thumbnail
Obchodní systémy

Technická analýza – Bollinger Bands jako kombinace trendu a volatility

Bollingerova pásma (Bollinger Bands) jsou jedním z nejznámějších a nejoblíbenějších indikátorů, který sleduje jak trendy, tak i volatilitu investičního instrumentu. Proč je pro investory tak zajímavý?

Bollinger Bands jsou jedním z indikátorů, které jsou založené na pásmech, resp. obálkách (myšleno jako geometrický tvar, ne poštovní obálka), které vyznačují relativní vyjádření maximální a minimální ceny instrumentu. V technické analýze se podobných přístupů, kdy pásma vyznačují horní a dolní cenová rozpětí, vyskytuje několik, přičemž základem pro výpočet pásem mohou být maximální a minimální ceny (Donchian Bands), cykly (Hurst Bands), případně procenta nad/pod klouzavým průměrem (Percentage Bands) nebo cenou apod.

Bollinger Bands sice nepatřil mezi první takové indikátory, ale určitě patří mezi nejznámější indikátory využívající pásem k identifikování přeprodanosti nebo překoupenosti investičního instrumentu. Tento indikátor vyvinul technický obchodník John Bollinger v osmdesátých letech dvacátého století.

Trend a volatilita

Nejde o klasický trendový indikátor, ale spíše o indikátor, který při stanovení pásem a jejich vzdálenosti využívá směrodatnou odchylku jako měřítko volatility investičního nástroje. Jak sám Bollinger tvrdí, volatilita je dynamická veličina, která se v čase mění a právě navázání tohoto indikátoru na volatilitu jej odlišuje od ostatních, čistě trendových indikátorů.

Pro výpočet obou pásem se používá vzorec:

Horní pásmo = MA(TP,n) + m * δ[TP,n]

Spodní pásmo = MA(TP,n) – m * δ[TP,n]

MA - klouzavý průměr

TP (typická cena) - (high + low + close) / 3

n - počet period v klouzavém průměru (většinou 20)

m – počet směrodatných odchylek (většinou 2)

δ [TP, n] – směrodatná odchylka za posledních n období TP

Na grafu se pak Bollinger Bands zobrazuje jako tři linie. Ve středu je klasický klouzavý průměr s periodou 20 a dvě pásma, jejichž vzdálenost není (na rozdíl od většiny ostatních podobných indikátorů) stejná, ale je dána dvojnásobkem 20denní směrodatné odchylky od střední čáry.

Když jsou pásma daleko od sebe, znamená to, že volatilita na trhu je velká, trend je silný a může dojít ke korekci, když jsou naopak pásma blízko u sebe, volatilita je nízká a může se vytvořit nový trend. Jednotlivé hodnoty, jako je počet period nebo násobek směrodatné odchylky, se mohou měnit, pro různé instrumenty mohou být vhodnější jiné hodnoty. Je ale potřeba brát v úvahu, že když použijeme MA s delší periodou, je potřeba také zvýšit násobek směrodatné odchylky. Při MA 50 je to nejméně 2,1, u kratší periody je to méně než 2.

Na co si dát pozor

Mnoho obchodníků dělá chybu, když považuje dosažení horního nebo spodního pásma cenou instrumentu za prodejní, resp. nákupní signál. To však není pravda. Přímo na webu věnovanému tomuto indikátoru najdete 22 pravidel, která byla podle Bollingera sestavena v reakci na otázky a dlouholeté zkušenosti obchodníků a měly by sloužit jako výchozí bod pro ty, kteří s tímto indikátorem začínají. Mezi ty nejdůležitější patří upozornění na to, že horní pásmo, resp. jeho dotek nebo protnutí, určitě není samo o sobě prodejním signálem a dotek nebo protnutí spodního pásma není samo o sobě signálem pro otevření dlouhé pozice. V silných trendech cena běžně několikrát po sobě překoná vrchní nebo spodní pásmo, přičemž uzavření nad horním pásmem nebo pod spodním pásmem by mělo být považováno jako znak pokračování trendu.

Vzhledem k tomu, že období s nízkou volatilitou střídají období s vyšší volatilitou, je důležité sledovat tento indikátor zejména v době, kdy se prostor mezi pásmy zužuje (tzv squeeze). To je právě období, kdy volatilita klesá a je pravděpodobné, že bude následovat výraznější trendový pohyb jedním nebo druhým směrem. Právě protnutí některého z pásem pak může signalizovat začátek nového trendu.

Bollinger Bands nejlépe funguje jako doplněk, buďto k samotné price action, kdy může obchodníkovi pomáhat při rozhodování o přesnějších vstupech (sám Bollinger uvádí například formace dvojitý vrchol nebo dvojité dno) nebo k jinému indikátoru. Základem kombinace s jiným indikátorem je to, aby tyto dva nástroje nebyly korelovány a aby vycházely z jiného typu dat. Podle Bollingera to mohou být například MACD, On-balance Volume, nebo RSI.

Bollinger Bands může být dobrým pomocníkem pro tradery na různých časových rámcích a u různých investičních instrumentů. Podobně jako u jiných podobných indikátorů však nejde o samospasný nástroj, se kterým dokáže každý trader divy.

Co dělá FTMO?

Společnost FTMO vyvinula dvoufázový Ověřovací proces, který nám pomáhá s vyhledáváním talentovaných traderů. Po jeho absolvování můžete obchodovat na FTMO Accountu se zůstatkem až 4 000 000 Kč. Jak to funguje?.