Technická analýza – co vám řekne akumulace a distribuce? - FTMO
thumbnail
Obchodní systémy

Technická analýza – co vám řekne akumulace a distribuce?

Objemy obchodů jsou společně s price action jedním ze základních zdrojů informací, které tradeři mohou využívat při obchodování na finančních trzích. Dalším z indikátorů v našem seriálu, který při výpočtu bere do úvahy objemy obchodů na trzích, je Accumulation/Distribution.

Přestože je price action pro většinu obchodníků hlavním zdrojem informací o pohybech cen, data o objemech obchodů mohou obchodníkům poskytovat dodatečné informace o tom, co stojí za pohybem cen u jednotlivých investičních instrumentů. Indikátory, které při výpočtu využívají objem jako jednu z hlavních proměnných, vychází z předpokladu, že změna v objemu obchodů na instrumentu vede k následné změně trendu na ceně instrumentu.

Accumulation/Distribution vs On Balance Volume

V nedávném článku jsme psali o indikátoru On Balance Volume, dnes si napíšeme o jednom z jeho „příbuzných“, kterým je indikátor Accumulation/Distribution. Zde musíme upozornit, že některé aplikace (například cTrader) nabízí traderům podobný indikátor od Larryho Williamse (Williams Accumulation Distribution), který má ale jednodušší výpočet. Indikátor, jenž si dnes popíšeme (někdy také označovaný jako Accumulation/Distribution Line), vyvinul známý akciový analytik Mark Chaikin, který jej původně sám označoval jako Kumulativní linie toku peněz (Cummulative Money Flow Line).

Indikátor vyjadřuje vztah mezi cenou a kumulativním tokem peněz do a z investičního instrumentu a jak už z názvu vyplývá, akumulace ukazuje na úroveň poptávky po investičním instrumentu (tzn. nákupy) a distribuce odkazuje na nabídku investičního instrumentu (tzn. prodeje). Jak již bylo řečeno, Acc/Dist Line (ADL) je podobný indikátoru On Balance Volume (OBV), protože v obou případech jde o momentové indikátory, které umožňují vyhodnocovat rozdíly mezi pohybem cen a objemovými toky.

Indikátor ADL se zobrazuje v samostatném okně, a stejně jako OBV jde o kumulativní indikátor, který neosciluje mezi hodnotami 0 až 100. Rozdíl je však ve výpočtu. OBV bere v potaz pouze to, jestli je zavírací cena z předešlého období vyšší, nebo nižší než zavírací cena aktuálního období. Podle toho pak přičítá, nebo odečítá celý objem od předešlé hodnoty.

Výpočet

Výpočet ADL je trochu jiný než u OBV a na první pohled se může zdát poměrně složitý. Na druhou stranu lze říct, že reprezentuje vztah mezi objemem a vývojem ceny komplexnějším, a pro mnohé analytiky lepším, způsobem. Při výpočtu se využívá násobitel, který funguje jako ukazatel toho, jak silné jsou nákupy a prodeje instrumentu v daném období.

Jako první se vypočítá tzv. hodnota závěrečné pozice (Close location value, CLV), v některých vzorcích se také označuje jako zmiňovaný multiplikátor peněžních toků (Money Flow Multiplier). Slouží jako ukazatel toho, kde se závěrečná cena instrumentu nachází ve vztahu k cenovému rozpětí v daném období. Hodnoty CLV se pohybují od +1 do -1, přičemž vyšší kladná hodnota znamená, že zavírací cena je blíže k maximu, vyšší záporná hodnota znamená, že zavírací cena je blíže k minimu. Výpočet CLV vypadá takto:

CLV = (Close - Low) - (High - Close) / (High- Low)

Close = zavírací cena

High = maximální cena za dané období

Low = minimální cena za dané období

Pak je potřeba zjistit objem toku peněz za dané období (Money Flow Volume, MFV), jenž dostaneme vynásobením CLV a objemu (V). Záporná hodnota znamená, že peníze odtékají  instrumentu, kladná hodnota znamená, že peníze přitékají.

MFV = CLV x V

Jelikož jde o kumulativní indikátor, tak samotnou hodnotu indikátoru ADL dostaneme sečtením předchozí hodnoty ADL a současné hodnoty MFV.

ADL (i) = ADL (i-1) + MFV (i)

Využití indikátoru

Podobně, jako je tomu u OBV, i ADL nám díky sledování objemů obchodů dává obraz o změně poptávky a nabídky, resp. o tom, jestli na trhu převládá prodejní nebo nákupní tlak. Vzhledem k tomu, že ve výpočtu bere v potaz mimo jiné zavírací cenu, dává nám obraz o tom, jak se na trhu chovají velcí institucionální investoři. Všeobecně totiž platí, že při otevření trhu jsou aktivnější retailoví investoři, a naopak před zavřením zase na trhu působí institucionální investoři.

Když se tedy indikátor a ceny instrumentu pohybují stejným směrem, může ADL fungovat jako potvrzení síly trendu a říká nám, že prodejci (klesající trend) nebo kupující (rostoucí trend) mají na trhu navrch.

Podobně jako u OBV, i ADL může fungovat jako potvrzení prolomení hladin supportů a rezistencí. Když tedy dochází k prolomení určité cenové hladiny na cenovém grafu, i na grafu ADL, může jít o signál, že tato změna je podpořena změnou u objemu obchodů, což zesiluje signál ke vstupu do trhu.

Divergence

Asi nejčastější využití najde indikátor ADL při vyhledávání divergencí. Když tedy dochází na cenovém grafu k vytváření nových cenových maxim, ale na indikátoru už cena nedokáže vytvořit nová maxima, znamená to, že cena není podpořena růstem objemu a může dojít k obratu. Můžeme se na to dívat jako na důkaz toho, že velcí institucionální investoři už začínají s prodeji a chtějí využít maximální cenu. Podobně tak i při klesajícím trendu, kdy cena vytváří nová minima, ale na indikátoru se už nová minima netvoří. Může to být signál, že institucionální investoři začínají nakupovat za nízké ceny, takže může dojít k obratu trendu.

Nevýhody ADL

Obchodníci, kteří využívají ADL, si musí dávat pozor na některé záludnosti spojené s tímto nástrojem. Vzhledem k tomu, že indikátor bere v potaz pouze zavírací cenu v daném období, je náchylný na chyby. Nebezpečné mohou být například gapy, při nichž může cena například klesnout při velkém objemu klidně o 15 %. Následně v průběhu daného období skončí v horní části rozpětí, ale v porovnání s předešlým obdobím je stále o několik procent ve ztrátě. Hodnota indikátoru ale vzroste, přičemž velký objem může znamenat, že růst bude poměrně velký, což vytváří mezi cenou a indikátorem poměrně velké nesrovnalosti.

Jak je patrné z posledního odstavce, stejně jako u ostatních indikátorů, i v případě ADL platí, že by neměl být využíván samostatně, jako jediný nástroj generující vstupní nebo výstupní signály. Jakkoli to může být zajímavý nástroj, je dobré jej pro vylepšení výsledků skombinovat s jinými nástroji technické analýzy.

Co dělá FTMO?

Společnost FTMO vyvinula dvoufázový Ověřovací proces, který nám pomáhá s vyhledáváním talentovaných traderů. Po jeho absolvování můžete obchodovat na FTMO Accountu se zůstatkem až 4 000 000 Kč. Jak to funguje?.