategie je úspěšná. Ve skutečností jde však o pouhé přecenění strategie, jejíž zdánlivá nadprůměrná úspěšnost mohla být výsledkem náhody a ne skutečné robustnosti a odolnosti vůči různým nástrahám trhu.

Ve druhém případě mají naopak tradeři tendenci omlouvat a bagatelizovat období ztrát. Své neúspěchy přičítají spíše výjimečným okolnostem na trzích, než k zásadním chybám ve strategii. To pak vede k podcenění skutečných rizik spojených s obchodováním a zbytečnému riziku.

Dalším problémem, který souvisí s konfirmačním zkreslením, je selekce dat použitých při backtestingu. Obchodníci si mohou nevědomky vybírat období, kdy jejich strategie fungovala dobře, a ignorovat jakákoli data, která úspěšnost jejich strategie zpochybňují. Výsledkem jsou opět nepřesné výsledky bactkestu, protože poskytují neúplný a zavádějící obraz o výkonnost strategie.

Jak bojovat s konfirmačním zkreslením při backtestingu

Pro omezení konfirmačního zkreslení při backtestingu musí obchodníci zaujmout objektivní a konstruktivní postoj. To znamená, že musí stejně posuzovat jak pozitivní, tak negativní výsledky, brát v úvahu různá období na trhu a nepřehlížet nepříznivé signály. Komplexnější údaje z backtestingu mohou poskytnout realističtější hodnocení robustnosti obchodní strategie.

Na základní úrovni je pro obchodníky nesmírně důležité rozpoznat konfirmační zkreslení a vyvinout strategie pro jeho zvládání při obchodování. Vhodným přístupem je diverzifikace zdrojů informací, vyhledávání protichůdných názorů a zachování otevřené mysli. Vypracování rozhodovacího procesu založeného na objektivních kritériích spíše než na subjektivních preferencích pomáhá zmírnit škodlivé účinky konfirmačního zkreslení.

Závěr

Potvrzovací zkreslení může zkreslit backtesting tím, že změní způsob, jakým obchodníci interpretují, vybírají a vyhodnocují data. Opatrnost vůči tomuto jevu při obchodování je zásadní pro zajištění objektivního hodnocení výkonnosti strategie založené na backtestingu. Zvyšuje se tak spolehlivost rozhodnutí při obchodování získaných na základě backtestingu. Pozornost věnovaná tomuto jevu při obchodování spolu s postupy určenými k jeho potlačení jsou základními kroky k vytvoření přístupu, který se vyznačuje objektivní analýzou a diferencovaným chápáním finančních trhů.

Co dělá FTMO?

Společnost FTMO vyvinula dvoufázový Ověřovací proces, který nám pomáhá s vyhledáváním talentovaných traderů. Po jeho absolvování můžete obchodovat na FTMO Accountu se zůstatkem až 4 000 000 Kč. Jak to funguje?.