thumbnail
Obchodní systémy

Volume Spread Analysis

V tomto článku si představíme slavný systém Volume Spread Analysis (VSA), který využívá samotné základy fungování trhu. Základy pro tento systém položil kolem roku 1930 dnes legendární Richard Wyckoff, který tímto systémem vydělal údajně hotové jmění. V 70. letech tento systém přebral Tom Williams, který ho rozvinul do dnešní podoby, zpopularizoval a pojmenoval Volume Spread Analysis. Dle autora lze tento systém použít na všechny časové rámce a všechny trhy, kde máme kvalitní údaje o zobchodovaném objemu.

Dříve než si ukážeme jednotlivé vstupní patterny, tak se pojďme prvně zamyslet, zda vůbec můžeme použít tento systém na forex, který je decentralizovaný. Z tohoto důvodu jsou hodnoty o zobchodovaných objemech nepřesné. Takto vypadá srovnání mezi burzovní platformou, která ukazuje přesná data z burzy a platformou MetaTrader 4.

 

 

Z obrázku je patrné, že výše objemů poměrově odpovídá, tudíž lze usuzovat, že tento systém můžeme aplikovat i na forex.

Základní premisa systému

VSA hledá příčinu změny ceny v nerovnováze mezi nabídkou a poptávkou způsobenou aktivitou Smart Money

 • Proměnné systému jsou:
  • Objem – zobchodovaný objem ukazuje aktivitu
  • Spread – velikost úseček ukazuje velikost pohybu trhu
  • Uzavírací cena
  • Weak money (slabé peníze) – neprofesionální bojácní obchodníci
  • Smart Money (chytré peníze) – profesionální obchodníci a instituce

 

 

VSA pracuje s tezí, že trh se neustále nachází v jedné z těchto čtyř fází:

 • Akumulace
 • Mark up
 • Distribuce
 • Mark down

Samozřejmě záleží na časovém rámci, který obchodník obchoduje. V případě obchodování kratších časových rámců se mohou trhy nacházet v jiných fázích, než je aktuálně dlouhodobá fáze trhu.

Akumulace

Značí proces, ve kterém Smart Money ve velkém nakupují množství daného aktiva za co nejnižší cenu. Akumulace probíhá v zahuštěných oblastech a celkový objem obchodů je nízký, protože akumulace probíhá nějaký čas. Zahuštěná oblast je netrendová oblast, kdy jde trh do strany. Další vodítka, podle kterých lze poznat, že jde doopravdy o fázi akumulace:

 • Celkový zobchodovaný objem by měl být velmi nízký. V případě, že dojde k vyššímu objemu, spread dne (či jiného časového rámce, například spread pěti-minutové svíčky) by měl zůstat nízký.
 • Celkový spread svíček by měl být nízký.
 • Zobchodované objemy by měly být vyšší ve vrchní části akumulace a nižší v dolní části akumulace.
 • Akumulace trvá z pohledu daného časového rámce velmi dlouhou dobu.

Je důležité pamatovat na to, že kontext trhu je vždy nadřazenější a pravděpodobně nikdy nedojde ke splnění všech výše zmíněných podmínek. Celý proces akumulace vyvrcholí další fází, která je nazvaná Mark up.

Mark up

Jakmile Smart Money nakumulují dostatečný objem aktiv, přichází další fáze, kdy dojde k proražení vrchní rezistence. Mark up se vyznačuje tím, že svíčky tvoří vyšší lows a uzavírají blízko vrcholu. Zobchodované objemy přitom nejsou vysoké, nikdo totiž kupcům nebrání. Případné shortové korekce jsou na nízkých objemech. Kdyby byly zobchodované objemy vysoké, znamenalo by to rovněž vstup nabídky do trhu, což by pro kupce nebylo dobré. Korekce vznikají z důvodu výběru zisku krátkodobějších obchodníků. Low každé korekce by mělo být vyšší.

Distribuce

Smart Money dosáhnou svého cíle. Rozpětí rostoucích svíček se postupně zkracuje. Zobchodované objemy klesají na rostoucích svíčkách. Následně přichází dlouhá nákupní svíce – Buying climax – nakupují Weak money. Smart money začínají prodávat své pozice bez toho, aniž by stlačili cenu níž. Čitelné distribuce není lehké najít, zahuštěné oblasti, kde Smart money postupně prodávají aktiva do rukou Weak money, se vyskytují pouze zřídka.

Mark down

Jakmile se Smart money zbaví svých pozic, nastává Mark down. Mark down je nejvíce dramatická tržní fáze plná paniky. Pro Mark down jsou typické dlouhé shortové svíce. Konec Mark down fáze lze zpozorovat pomocí cenových patternů jako Stopping volume či Absorbtion volume, které si ukážeme v dalších dílech.

Co dělá FTMO?

Společnost FTMO vyvinula dvoufázový Ověřovací proces, který nám pomáhá s vyhledáváním talentovaných traderů. Po jeho absolvování můžete obchodovat na FTMO Accountu se zůstatkem až 4 000 000 Kč. Jak to funguje?.