thumbnail
Instrumenty

Ropa: fosilní palivo, ale také nejobchodovanější komodita

Ropa patří mezi nejobchodovanější komodity. Její vliv na světový obchod a poměrně volatilní cenový vývoj zvyšuje její atraktivitu mezi obchodníky a spekulanty na komoditních trzích. A vývoj na trhu s ropou v poslední době je důkazem toho, že ropa jako investiční nástroj má stále velký potenciál.

Přestože v posledních letech sílí tlak na větší využívání čistých a obnovitelných forem energie a vliv zelené politiky na energetický sektor stále roste, ropa stále patří mezi nejdůležitější energetické komodity. Vývoj v posledních měsících navíc ukazuje, že ropa a její cena má stále poměrně výrazný vliv na globální ekonomickou, ale i politickou situaci.

Význam fosilních paliv, mezi něž ropa patří, začal rychle růst až s rozmachem průmyslové revoluce. Samotná ropa se stala nejvýznamnějším fosilním palivem až ve druhé polovině 20. století, přičemž její cena byla po dlouhou dobu poměrně stabilní. Až ropné šoky v sedmdesátých letech vedly k tomu, že ropa se stala komoditou ovlivňující ekonomické a často také politické dění v globálním měřítku. Toto strategické postavení si ropa jako jedna z nejdůležitějších energetických komodit (dnes společně se zemním plynem) udržuje dodnes.

Ropné šoky a futures

Právě ropné šoky, které způsobily velké výkyvy ceny ropy v důsledku politických krizí, vedly k tomu, že v roce 1983 byly na komoditních burzách CBOT a NYMEX v USA představeny první futures kontrakty na ropu. Do té doby se ropa obchodovala za tzv. spot cenu, tedy za aktuální cenu na trhu s krátkodobým dodáním. Obchodníci a zpracovatelé ropy ale potřebovali omezovat riziko náhlých cenových šoků, a futures kontrakty s dlouhou dobou dodání jim umožňovaly zajistit si cenu ropy v požadované výši bez rizika výkyvů v budoucnu.

Futures kontrakty se staly postupem času jedním z hlavních ukazatelů určujících cenu na trhu s ropou a kromě zajišťujících operací plní také úlohu velmi oblíbených nástrojů pro spekulanty a krátkodobé obchodníky.

Důležitá je hustota a obsah síry

Na trhu s ropou dnes existuje několik desítek druhů. Jejich cena se liší podle toho, ze které oblasti ropa pochází a jaká je její kvalita, ale mohou jí ovlivňovat i jiné faktory, jako je cena přepravy apod. Z hlediska kvality se na ceně projevuje zejména hustota ropy a obsah síry. Hustota ropy se měří prostřednictvím hmotnostní jednotky API, a čím je ropa lehčí, tím je lépe zpracovatelná a tím pádem má větší hodnotu. Obsah síry se měří jako procento z celkové hmotnosti, přičemž ropa s nízkým obsahem síry (méně než 0,5 %) je označovaná jako sladká a ropa s vyšším obsahem síry (více než 1 %) je označována jako kyselá. I zde platí, že sladká ropa je lépe zpracovatelná a je dražší.

Hlavními ropnými produkty, od nichž se odvíjí cena ropy na světových trzích, a které ovlivňují také cenu ostatních druhů ropy, jsou Brent a WTI. Kromě těchto dvou druhů ropy se poměrně často sleduje Dubajská ropa, známá jako Fateh (těžká kyselá ropa), OPEC Reference Basket (mix těžké a lehké ropy vyprodukované v členských zemích organizace OPEC), nebo kanadská Edmonton Par (lehká sladká ropa) a Western Canadian Select (těžká kyselá ropa).

Mimochodem, obchodníci, kteří využívají služeb FTMO, mohou obchodovat s ropou prostřednictvím CFD kontraktů navázaných na oba zmiňované druhy ropy, tedy Brent (nástroj s názvem UKOIL.cash) i WTI (USOIL.cash).

Brent jako hlavní světový benchmark

Severomořská ropa Brent se těží na několika místech v severním moři, jehož hlavním dodacím místem je terminál v zátoce Sullom Voe, který leží v oblasti Shetlandských ostrovů. Jde o lehkou a sladkou ropu, která se dnes těží zejména na ropných polích Forties, Oseberg, Ekofisk aTroll (produkce na poli Brent, podle něhož nese název, a kde se ropa těžila od roku 1976, klesla v roce 2021 na nulu).

