Na co si dát pozor, když je řeč o RRR - FTMO
thumbnail
Rady a tipy

Na co si dát pozor, když je řeč o RRR

Reward to risk ratio je velmi důležitým faktorem ziskovosti a mnoho začínajících traderů na něj zapomíná. Co je ještě horší, v některých případech jeho definice a výpočet může u traderů vyvolávat zmatek. Není totiž RRR jako RRR.

Ukazatel RRR je možná trochu nenápadným nástrojem tradera, ve skutečnosti však jde o jeden z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících dlouhodobou ziskovost. Jde o jeden ze zásadních nástrojů money managementu každého seriózního obchodníka. V kombinaci s procentuální úspěšností strategie může trader díky RRR předem odhadnout, jaké zisky mu může jeho strategie v dlouhodobém horizontu přinášet.

Není RRR jako RRR

Předtím, než si řekneme něco o samotném RRR a jeho výpočtu, je nutné si vyjasnit nejednotnost v jeho popisu u různých zdrojů. V některých článcích na webu nebo v knihách se dočteme, že RRR znamená risk to reward ratio, což je poměr rizika a výnosu. V tomto případě se hodnota RRR často udává jako poměr, tedy například 1:2, když je očekávaný zisk dvojnásobný oproti ztrátě. Hodnota 2:1 pak znamená, že ztráty jsou dvojnásobně vyšší než zisky, což z dlouhodobého hlediska nevěští nic dobrého.

V druhém případě, který používáme i v FTMO, znamená RRR reward to risk ratio (nebo také return to risk ratio). V tomto případě jde tedy o poměr výnosu a rizika, přičemž vyšší RRR znamená, že zisky v úspěšných obchodech jsou vyšší než ztráty v neúspěšných obchodech. Pro obchodníky, zejména ty začínající, to může být trochu matoucí, a proto by si na to měli dávat pozor.

Ve všech našich článcích na tomto blogu, stejně jako v aplikaci Metrix v Klientské sekci FTMO Traderů, tedy počítáme RRR jako podíl očekávaného zisku a možných ztrát, tedy reward to risk ratio. Čím větší je tedy hodnota RRR, tím to může být pro tradera lepší, protože pro dosahování dlouhodobých zisků mu stačí menší procento ziskových obchodů.

Vyšší RRR, větší šance na zisky

Pokud chce být obchodník dlouhodobě úspěšný, nemělo by jeho reward to risk ratio klesnout pod hodnotu 1. To znamená, že očekávané zisky by měly být alespoň tak velké, jako ztráty. Pro RRR 1 platí, že při 50% úspěšnosti je obchodník z dlouhodobého hlediska na nule.

Pokud je RRR nižší než 1, je potřeba dosahovat vyšší než 50% úspěšnosti. To sice nemusí být problém, ale strategie obchodníka s RRR nižším než 1 musí počítat s relativně nízkými drawdowny. Čím větší ztrátu totiž musí obchodník dotahovat, tím je to složitější. Pokud je reward to risk ratio 0,5, obchodník potřebuje k dosažení alespoň nuly v dlouhodobém horizontu 67 % úspěšných obchodů, při RRR 0,2 je to už 83 % obchodů. A pokud jde o FTMO obchodníky, pravidla o celkové ztrátě ve výši 10 % jsou dost tvrdá na to, aby takovou strategii obchodník raději nezkoušel.

Vyšší RRR dává traderovi větší šance na dlouhodobý úspěch. Hodnota RRR 2 stačí k tomu, aby obchodník s 33 % úspěšných obchodů skončil alespoň na nule.

Ke smazání ztráty z pěti nepovedených obchodů stačí v tomto případě jen 3 ziskové, aby byl trader v zisku. Pokud obchodník počítá při otevření každého obchodu se Stop Lossem 100 USD a Take Profitem 200 USD, po pěti ztrátových obchodech bude 500 USD (5x100 USD) v mínusu. Po dalších třech ziskových obchodech (3x200 USD) však už bude v plusu 100 USD (po odečtení komisí bude zisk možná trochu nižší, ale určitě to bude zisk).

Čím vyšší je RRR, tím menší procento úspěšných obchodů je potřeba k tomu, aby byl trader dlouhodobě v zisku. Při strategii s vysokým RRR si dokonce trader může dovolit i poměrně dlouhé série ztrátových obchodů. U strategie s reward to risk ratio 3 stačí 25 % úspěšných obchodů na dosažení alespoň nuly, s RRR 5 je to jen 17 % úspěšných obchodů a s RRR 10 pouze 9 % úspěšných obchodů.

Vysoké reward to risk ratio není pro každého

Na druhou stranu ale podobný přístup s vysokým RRR nemusí být vhodný pro každého. Vysoké reward to risk ratio totiž znamená, že trader nastavuje svůj Take Profit hodně daleko (a k jeho dosažení je potřebný velmi výrazný pohyb tím správným směrem), nebo nastavuje velmi těsné Stop Lossy. V obou případech musí počítat s tím, že bude realizovat ztrátu výrazně častěji než zisky.

Ustát dlouhou sérii ztrát, i když má trader svou strategii otestovanou, vyžaduje velmi silnou psychickou odolnost. Pro FTMO Tradery opět platí, že 10% ztráta za měsíc by pro ně měla být dostatečnou motivací k tomu, aby to se ztrátovými obchody moc nepřeháněli. I proto by si měl každý trader dávno předtím, než začne obchodovat na forexu, najít a otestovat takovou strategii, která mu bude vyhovovat a jejíž pravidla bude moci bez problémů dodržovat.

Co dělá FTMO?

Společnost FTMO vyvinula dvoufázový Ověřovací proces, který nám pomáhá s vyhledáváním talentovaných traderů. Po jeho absolvování můžete obchodovat na FTMO Accountu se zůstatkem až 4 000 000 Kč. Jak to funguje?.