thumbnail
Rady a tipy

Které jsou nejhorší chyby při backtestingu?

Backtesting by měl být nedílnou součástí procesu tvorby funkční obchodní strategie každého tradera. Přestože se může zdát, že jde o jednoduchý nástroj, který zvládne každý, mnoho traderů dělá v backtestingu chyby, které vedou ke zkreslení výsledků a následným ztrátám v reálném tradingu.

O backtestingu, jeho využití, a také o tom, jak si s jeho pomocí můžete zlepšit vstupy a výstupy u své již fungující strategie, jsme psali několikrát. Dnes se ale podíváme na to, čemu byste se při backtestingu měli vyhnout, aby se z vaší strategie nestala černá díra pro váš kapitál na FTMO trading účtu.

Ještě předtím, než s backtestingem vůbec začnete, byste si měli ujasnit pár základních pravidel. Backtesting byste měli dělat na co možná největším vzorku dat, ještě před samotným backtestingem byste měli mít definován obchodní plán a v rámci strategie stanovena jasná pravidla týkající se risk managementu, která budete dodržovat.

Důslednost se vyplácí

Stejně jako funguje obchodní deník u tradingu, i u backtestingu byste si měli vést podrobné záznamy o výsledcích a po samotném backtestingu byste měli udělat pořádnou analýzu, která vám pomůže určit/vylepšit základní parametry strategie, jako RRR, MAE, MFE, úspěšnost, ziskové a ztrátové série, maximální drawdown apod.

Když už víte, co máte dělat a pustíte se do backtestingu, měli byste se vyvarovat několika základních chyb, které dělají jak začínající obchodníci, tak i profesionální tradeři využívající k backtestingu sofistikované nástroje.

Využívání budoucích dat

Jednou ze základních chyb backtestingu je využívání dat, které byste při běžném obchodování ještě nemohli mít k dispozici (tzv. look-ahead bias). Je to stejné, jako byste na reálném trhu dnes při rozhodování o vstupu do trhu využívali zítřejší ceny. To pak může vést ke zkresleným výsledkům a zavádějícím závěrům.

K této chybě může dojít, když do své strategie nevědomky zařadíte investiční instrument, který měl v určitém období velmi dobré výsledky (například akciový index před začátkem býčího trhu nebo měnový pár, který se v určitém období pohyboval v dlouhých a silných trendech). Ve skutečnosti byste ale na začátku daného období nevěděli, že jeho výsledky v budoucnu budou tak dobré a vaše strategie by tak nemusela na reálném trhu fungovat. Při budování strategie tak s touto možností musíte počítat a vyhnout se jí můžete tím, že období, v němž budete svou strategii testovat, bude co nejdelší.

Přílišná optimalizace

Této chyby se můžete dopustit, když se snažíte na základě minulých dat optimalizovat a vylepšovat svou strategii do té doby, až bude na daném vzorku dat fungovat podle vašich představ. Při backtestování strategie se jí můžete dopustit společně s předešlou chybou. Na první pohled jde o logický krok, jak vylepšit strategii, ale ve skutečnosti jde jen o přizpůsobování strategie danému vzorku dat.

Řešením může být zjednodušení strategie a její následné testování v „základním nastavení“ na větším množství instrumentů. Pokud nechcete testovat svou strategie na různých instrumentech, je nejlepším řešením přidat časový interval, v němž strategii testujete. Pokud například strategie fungovala v posledních dvou letech a bude fungovat i po prodloužení intervalu na pět let a více, máte větší šanci, že budete úspěšní i v reálných podmínkách.

Ignorování vlivu reálného trhu

Psychologie

Mnoho traderů očekává, že po přechodu na reálné obchodování budou výsledky úplně stejné, jako u backtestingu, ale situace je nakonec o dost jiná. Při backtestingu vás například vůbec neovlivňují emoce. Testované obchody jste vždy otevírali a uzavírali na „ideálních hodnotách“, ale emoce vás na reálném trhu nutí uzavírat ziskové obchody příliš brzo, nebo zbytečně upravujete Stop Loss.

Náklady

Dalším problémem může být, že při svém bactestingu nepočítáte s poplatky, spready nebo skluzy. U některých méně likvidních instrumentů přitom mohou být spready nebo skluzy poměrně velké a u některých obchodů mohou být důvodem, že obchod neskončí v zisku, ale ve ztrátě. Na jednom obchodu se rozdíl mezi backtestingem a reálným trhem nemusí projevit, ale v delším horizontu mohou být rozdíly ve výsledcích diametrální.

Správný čas obchodování

Při backtestingu si často nemusíte uvědomit, že velká část vašich ziskových obchodů byla realizována v časech, kdy reálně na trzích nebudete přítomen. Rovněž je potřeba brát v úvahu, že některé výraznější pohyby na trzích se dějí po publikování důležitých makrodat, a tyto obchody v reálném obchodování také nemusí bát realizovatelné.

Trh je živý organismus

Při backtestingu si musíte uvědomit, že trh je živý organismus, který se neustále mění a vyvíjí. To, co mohlo fungovat před deseti lety, dnes fungovat nemusí, a proto je dobré to bát v úvahu již při backtestingu a podle toho upravit dobu testování. Rovněž byste měli brát v úvahu, že i když testujete svou strategii na jednom instrumentu, ten je ovlivňován chováním jiných instrumentů ve stejné třídě aktiv, ale také instrumenty z jiných tříd aktiv. Když se rozhodnete testovat strategii na větším počtu instrumentů, měli byste si vybírat instrumenty, jejichž korelace je velmi nízká. Díky tomu zjistíte, jestli je strategie vhodná pro více instrumentů, nebo se budete muset zaměřit pouze na jednu třídu aktiv, nebo vybraný investiční nástroj.

Závěr

Pokud se dělá správně, je backtesting užitečný analytický nástroj, který vám pomůže najít správnou strategii, které můžete věřit a která vyhovuje vašemu stylu. Zároveň ale jeho výsledky není radno přeceňovat a musíte si uvědomit, že nejde o nástroj, jenž vám pomůže předvídat budoucnost. Je potřeba mu věnovat dostatek času a vyvarovat se zbytečných chyb zmíněných v článku, a pak se může stát tím, co z vás udělá dlouhodobě ziskového tradera. Obchodujte bezpečně!

Co dělá FTMO?

Společnost FTMO vyvinula dvoufázový Ověřovací proces, který nám pomáhá s vyhledáváním talentovaných traderů. Po jeho absolvování můžete obchodovat na FTMO Accountu se zůstatkem až 4 000 000 Kč. Jak to funguje?.