Jak si zlepšit Stop Loss a Take Profit? - FTMO
thumbnail
Rady a tipy

Jak si zlepšit Stop Loss a Take Profit?

Chystáte se na backtesting strategie a chcete, aby vaše hodnoty SL a TP co nejvíce odpovídaly vašemu tradingovému stylu a strategii? Nebo se vám zdá, že vaše hodnoty SL a TP nejsou optimální a necháváte tak své profity zbytečně „na stole“? Pak byste se měli soustředit na hodnoty Maximum Adverse Excursion a Maximum Favorable Excursion.

Backtesting strategie je nezbytnou součástí při tvorbě tradingové strategie každého seriózního obchodníka na forexu. Bez backtestingu není trader schopen odhadnout, jak bude jeho strategie v dlouhodobém horizontu fungovat a jaké potenciální výnosy může (v případě jejího dodržování) očekávat.

Důležitá je také optimalizace hodnot Stop Lossu a Take Profitu, s níž nám mohou velice pomoci tzv. Maximum Adverse Excursion (doslova Maximální nepříznivá odchylka, ale přesnější může být výraz maximální otevřená ztráta) a Maximum Favorable Excursion (Maximální příznivá odchylka, resp. maximální otevřený zisk).

Maximum Adverse Excursion

Maximum Adverse Excursion je zjednodušeně hladina ztráty, do níž se dostane otevřená pozice, která nakonec skončí v zisku. V backtestingu je to velmi užitečný nástroj, který může traderovi pomoci při určení vhodného Stop Lossu na takovou úroveň. Pokud se obchodník rozhodne pro backtesting své strategie, určitě by měl myslet na to, jakým způsobem a kam bude svůj SL umisťovat.

Se ztrátami se počítat musí, a stejně tak s tím, že i ziskové obchody se nepohybují pořád tím směrem, jaký si trader přeje. Pokud si trader nastaví příliš těsný Stop Loss, může být počet jeho ztrátových obchodů zbytečně vysoký, pokud si naopak nastaví Stop Loss příliš konzervativně, může se mu stát, že (při rozumně nastavené hodnotě RRR) jeho obchody neskončí na hodnotě Take Profitu tak často, jak by si přál.

Objem dat nepodceňujte

Právě data o MAE jsou vhodná k tomu, aby trader zjistil, jaké úrovně jsou pro jeho strategii vhodné a následně je pak může upravit. MAE je však vhodné také pro tradery, kteří si vedou obchodní deník a chtějí svou strategii po určité době optimalizovat. Zároveň platí, že aby byly hodnoty vypovídající, musí být datový vzorek co možná největší, aby se předešlo zkreslení dat a aby bylo jasné, jak strategie reaguje na různé podmínky na trzích. To platí jak v případě bactestingu, tak i u obchodního deníku.

Předpokládejme, že vaše obchody po vstupu nešly celý čas vámi požadovaným směrem, ale určitý čas s nenacházely ve ztrátě. Níže je řada čísel, které představovaly hladiny MAE, na které se cena dostala v průběhu trvání ziskových obchodů (nula znamená, že obchod se povedl a cena v jeho průběhu nešla do mínusu):

15; 23; 18; 16; 0; 11; 31; 17; 8; 0; 19; 26; 0; 38; 22; 13; 16; 21; 24; 11; 14; 23; 4; 0; 7;

Lepší hodnota SL a TP

V ideálním případě se po analýze dostatečně velkého vzorku dat (výše vypsaná čísla za takový vzorek nepovažujeme) může stát, že budete moci svůj původní SL upravit takovým způsobem, že při nezměněném riziku v procentech můžete navýšit velikost svých pozic. Při nezměněném RRR tak můžete mnohem častěji končit se ziskem, případně můžete své RRR ještě navýšit a zajistit si tak při každém obchodě větší zisk v absolutním vyjádření.

