FTMO Traders Analysis: Rozdílné cesty k výborným výsledkům - FTMO
thumbnail
Successful Traders Stories

FTMO Traders Analysis: Rozdílné cesty k výborným výsledkům

V další části našeho seriálu hodnotícím úspěšné FTMO Tradery se opět podíváme na dva obchodníky s odlišným přístupem. Ve světě forexu asi neexistují dva obchodníci s úplně stejným přístupem a dnešní obchodníci jsou toho dobrým příkladem.

Balance křivka našeho prvního tradera vypadá takřka dokonale. S výjimkou jednoho ztrátového obchodu zaznamenal obchodník prakticky jen ziskové obchody. Kouká se na to hezky, ale je potřeba si uvědomit, že podobný výsledek za tak krátkou dobu, kdy obchodník realizuje prakticky jen zisky, není běžný. Je k tomu potřeba dávku štěstí, kterému však musí jít obchodník naproti.

Za pouhých 5 obchodních dnů zaznamenal obchodník zisk 38 479 USD. Při velikosti účtu 200 000 USD to znamená téměř 20 %, což je za tak krátkou dobu skutečně skvělý výsledek. Skóre konzistentnosti obchodníka sice není vysoké, ale to je dáno jedním velmi úspěšným dnem hned na začátku obchodního období a poměrně nízkým počtem obchodních dnů. Celkově obchodník neměl žádný problém s limity ztrát a maximální denní ztrátu zaznamenal právě v tom jednom dnu, v němž měl otevřen ztrátový obchod. I tento den nakonec skončil v zisku.

Zajímavostí je skutečnost, že průměrný zisk je menší než průměrná ztráta, díky čemuž má obchodník RRR menší než 1 (0,75), což je ve většině případů špatná hodnota. V tomto případě je však údaj o průměrných ziscích ovlivněn tím, že některé ze ziskových obchodů obchodník rozdělil na více pozic, ale tu ztrátovou nikoli. Úspěšnost obchodů (91.67 %) pak byla tak vysoká, že horší RRR nemohlo výsledky obchodníka nijak ovlivnit. Při 12 obchodech zobchodoval trader 268 lotů, což je více než 22 lotů na pozici. Ačkoli se může zdát, že jde o značnou částku, je třeba vzít v úvahu, že tento dopad byl ovlivněn několika velkými pozicemi. Vzhledem k velikosti účtu 200 000 USD se takové výkyvy považují za přijatelné v rozumných mezích.

Při pohledu na obchodní deník je patrné, že obchodník otevíral různě velké pozice, přičemž ve dvou případech to bylo až 50 a 70 lotů. To už je skutečně hodně, ale je nutné připomenout, že obchodník neotevíral za den velké množství pozic a Stop Lossy měl nastavené tak, že i v případě ztrát by to nemělo ohrozit jeho účet. Zadávání Stop Lossů u tradera musíme pochválit, zmiňované velké pozice už moc nedoporučujeme.

Na začátku obchodního období držel obchodník pozice i přes noc, pak od toho ale upustil a neztrácel tak zbytečně peníze na negativních swapech. Jde tak o intradenního obchodníka, který drží obchody několik hodin a velikost pozic určuje podle počtu bodů, které tvoří Stop Loss.

Většina pozic byla sell, ale žádný vzorec v chování tradera v tom určitě není vidět. Obchodník obchodoval s pěti investičními nástroji, z čehož byly čtyři měnové páry a jeden byl indexový nástroj. Daný počet lze považovat za dostatečný pro diverzifikaci a v tomto směru nelze obchodníkovi co vytknout.

Druhý obchodník zvolil poněkud jiný přístup, i jemu se však podařilo dosáhnout velmi zajímavého zisku. Nebýt série šesti neúspěšných obchodů v průběhu prvních čtyř obchodních dnů, byl by možná jeho zisk ještě lepší. V každém případě musíme hned na začátku ocenit schopnost tradera dostat se poměrně rychle ze svízelné situace a držet se svého plánu bez toho, aby se „mstil“ trhu zbytečným navyšováním objemu svých pozic apod.

I přes špatný začátek má balance křivka obchodníka vcelku zajímavý vývoj, což dokazuje také poměrně vysoké skóre konzistentnosti. Celkový zisk ve výši 25 544 USD znamená při velikosti účtu 200 000 USD také skvělý výsledek. V tomto případě ale na jeho dosažení potřeboval trader mnohem více času i obchodů.

Podobně jako v prvním případě, ani u tohoto obchodníka nebyly limity ztrát žádným problémem. Mnohem lepší je pak hodnota RRR (2,79), díky níž může být obchodník dlouhodobě ziskový i když více než poloviny obchodů skončí ve ztrátě (úspěšnost 45,95 %). Podobně je na to poměr ziskových a ztrátových dnů (7:8), ale ani v tomto případě to neznamená nějaký závažný problém.

Obchodník otevřel v průběhu 15 dní 37 obchodů o celkovém objemu 191,66 lotu, což je něco přes 5 lotů na pozici. To při velikosti účtu 200 000 USD není nějak přehnaně mnoho. Při pohledu na obchodní deník je patrné, že nejvyšší ztráta obchodníka nepřesáhla 1 825 USD, což není ani jedno procentu účtu. Obchodník jen v několika případech otevřel více než 3 pozice za jeden obchodní den, což vzhledem k velikosti pozice hodnotíme pozitivně.

Obchodníka musíme pochválit také za to, že u každé pozice zadával Stop Loss, Take Profity už však patrně řešil ručně. Tento obchodníka tak poměrně často (asi v polovině případů) držel obchody otevřené přes noc. Díky tomu, že často obchodoval páry s japonským jenem a švýcarským frankem, kde jsou díky úrokovému diferenciálu (při spekulaci správným směrem) kladné swapy, byla jeho bilance i v tomto směru pozitivní.

Podobně jako v prvním případě, i tento obchodník otevíral různě velké pozice podle toho, kolik bodů představoval jeho Stop Loss. Velký rozdíl je však v počtu obchodovaných investičních instrumentů, přičemž všechno tvoří měnové páry. Na jednu stranu chce asi trader diverzifikovat své vstupy, ale příliš investičních nástrojů nemusí být vždy výhoda. Někdy je lepší se soustředit na jeden, nebo jen několik vybraných nástrojů. V tomto případě se ale traderovi podařilo zvládnout až dvacítku instrumentů, což je obdivuhodné.

Jak je vidět na dnešním příkladě, k úspěšnému výsledku se můžeme dostat různými cestami. Různý počet obchodních dní, nástrojů a počtu obchodů nakonec v obou dnešních případech vedla k velmi dobrému výsledku. Zbývá jen traderům pogratulovat s drže jim palce, aby se jim podobně dařilo v i v dalších měsících.

Co dělá FTMO?

Společnost FTMO vyvinula dvoufázový Ověřovací proces, který nám pomáhá s vyhledáváním talentovaných traderů. Po jeho absolvování můžete obchodovat na FTMO Accountu se zůstatkem až 4 000 000 Kč. Jak to funguje?.