Technická analýza – On Balance Volume sází na objemy - FTMO
thumbnail
Obchodní systémy

Technická analýza – On Balance Volume sází na objemy

On Balance Volume je technický indikátor, který kromě samotné ceny finančního aktiva zohledňuje ve svém výpočtu také objemy obchodů. Díky tomu je možné jej využívat jak při potvrzování trendů, tak i při odhalování breakoutů.

Objemy obchodů jsou pro mnohé obchodníky na finančních trzích jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících pohyb cen. To, že rostoucí objemy obchodů jsou většinou známkou počínajícího trendu, není žádnou novinkou, a tak je zcela logické, že obchodníci hledají způsoby, jak tuto proměnnou na trhu využít ve svůj prospěch.

Co je On Balance Volume

Mezi nimi byl i analytik Joseph Granville, jenž věřil, že objem je jedním z klíčových faktorů ovlivňujících cenu akcie (resp. investičního instrumentu). V roce 1963 ve své knize „Granville's New Key to Stock Market Profits“ popsal indikátor On Balance Volume, který využívá právě objemy obchodů ke sledování chování účastníků trhu a tím k predikci pohybů ceny a síly trendu. Granville při konstrukci indikátoru vycházel z myšlenky, že když dojde na trhu ke zvýšení objemu obchodů, cenanásledně zaznamená výrazný pohyb směrem nahoru nebo dolů.

Indikátor byl vyvinut původně pro obchodování s akciemi, ale dnes jej běžně využívají i obchodníci na ostatních trzích. Pro forexové obchodníky může být jedním z omezení při využívání objemu skutečnost, že na Forexu, jenž není centralizovaným trhem, nemáme přístup ke skutečným hodnotám objemu obchodů, ale vycházíme z tzv. tick volume. Ten je sice méně přesný, ale jak jsme si ukázali v jednom z našich starších článků, lze jej použít.

Výpočet

Indikátor On Balance Volume se zobrazuje, podobně jako oscilátory, v samostatném okně, ale neosciluje mezi hodnotami 0 až 100 a jeho absolutní hodnota není tak důležitá. Jde o kumulativní indikátor, který kromě ceny aktiva sleduje, jestli se objem obchodů na aktivu zvyšuje nebo snižuje.

Jeho výpočet je poměrně jednoduchý.

Pokud je aktuální zavírací cena vyšší než zavírací cena předešlého období, pak se k předchozí hodnotě indikátoru přičte objem obchodů za aktuální období.

OBV(i) = OBV(i-1) + Objem obchodů(i)

Pokud je aktuální zavírací cena nižší než zavírací cena předešlého období, pak se od předchozí hodnoty indikátoru odečte objem obchodů za aktuální období.

OBV(i) = OBV(i-1) - Objem obchodů(i)

Pokud je aktuální zavírací cena stejná než zavírací cena předešlého období, hodnota indikátoru se nemění.

OBV(i) = OBV(i-1)

Využití indikátoru

Mnoho obchodníků a odpůrců má s OBV problém v tom, že indikátor podle nich nepřináší žádnou přidanou hodnotu k samotné price action. Je pravda, že když je trend na trhu silný, cena i indikátor zaznamenávají podobné pohyby, protože pohyb ceny je podpořen rostoucím objemem obchodů na trzích. V tomto směru však může indikátor OBV plnit funkci nástroje, který potvrzuje trend, jak je vidět na obrázku níže. Vzhledem k tomu, že indikátor nevychází z průměrování cen, jako například klouzavé průměry, ale je ovlivněn růstem objemů, které reprezentují chování velkých investorů, může tuto úlohu plnit velmi dobře.

Divergence

Když trend na cenovém grafu pokračuje i při poklesu objemu obchodů, dochází na trhu k nesrovnalostem, které mohou tradeři také využít ve svůj prospěch. Podobně jako u oscilátorů, i u indikátoru On Balance Volume lze využívat divergence, které mají v tomto případě ještě větší vypovídací hodnotu než v případě oscilátorů. Když tedy cena zaznamenává vyšší maxima a indikátor OBV zaznamenává nižší maxima, jde o prodejní signál. Naopak, když cena tvoří nižší minima, ale na indikátoru se objevují vyšší minima, jde o nákupní signál.

Breakout

Dalším způsobem, jak využít indikátor On Balance Volume k potvrzení price action, je prolomení supportů a rezistencí. V tomto případ může plnit indikátor OBV roli filtru falešných průrazů na ceně. Když tedy na cenovém grafu dojde k prolomení supportu nebo rezistence, OBV slouží jako potvrzení, že k růstu/poklesu dochází také u objemů obchodů a cena by mohla prolomit důležitou hladinu.

Nevýhody OBV

Hlavní nevýhodou indikátoru On Balance Volume je skutečnost, že výrazné krátkodobé výkyvy v objemech obchodů mohou hodnotu indikátoru ovlivnit na delší dobu. Může se tak dít například při vyhlašování makroekonomických zpráv, nebo vyhlašování výsledků u akciových společností.

Závěr

Stejně jako je tomu u ostatních indikátorů, i On Balance Volume není samospasným a dokonalým řešením, které by mělo fungovat pro obchodníka jako jediné řešení při generování signálu ke vstupu do trhu. Pro zpřesnění a vyladění signálů je dobré jej kombinovat s jinými nástroji technické analýzy, jako jsou trendové čáry klouzavé průměry apod. Zároveň by si měl každý obchodník uvědomit, že příliš mnoho indikátorů může působit spíše kontraproduktivně.

Co dělá FTMO?

Společnost FTMO vyvinula dvoufázový Ověřovací proces, který nám pomáhá s vyhledáváním talentovaných traderů. Po jeho absolvování můžete obchodovat na FTMO Accountu se zůstatkem až 4 000 000 Kč. Jak to funguje?.