thumbnail
Successful Traders Stories

FTMO Traders Analysis: Ztráty jsou součástí ziskového tradingu

Pokračujeme další částí seriálu, v němž hodnotíme úspěšné FTMO Tradery a jejich výsledky. Dnes se podíváme na tři obchodníky, kteří dokázali v průběhu měsíce zaznamenat zajímavý profit a na to, jakým způsobem se k němu dopracovali.

První obchodník sice neměl cestu k úspěšnému měsíčnímu výsledku jednoduchou, ale přesto zaznamenal velmi zajímavý výnos. Balance křivka má trvale rostoucí směr, ale trader se po dobrém začátku nevyhnul sériím ztrátových obchodů. To samo o sobě není žádný problém, protože každý trader si musí uvědomit, že beze ztrát obchodovat nelze a jde jen o to, jak se s nimi vyrovnáme a jestli jsme schopni držet ztráty v rozumné výši.

Jeho celkový výnos činí přes 51 000 dolarů, což je při velikosti účtu 200 000 dolarů skvělý výsledek. Jak je vidět, obchodník se nevyhnul špatnému dni, kdy se přiblížil k úrovni maximální denní ztráty, ale i zde ještě měl poměrně dobrou rezervu. Maximální ztráta pro něj nečinila žádný problém a v mírném záporu se octl pouze na začátku obchodního období.

Při pohledu na statistiku obchodů je patrné, že ne všechny dny skončily v zisku, celkově je ale počet ziskových dní vyšší než těch ztrátových. Pomáhá tomu vysoký poměr zisku a ztrát (RRR) na úrovni 3,52, takže i při poměrně nízké úspěšnosti obchodů (41,67 %) byl obchodník schopen dosáhnout velmi dobrého zisku. Při 24 obchodech zobchodoval trader 279 lotů, což je něco přes 10 lotů na pozici. To není málo, ale vzhledem k velikosti jeho účtu nejde o žádný extrém.

Obchodní deník nám ukazuje, že trader otevíral různě velké pozice a v případě, že se trh pohyboval jeho směrem, neměl problém využívat tzv. scaling in a vstupovat do dalších pozic ve směru jeho obchodu (to je příklad posledního obchodu v deníku). U většiny svých obchodů využívá SL a TP, ale neplatí to pro všechny obchody, což nehodnotíme pozitivně. Ve výjimečných případech držel obchody i přes noc, ale jinak jde o typického day tradera, který uzavírá pozice v průběhu jednoho dne.

Obchodník otevíral pozice na pěti nástrojích a jak je vidět, nejúspěšnější byl na měnových párech s japonským jenem, na ostatních už tak úspěšný nebyl. V dlouhých pozicích dosáhl lepšího zisku než v krátkých, ale celkově se mu dařilo v obou směrech.

Druhý obchodník měl na první pohled cestu k zisku jednoznačnější, ale ani on se nevyhnul období, kdy zaznamenal několik ztrátových obchodů za sebou. Vyrovnal se s tím však skvěle a po 46 obchodech si připsal zisk bezmála 30 000 dolarů. To je při velikosti účtu 100 000 dolarů procentuálně ještě lepší výsledek, než dosáhl první obchodník.

Přestože je celkový zisk skvělý a celková ztráta také není vysoká, měl obchodník skutečně namále, když v polovině obchodního období téměř překonal maximální denní ztrátu, která by znamenala ukončení účtu. Nakonec se mu podařilo toto naše důležité pravidlo dodržet a v dalších dnech už byl opět konzistentně v zisku. Pomohlo mu k tomu omezení obchodů v dalším obchodním dnu, a zejména velmi vysoká úspěšnost obchodů (73,91 %), takže mu ani nemuselo vadit poměrně nízké RRR 1,16 (což je ale stále lepší, než kdyby bylo pod hodnotou 1).

V průběhu obchodního období zrealizoval obchodník 46 obchodů o celkovém objemu 330 lotů, což je průměrně kolem 7 lotů na obchod. V jednotlivých dnech obchodník nezaznamenal nějaké výrazné výkyvy co do objemu, což jen podtrhuje jeho konzistentnost.

Tu dokazuje také obchodní deník, z něhož je jasně patrné, že obchodník otevíral pozice o velikosti 5 nebo 10 lotů. U všech obchodů měl nastaven SL, což hodnotíme pozitivně, TP ale nenastavoval, což ukazuje na aktivní přístup k obchodování. Většina obchodů byla uzavřena v průběhu jednoho dne, takže jde o day tradera a jen ve výjimečných případech držel trader obchody i přes noc.

Všechny pozice byly otevřeny na nejlikvidnějším páru EURUSD. Trader tak sice omezuje možnost diverzifikace, likvidita na tomto páru mu však umožňuje otevírat pozice v průběhu celého dne, což i dělal. Buy i sell pozice byly ziskové a zajímavostí je fakt, že nejziskovější pozice otevíral obchodník mezi jednou a druhou hodinou středoevropského času.

Také třetí obchodník se nevyhnul ztrátovému období, na rozdíl od předchozího případu se mu to navíc stalo na začátku obchodního období, což může být psychicky náročné. Nakonec to ale zvládl a dosáhl zisk přes 20 000 britských liber, což je při velikosti účtu 140 000 liber velmi dobrý výsledek.

Trader neměl problém s maximální ztrátou ani s maximální denní ztrátou, v průběhu obchodního období zaznamenal dva ztrátové dny a až na pár výjimek byl konzistentní i co se týče počtu obchodů v průběhu jednoho dne. Celkově zobchodoval 51 obchodů o objemu 312 lotů s dobrým RRR na úrovni 2,11 a úspěšností 54,90 %, což je velmi dobrá kombinace.

Velikosti pozic v obchodním deníku se různí, ale obchodník nikdy nedržel pozice přes noc, obchody trvaly často jen několik minut. Za typického scalpera však obchodníka považovat nemůžeme. Pozitivně hodnotíme zadávání SL u všech pozic a stejně jako v předchozím případě, i zde byly ziskové obchody ukončovány ručně.

Zajímavostí je skutečnost, že trader většinou otevíral sell pozice, což nebývá obvyklé. Někteří obchodníci s tím mohou mít psychologický problém, což ale evidentně není tento případ. Obchodník využíval k obchodování několik měnových párů ze skupiny majors i crosses a zkoušel obchodovat i zlato, ale podle výsledku se mu raději měl vyhnout. Nejúspěšnější byl na páru EURCAD a celkově se mu na párech s kanadským dolarem dařilo.

Jak je vidět, ziskové obchodování není jen o profitech, ale také o tom, jak jsou obchodníci schopni se vyrovnat se sérií ztrát. Pokud se obchodník po pár ztrátových obchodech psychicky nesesype a dokáže pokračovat v dodržování své strategie, nemusí mu ztrátové období nakonec nijak ublížit.

Co dělá FTMO?

Společnost FTMO vyvinula dvoufázový Ověřovací proces, který nám pomáhá s vyhledáváním talentovaných traderů. Po jeho absolvování můžete obchodovat na FTMO Accountu se zůstatkem až 4 000 000 Kč. Jak to funguje?.