Když měl obchodník nastaven SL ve své původní strategii (RRR na úrovni 2) na 35 bodech a nově bude počítat se SL na úrovni 25 bodů, bude mít namísto 1 ztrátového obchodu 4, ale zároveň se mu sníží potřebný počet bodů potřebných k dosažení profitu na 50. Tím se mu může opět navýšit pravděpodobnost zisků. Případně může ponechat TP na 70 bodech a jeho RRR se zvýší na 2,8, což mu výrazně navýší zisky. Při risku 250 USD a zisku 500 USD bude jeho celkový výsledek ze ziskových obchodů v prvním případě 11 750 USD, ve druhém pak 13 700 USD.

Lepší vstupní pozice

Dalším způsobem je posun vstupu proti směru vašeho obchodu. Když pak dostanete signál do long pozice, můžete zadat pokyn buy limit několik pipů pod hranici původně uvažovaného vstupu. Umožní vám to posunout svůj Stop Loss na bezpečnější úroveň, zvýší vám to šanci na dosažení TP a zároveň opět můžete nastavit vyšší úroveň RRR.

Pokud by tedy trader při signálu do vstupu nastavil buy limit 10 bodů proti směru svého obchodu (v případě long pozice 10 bodů pod původní vstup a naopak), namísto 25 obchodů by zrealizoval pouze 18 obchodů. Zároveň by však mohl nastavit Stop Loss na 20 bodů a na původní hodnotě TP (která se teď změní na 80 bodů) by vzrostla hodnota jeho RRR na 4. Při stejném risku v dolarech tak jeho celkový výsledek ze ziskových obchodů stoupne na 18 000 USD.

Nakonec vám tedy možná uteče pár dobrých obchodů, které by mohly skončit v zisku, ale myslete na staré pravidlo „je lepší nebýt v ziskovém obchodě, než být ve ztrátovém obchodě“. V konečném důsledku se tak vyhnete několika ztrátovým obchodům a ty ziskové mohou zároveň skončit s mnohem vyšším absolutním profitem. To vám může velice významným způsobem zvednou sebevědomí a psychickou pohodu. A o to každému z nás jde.

Maximum Favorable Excursion

Maximum Favorable Excursion traderovi ukáže, jaké maximální zisky z jednotlivých obchodů mohl dosáhnout. Stejně jako u MEA, i tento nástroj je užitečný jak pro backtesting, tak pro optimalizaci strategie tradera. Z naměřených a zanalyzovaných dat pak trader může zjistit, jestli nenastavuje své Take Profity příliš nízko a nechává tak na trhu velkou část potenciálních výnosů. Případně mu data mohou ukázat, že jeho TP je naopak zbytečně daleko a u mnoha ztrátových obchodů by jeho lepší nastavení mohlo znamenat ziskový obchod.

V kombinaci se správně nastavenou úrovní MAE pak může trader vyladit svou strategii a významně zvýšit svou hodnotu RRR bez toho, aby se zvyšoval počet jeho ztrátových obchodů. Na druhou stranu může zjistit, že pro jeho obchodní strategii je výhodnější nastavení nižšího RRR, které ale povede k mnohem vyšší úspěšnosti obchodů. To zase může mít pozitivní vliv na psychiku tradera, která je pro dlouhodobý úspěch nezbytná.

Možností, jak využít MAE a MFE ve svém obchodování je určitě hodně a je potřeba tomu věnovat určitý čas. Ten se ale nakonec ukáže jako velmi dobrá investice, které dokáže vaše obchodování posunout tím správným směrem, aby byly vaše výsledky co možná nejlepší a nejvíce konzistentní.

Co dělá FTMO?

Společnost FTMO vyvinula dvoufázový Ověřovací proces, který nám pomáhá s vyhledáváním talentovaných traderů. Po jeho absolvování můžete obchodovat na FTMO Accountu se zůstatkem až 4 000 000 Kč. Jak to funguje?.