Technická analýza – jak využít Stochastic oscillator - FTMO
thumbnail
Obchodní systémy

Technická analýza – jak využít Stochastic oscillator

V další části našeho seriálu o technické analýze a indikátorech se podíváme na další momentový oscilátor, kterým je Stochastic oscillator. Tento indikátor měří rychlost pohybu a momentum ceny instrumentu při určování trendu a jeho změny.

Stochastic oscillator byl vyvinut už v padesátých letech Georgem Lanem, podle něhož ke změně momenta nebo rychlosti pohybu ceny instrumentu dochází dříve, než cena samotná změní směr pohybu. George Lane říkal, že Stochastic oscillator nesleduje samotnou cenu, objem, nebo něco podobného, ale sleduje právě rychlost nebo momentum ceny (sílu trendu). Stochastic v základní podobě porovnává konkrétní zavírací cenu instrumentu ve vztahu k nejvyšší a nejnižší ceně za určité časové období, obvykle 14 dní (resp. jiné časové jednotky, podle timeframu grafu, na němž trader obchoduje).

Co je Stochastic oscillator

Indikátor vychází z toho, že v rostoucím trendu má ceny instrumentu tendenci zavírat poblíž maxima a v klesajícím trendu poblíž minima. Když ale ceny uzavře dále od maxima, nebo minima, znamená to, že momentum slábne a může dojít ke změně trendu.

Podobně jako ostatní oscilátory (například RSI, o němž jsme psali nedávno), i Stochastic se zobrazuje v samostatném okně grafu a pohybuje se mezi hodnotami 0 a 100. Přestože na první pohled jsou si RSI a Stochastic velmi podobné, hlavním rozdílem je to, že RSI bere při výpočtu do úvahy všechny zavírací ceny v daném období, ale Stochastic pouze současnou cenu ve vztahu k nejvyšší a nejnižší ceně.

Výpočet

Stochastic také zobrazuje na rozdíl od RSI dvě linie, z nichž jedna představuje hodnotu samotného indikátoru (%K) a druhá pak jeho třídenní klouzavý průměr (%D). Vzorec pro výpočet hodnoty indikátoru pak vypadá takto:

%K= 100[(C - L14) / H14 - L14)]

Kde:

C = poslední zavírací cena

L14 = nejnižší minimum za posledních 14 období

H14 = nejvyšší maximum za posledních 14 období

%D = jednoduchý klouzavý průměr s periodou 3

Při zadávání hodnot při otevírání indikátoru se většinou ještě určuje hodnoty zpomalování nebo vyhlazování %K, která je nastavena na hodnotu 3, čímž se citlivost na změny cen investičního instrumentu zmenšuje.

14 period je považováno za dostatečně dlouhé období pro výpočet, ale zároveň ne příliš dlouhé, aby bylo možné reagovat na změny. Obchodníci, kteří obchodují na kratších timeframech, však mohou nastavit kratší periodu a indikátor pak dává traderům více signálů ke vstupu do trhu.

Využití indikátoru

Podobně jako u RSI, základním využitím Stochastic oscillatoru je označení překoupenosti, nebo přeprodanosti na trhu, tzn. že rostoucí nebo klesající trend na instrumentu se blíží ke konci. Překoupenost na trhu nastane, když se indikátor dostane nad hladinu 80 bodů, přičemž návrat hodnoty indikátoru pod hladinu 80 představuje prodejní signál. U přeprodanosti je to naopak, nastane když indikátor klesne pod hladinu 20 bodů a nákupní signál se objeví při návratu indikátoru nad 20bodovou hladinu.

Podobně jako u RSI, i zde je nevýhodou fakt, že při silnějších trendech nebo na silně volatilních trzích se cena může častěji dostávat na úrovně přeprodanosti nebo překoupenosti a generovat falešné signály. Řešením může být posunutí hladin na hodnoty 15 a 85, kde však zase může trader přijít o některé zajímavé investiční příležitosti. Jedním z řešení je také možnost obchodovat pouze ty signály, které jsou ve stejném směru, jako je trend trhu.

Divergence

Jednou z oblíbených možností, jak využívat Stochastic oscilator (podobně jako u většiny oscilátorů), je tzv. divergence. I v tomto případě platí, že býčí divergence se objeví, když cena instrumentu vytváří nižší minima a zároveň Stochastic vytváří vyšší minima, takže pohyb dolů ztrácí momentum a je možné, že dojde k obratu. Medvědí divergence se objeví, když cena vytváří vyšší maxima a indikátor vytváří nižší maxima, takže pohyb nahoru ztrácí sílu a je možné očekávat obrat trendu. K tomu, aby šlo o skutečně platný signál, je však nutné, aby byl potvrzen skutečným obratem na ceně samotného instrumentu.

Crossover

Crossover, neboli křížení nastane, když se nad hladinu přeprodanosti nebo pod hladinu překoupenosti dostanou obě linie indikátoru (%K i %D). Prodejní signál so objeví, když nad hladinou překoupenosti protne linie %K linii %D směrem dolů, nákupní signál se objeví, když pod hladinou přeprodanosti protne linie %K linii %D směrem nahoru.

Další způsoby využití

Kromě linií 20 a 80 lze sledovat u Stochastic oscillatoru také hladinu 50 bodů, jejíž překřížení  někteří tradeři využívají jako silný vstupní signál. Když linie %K protne 50bodovou hladinu směrem dolů, jde o silný prodejní signál, když ji naopak protne směrem nahoru, jde o silný nákupní signál.

Stejně jako u jiných nástrojů technické analýzy, ani Stochastic by neměl být využíván jako jediný nástroj pro generování nákupních a prodejních signálů. Kombinace s jinými nástroji může jednoznačně vylepšit jeho úspěšnost a zajistí traderovi mnohem kvalitnější vstupy do pozic. Stochastic tak lze využívat v kombinaci s klouzavými průměry, trendovými čárami, grafickými formacemi a jinými nástroji technické analýzy.

Co dělá FTMO?

Společnost FTMO vyvinula dvoufázový Ověřovací proces, který nám pomáhá s vyhledáváním talentovaných traderů. Po jeho absolvování můžete obchodovat na FTMO Accountu se zůstatkem až 4 000 000 Kč. Jak to funguje?.