FTMO Traders Analysis: Jak vypadá konzistentní obchodování - FTMO
thumbnail
Successful Traders Stories

FTMO Traders Analysis: Jak vypadá konzistentní obchodování

Dnešním článkem začínáme nový seriál o úspěšných traderech a jejich způsobu obchodování. Nebude to o obchodnících, kteří splnili podmínky Ověřovacího procesu, ale o těch, kteří obchodují na FTMO Accountu.

Na rozdíl od obchodníků, kteří splnili požadavky Ověřovacího procesu, ale na FTMO Accountu ještě nemuseli dosáhnout na zisk, který bychom jim mohli vyplatit, v tomto článku (a seriálu) budeme mluvit o traderech, kteří dosáhli zisk na FTMO Accountu, a mohli tak realizovat výplatu.

V porovnání s FTMO Challenge a Verifikací v tomto případě odpadají některé podmínky (minimální počet obchodních dní a minimální požadovaný výnos), takže obchodníci mají v obchodování více volnosti a mohou tak obchodovat s menším stresem. V platnosti tak zůstávají pouze základní požadavky risk a money managementu, tzn. maximální denní ztráta a maximální ztráta.

Konzistence nad výnosy

V dnešní první části seriálu si popíšeme několik měsíčních výsledků jednoho z našich nejúspěšnějších traderů, který dokáže dlouhodobě vykazovat ziskové měsíce a realizoval už několik desítek výplat. Obchodník spravuje několik účtů a jeho nejsilnější zbraní je právě konzistentnost, velikost měsíčních zisků velmi neřeší.

Podle první balance křivky vidíme, že výsledky tradera byly velmi konzistentní a za minimální možné období zrealizoval 21 obchodů, z nichž až na dvě výjimky všechny skončily v zisku. Je zde rovněž vidět, že vzhledem k velikosti účtu je celkový zisk poměrně malý (1 425,66 USD), ale jak již bylo zmíněno, základem je konzistentnost. I díky ní už má trader navýšený účet a jeho výplatní poměr je 90 %.

 

Trader evidentně nemá problém s maximální denní ztrátou ani maximální ztrátou. Problémem může být průměrné RRR (reward to risk ratio) pod hodnotou 1 (0,73), trader to ale „dohání“ velmi vysokou úspěšností obchodů, která přesahuje 90 %. Jak můžeme vidět, trader ve sledovaném období obchodoval šest dní a všechny skončily v zisku.

Z obchodního deníku je patrné, že trader obchoduje podobně velké pozice (v lotech), otevírá je na několika měnových párech a drží obchody jen několik minut, takže jej můžeme řadit mezi scalpery (podle toho vypadá také velikost pozic, které představují jen několik pipů). Pozitivem je, že v každém obchodě je nastavený SL i TP, ale tento účet má dvě zajímavosti. Trader otevíral všechny své obchody těsně před 18. hodinou v čase platformy a vstupoval pouze do long pozic.

Na druhém účtu už obchodník zaznamenal více ztrátových obchodů, ale i v tomto případě má balance křivka poměrně jasný průběh a trader byl s výjimkou několika obchodů na začátku obchodního období v zisku. I v tomto případě obchodoval minimální potřebný počet dní a výplatu si nastavil po 14 dnech od začátku. Jde o jiný účet, s větší velikostí, ale i zde trader dosáhl poměrně nízkého výnosu, protože základem je konzistentní výnos.

 

Opět se nepřiblížil k hodnotám maximální denní ztráty a maximální ztráty, jeho slabinou je ale opět hodnota průměrného RRR, která je nižší než 1 (0,65). Zase to sice dobíhá úspěšností obchodů, v tomto případě už je však ztrátových pozic více a v mínusu skončily i některé obchodní dny. Není se čemu divit, protože množství obchodů je mnohem vyšší a vyšší je i počet obchodních dní.

Při pohledu na obchodní deník vidíme, že otevírané pozice v lotech jsou také mnohem vyšší než na prvním účtu, ale opět trvají poměrně krátce a scalpingu odpovídají i z hlediska velikosti v pipech. Co se nezměnilo je skutečnost, že trader otevírá pozice výlučně v čase mezi 17:58 a 18:00, v tomto případě už však otevíral i krátké pozice.

Z hlediska počtu investičních instrumentů je výběr tradera poměrně široký, dá se říct, že využívá prakticky všechny páry ve skupině majors a crosses. Vzhledem k jeho strategii, která je omezena na velmi krátké časové období, mu to dává zajímavou možnost diverzifikace. U běžných strategií však podobný počet nástrojů může být kontraproduktivní. Rovněž můžeme vidět, že na párech EURUSD (čtyři ztrátové obchody z pěti) a EURCAD se mu nedařilo a udělal by lépe, kdyby se jim vyhnul.

To je pro dnešek všechno, v dalších dílech se podíváme na jiné tradery, kterým se podařilo v průběhu měsíce dosáhnout zajímavého výnosu, ale určitě nevynecháme ani tradery, kterým se nevedlo a jejich špatná strategie nebo zbytečné chyby vedly ke ztrátám. Co si o podobném seriálu myslíte? Daří se i vám konzistentně vydělávat, nebo jste spíše trader, který hledí na výnos a konzistence pro něj není důležitá?

Co dělá FTMO?

Společnost FTMO vyvinula dvoufázový Ověřovací proces, který nám pomáhá s vyhledáváním talentovaných traderů. Po jeho absolvování můžete obchodovat na FTMO Accountu se zůstatkem až 4 000 000 Kč. Jak to funguje?.