Když se mluví o ceně ropy Brent, myslí se cena futures kontraktu Brent Crude Oil obchodovaném na burze ICE (Intercontinental Exchange). S futures kontrakty na Brent se obchoduje také na burze NYMEX, ale cena se odvíjí od kontraktů obchodovaných na burze ICE. Brent se považuje za základní benchmark pro obchodování s ropou v Evropě a v Africe, přičemž po celém světě jsou na ropu Brent navázány téměř dvě třetiny všech kontraktů na ropu. Jde tak o nejpoužívanější benchmark na komoditním trhu.

WTI je kvalitnější, ale levnější

Americká ropa WTI (West Texas Intermediate) se na rozdíl od Brentu netěží na jednom určitém místě, ale jde spíše o ropu, pro níž je hlavním dodacím místem Cushing ve státě Oklahoma. Původně šlo o ropu, která se těžila a zpracovávala v Cushingu v Oklahomě a v Midlandu ve státě Texas, dnes se za ropu WTI může označovat ropa odkudkoli z USA, pokud splňuje kvalitativní požadavky.

Podobně jako u Brentu, i u WTI se cena odvíjí především od futures kontraktů obchodovaných na burze NYMEX (New York Mercantile Exchange). Jde o velmi lehkou a sladkou ropu, která je hlavním benchamrkem pro obchodování s ropou v USA.

Přestože je ropa WTI lehčí a sladší než ropa Brent (obě jsou ale velmi kvalitní), její cena je dnes nižší. Historicky byl rozdíl mezi těmito dvěma druhy ropy minimální, kdy ropa WTI byla o 2 -3 USD za barel dražší díky své vyšší kvalitě i transportním nákladům. Po finanční krizi v letech 2007 až 2008, kdy cena ropy zaznamenala extrémní nárůst a následný pád, se cena mezi ropou Brent a WTI v letech 2010 a 2011 začala vzdalovat. Brent byl mnohem dražší a v roce 2012 dosáhl spread mezi cenami vrcholu na 26 USD.

Na růst tohoto rozdílu mělo vliv několik faktorů, ale za hlavní je považována zvýšená těžba dehtových písků v Kanadě a rozmach těžby ropy prostřednictvím hydraulického štěpení (tzv. frakování) v USA. Přebytky ropy zahltily dopravní infrastrukturu, komplikovaly transport ropy a v Cushingu docházelo k rekordnímu zvyšování zásob. Situace se znormalizovala až poté, co se infrastruktura zlepšila a zásoby se vrátily k normálu.

I dnes je ale ropa Brent dražší, což je dáno pravděpodobně tím, že její zásoby se ztenčují mnohem rychleji než v USA. V severní Americe se navíc produkce ropy stále zvyšuje, přičemž její transport z vnitrozemí je stále poměrně složitý a drahý. Brent, který je těžen na moři, a jehož transport je jednodušší, je tak dnes považován za důležitější a spolehlivější ukazatel ceny ropy.

Ceny pod nulou

Že je cena ropy stále poměrně volatilní, a i proto pro spekulanty a obchodníky zajímavá, dokazuje i vývoj v posledních letech. V dubnu 2020 se stalo něco, co si do té doby (a dnes už vůbec ne) nedokázal asi nikdo dobře představit, protože cena ropy na trzích v jednu chvíli klesla do záporných hodnot. Vzhledem k rychlému poklesu poptávky po ropě kvůli pandemii nemoci Covid-19 a neshodám mezi zeměmi OPEC a Ruskem ohledně omezení produkce ropy, došlo k výraznému převisu nabídky nad poptávkou. Nedostatečné skladovací kapacity a pomalé omezování produkce nakonec vedly k tomu, že někteří obchodníci s ropou, kteří drželi futures kontrakty, byli ochotni zaplatit za to, aby se svých kontraktů zbavili, protože se obávali, že nebudou schopni komoditu uskladnit.

Dnes cenu ropy ovlivňuje geopolitická nejistota způsobená válečným tažením Ruska na Ukrajině a cena se od března až do července držela nad hranicí 100 USD za barel. Vysoká inflace a s ní spojený růst úrokových sazeb, společně s ekonomickým zpomalením v Číně, která stále bojuje s Covidem, mohou mít negativní dopad na poptávku po komoditě, což pravděpodobně vedlo k poklesu ceny pod 90 USD za barel. Další vývoj ceny je ale nejistý, což pro běžné spotřebitele nemusí být dobrá zpráva. Pro obchodníky, kteří mohou na volatilní ceně najít zajímavé příležitosti, to může být naopak pozitivní impuls.

Co dělá FTMO?

Společnost FTMO vyvinula dvoufázový Ověřovací proces, který nám pomáhá s vyhledáváním talentovaných traderů. Po jeho absolvování můžete obchodovat na FTMO Accountu se zůstatkem až 4 000 000 Kč. Jak to funguje?.