thumbnail
Obchodní systémy

Scaling out – jistota na úkor výnosů

V předchozích dvou článcích jsme si popsali dva přístupy, při nichž obchodníci navyšují své otevřené pozice s cílem zvýšit ziskový potenciál svého obchodu, tzv. scaling in. Dnes se podíváme na poněkud konzervativnější přístup v řízení rizika, kterému se říká scaling out.

Na rozdíl od předchozích dvou přístupů, které nebyly vhodné pro začínající a málo zkušené obchodníky, scaling out je možné doporučit i těm obchodníkům, kteří s forexem nemají dlouholeté zkušenosti. Princip scaling outu spočívá v tom, že obchodník realizuje část zisku postupným uzavíráním pozice. Trader tak „uzamyká“ část zisku, ale zároveň může otevřenou část pozice naplno vytěžit pro případ, že trh zaznamená silný trend. V případě následného obratu trendu má obchodník jistotu alespoň nějakého zisku.

Jistota pro začátečníky a smolaře

Uzavírání pozic po částech může pomoci právě méně zkušeným traderům a těm, kteří mají problém s držením ziskových obchodů delší dobu. Začínající tradeři někdy mají problém vydržet v trhu dostatečně dlouhou dobu a mají tendenci uzavírat obchod už při jednom výraznějším pohybu proti směru jejich obchodu. Scaling out jim může pomoci tento problém s netrpělivostí vyřešit a umožní jim zůstat v otevřené pozici dostatečně dlouho na to, aby vytěžili z dlouhého trendu maximum.

Také z hlediska psychologie obchodníků hodně pomáhá, že mají jistý alespoň nějaký zisk a zbylou část pozice mohou nechat vydělávat. To ocení zejména obchodníci, kteří se po sérii ztrátových obchodů octli v situaci, kdy je pro ně jakýkoli zisk doslova požehnáním a strach jim nedovolí držet pozice příliš dlouho. Tento přístup zkrátka vystihuje tvrzení, podle něhož na forexu nejde o to, abychom vydělali co nejvíce, ale abychom pomocí řízení rizika omezovali naše ztráty.

Někteří obchodníci díky tomuto přístupu ani nezadávají Target Profit a snaží se tak z trhu dostat co možná největší výnos. První realizovaný PT může pro tyto tradery znamenat dostatečný zisk a všechno další už může být pouze bonus, který teoreticky není omezený. Traderovi pak stačí podle vývoje na trhu posouvat SL, nebo může zadat pouze trailing stop a může dostat ze silného trendu maximum bez toho, aby věnoval sledování grafu a řízení pozice příliš mnoho času.

Nic není zadarmo

Stejně jako kterýkoli přístup k řízení rizika, ani scaling out není dokonalý a bez chyb. Asi největším jeho nedostatkem odrazujícím mnoho traderů je snižování ziskového potenciálu obchodu, který je v silném trendu. Na rozdíl od pyramidování, které naopak v ziskovém obchodu pozice navyšuje, při scaling outu dochází ke snižování RRR, což může mít z dlouhodobého pohledu nepříznivý vliv na celkové výsledky tradera. Za klidný spánek to ale mnoha traderům určitě stojí.

Kritici tohoto přístupu rovněž tvrdí, že při scaling outu musí obchodník otevírat příliš velkou pozici, aby jí pak mohl dělit při částečném uzavírání. To může vést k příliš velkým ztrátám, když se obchod nepovede a skončí celý ve ztrátě. Velké pozice rovněž nemusí být pro některé obchodníky vhodné, protože u nich zkrátka nebudou schopni rozumně řídit riziko kvůli stresu ze zbytečně velké pozice. Příliš brzké uzavření obchodů a pohled na trh, který pokračuje v trendu, může mít na psychiku některých obchodníků také negativní vliv. Zde už se ale bavíme spíše o nenasytnosti, než omezování zisků a ztrát.

Obchodník může při scaling outu využít mnoho možností, jak vystupovat z trhu. Může si nastavit několik Target Profitů na předem stanovených hodnotách, může využít pouze jeden předem definovaný TP a pro zbytek pozice využít trailing stop, může pracovat s velikostmi pozic, které uzavírá apod. Opět platí, že nejlepší bude si ukázat jednoduchý příklad na grafu. Využijeme pro to stejný příklad, o němž jsme psali v článku o pyramidování.

Obchodník vstoupí do obchodu na páru EURJPY opět na ceně 128,8. SL bude tentokrát 25 bodů, pozice bude mít velikost 4 loty, což v případě neúspěchu znamená ztrátu 880 USD (pokud bychom počítali s velikostí účtu 100 000 USD, znamenalo by to méně než 1 %, což je v pořádku). První TP je nastaven na 50 bodů, obchodník po jeho dosažení uzavře polovinu pozice, tedy 2 loty.

TP 2 je na úrovni 100 bodů, zde může obchodník svůj obchod ukončit, případně opět uzavřít polovinu (1 lot) a zbytek pozice nechat dojít až k TP 3 (150 bodů), kde se nakonec obchod ukončí. Pokud by obchodník uzavřel celý obchod už na TP 2, jeho zisk by činil 2 640 USD (880 + 1760), což určitě není špatné (RRR 3:1). Pokud by na TP 2 uzavřel 1 lot a jeden lot by držel až do TP 3, byl by jeho zisk 3 080 USD (880 + 880 + 1320), což je o trochu lepší (RRR 3,5:1).

Jak již bylo řečeno, scaling out je spíše o omezování rizika než o maximalizaci výnosů. V případě, že by obchodník neuzavíral části pozice, ale držel by svou pozici celou až do TP, tak v případě uzavření na TP 2 by byl jeho zisk 3 520 USD (RRR 4:1), při držení celé pozice až do TP 3 by jeho zisk činil až 5 280 USD (RRR 6:1). Při pyramidování by RRR obchodníka mohlo vzrůst až na 10:1. Výhodou scaling outu je zejména to, že obchodník by měl první zisk jistý už v den otevření obchodu a nemusel by na něj čekat 6 (TP 2) případně 7 (TP 3) dní.

Jak již bylo řečeno, možností, jak z trhu vystupovat, je hodně. Pro všechny ale platí, že obchodník by měl mít svou strategii výstupů připravenou a otestovanou dávno předtím, než tento způsob obchodování začne využívat. Jen tak dokáže využít její silné stránky a dosáhnout maximalizace svých zisků.

Co dělá FTMO?

Společnost FTMO vyvinula dvoufázový Ověřovací proces, který nám pomáhá s vyhledáváním talentovaných traderů. Po jeho absolvování můžete obchodovat na FTMO Accountu se zůstatkem až 4 000 000 Kč. Jak to funguje?.