thumbnail
Obchodní systémy

Jak využít sílu trendu k dosažení vyššího zisku

Každý trader na forexu ví, že základem úspěchu je maximalizovat své zisky a minimalizovat ztráty. Způsobů, jak toho dosáhnout je hodně, ale většinou závisí na zkušenostech obchodníka a jeho psychické odolnosti. Jedním z takových způsobů může být navyšování pozice v průběhu trvání obchodu.

Většina obchodníků, kterým se nedaří dlouhodobě a stabilně dosahovat výnosy, využívá spíše opačný přístup a uzavírají obchody s příliš malým ziskem. Lepším přístupem může být možnost „uzamykání“ částečného výnosu tím, že při dosažení určitého zisku obchodník část pozice uzavře. Může tak udělat na několikrát, v každém případě si však v případě silného trendu tímto tzv. scaling outem snižuje potenciální zisk a zhoršuje RRR.

Výhodou tohoto přístupu je však uzavření alespoň nějakého zisku na trhu, který neudrží silný trend, nebo když se cena blíží k důležité úrovni supportu, resp. rezistence. Pro mnohé tradery má tento přístup pozitivní vliv na psychiku, protože se nemusí obávat, že při obratu trendu skončí opět s nulou nebo ve ztrátě.

Scaling in a pyramidování

Opačným případem je scaling in, kdy obchodník nevstupuje do trhu najednou, ale plánuje více vstupů. Jedním způsobem je navyšování pozic, když je obchodník ve ztrátě, druhým pak navyšování pozic v ziskovém obchodě. První přístup dnes nebudeme rozebírat, je potřeba ale zmínit že v žádném případě se nedoporučuje nezkušeným obchodníkům a je určen jen někomu, kdo skutečně ví, co dělá.

Druhý přístup, tzv. pyramidování, je založen na navyšování pozic v ziskovém obchodu. Pro většinu traderů je tento přístup nepřirozený, protože mají pocit, že vstupovat do pozice za vyšší než původní cenu nemá smysl. Tento přístup se také nedoporučuje nezkušeným traderům, má ale několik výhod, které se projeví zejména na trhu se silným trendem.

Vyšší zisk a nižší riziko? Jde to

V případě správného provedení si může trader tímto způsobem navýšit zisk bez toho, aby zvyšoval riziko, čímž si vylepšuje také RRR. Když se na nějakém trhu vytvoří trend, je zkrátka škoda jej nevyužít k vyšším ziskům, než bylo původně plánováno. Pyramidování je určeno spíše swingovým obchodníkům, ale mohou jej využít i intradenní obchodníci, kteří zachytí výraznější denní pohyb.

Základní myšlenkou tohoto přístupu je vytěžit ze silného trendu maximum, ale v případě nepříznivého vývoje omezit ztráty. Aby byl trader úspěšný, musí mít předem stanovenou velikost pozic, které bude otevírat a risk na jednotlivou pozici. Když chce riskovat na obchod maximálně 2 %, SL na první otevřené pozici by určitě neměl přesáhnout 1 %. Tím se omezuje riziko obchodu, protože v případě nepříznivého vývoje hned po otevření zaznamená trader poměrně malou ztrátu.

Pravidla jsou důležitá

Trader si musí uvědomit, že tím, že přidává pozice ve směru svého obchodu, jeho průměrná cena resp. kurz se každým dalším obchodem zhoršuje. Při příliš krátkém trendu nebo pohybu do strany se tím pádem omezuje ziskový potenciál. I proto se nedoporučuje při dodatečných vstupech navyšovat velikost pozice. Když je velikost první pozice jeden lot, velikost druhé pozice a dalších pozic by neměla být vyšší než jeden lot. Pokud by velikost dodatečných pozic rostla, jejich SL by byl buď příliš velký, anebo by musel být příliš „těsný“, čímž by rostlo riziko brzkého ukončení obchodu s nižším ziskem.

Dalším důležitým prvkem, který snižuje riziko, je posouvání Stop Lossu při otevírání dodatečných pozic. Při otevření druhé pozice tak může trader posunout Stop Loss nad průměrnou cenu, čímž si při obratu trendu zabezpečí alespoň minimální zisk. V případě silného trendu zkrátka SL nové pozice kompenzují zisky z předchozích pozic.

Ideální bude popsat si strategii vstupů a posouvání SL na obrázku. První vstup mohl trader realizovat na páru EURJPY na ceně 128,8 se SL nastaveným na 23 bodů. Trh vytvořil trend, takže po určitém čase by mohl SL posunout na break even. Stejně velkou pozici by mohl otevřít na ceně 129,35. Teoretický zisk z prvního obchodu by činil 32 bodů, ztráta z druhého obchodu 23 bodů, takže pokud by nedošlo k nějakému rychlému pohybu směrem dolů, skončil by v zisku.

Třetí obchod po odrazu od trendové linie by mohl být umístěn na hodnotě 129,8, opět se SL na 23 bodech. Teoretická ztráta ze třetího obchodu bude 23 bodů, zisk z prvního je však už 77 bodů a ze druhého 22 bodů. Po dalším odrazu od trendové linie bude otevřen čtvrtý obchod na úrovni 130,40 bodu, jehož SL je shodou okolností opět 23 bodů. Zisk z prvního obchodu na tomto SL však už bude 137 bodů, z toho druhého 82 bodů a ze třetího pak 37 bodů. Pokud by si trader nenastavil Target Profit, byl by jeho zisk po realizování SL na kurzu 130,17 teoreticky až 233 bodů. Pokud by svou pozici nenavyšoval, činil by jeho zisk 137 bodů, což je skoro 100bodový rozdíl.

Je samozřejmě potřeba odečíst komise a možné swapy. I tak je ale zisk tradera velmi zajímavý a RRR při počátečním SL 23 bodů činí kolem 10:1. Bez navyšování pozice by to bylo méně než 6:1. Jde samozřejmě o teoretický obchod, který ale mohl být skutečně realizován na páru EURJPY mezi 24.8 a 9.9.2021.

Bez rizik to nejde

Abychom ale pouze nechválili, je potřeba zmínit i stinné stránky tohoto přístupu. Jak již bylo zmíněno, tento přístup není určen pro nezkušené tradery a je vhodný jen do velmi silných trendů, které se nemusí vyskytovat velmi často. Je tedy potřeba trpělivost. Pro swingové obchodníky jsou největším potenciálním rizikem víkendové gapy a roztažené spready v čase rolloverů, které mohou i dobře se vyvíjející obchod poslat do ztráty, nebo jej zbytečně brzo ukončit s minimálním ziskem.

Vzhledem k tomu, že obchodník navyšuje svou pozici, měl by myslet na velikost své marže. Každý obchod navíc snižuje potřebnou marži (obchodníci na Swing účtu přitom mají jen páku 30:1), která by mohla být využita při jiných obchodech se zajímavým ziskovým potenciálem.

Co dělá FTMO?

Společnost FTMO vyvinula dvoufázový Ověřovací proces, který nám pomáhá s vyhledáváním talentovaných traderů. Po jeho absolvování můžete obchodovat na FTMO Accountu se zůstatkem až 4 000 000 Kč. Jak to funguje?.