thumbnail
Rady a tipy

Ekonomický kalendář – Spotřebitelská důvěra řekne o ekonomice hodně

Údaje o spotřebitelské důvěře a náladě nejsou založeny na tvrdých a přesných datech. I přesto však pro ekonomy a investory mohou být velmi cenným náhledem do toho, v jakém stavu se nachází daná ekonomika.

Hodnoty týkající se HDP, inflace nebo trhu práce dávají ekonomům na první pohled jasný obrázek o stavu ekonomiky dané země nebo oblasti. Často ale vychází s velkým zpožděním, nebo u nich dochází k výrazným korekcím.

Názory lidí jako vodítko budoucího vývoje

Údaje o náladě spotřebitelů a domácností naopak nepředstavují exaktní čísla, protože vychází z průzkumu mezi obyvateli. Pro ekonomy jsou však velmi zajímavým ukazatelem toho, jak se v budoucnu může vyvíjet a měnit chování spotřebitelů. Když totiž lidem rostou příjmy při relativně stabilních cenách, mohou si dovolit utrácet více a jejich důvěra „v lepší zítřky“ roste. V době krize, vysoké inflace a nezaměstnanosti má naopak spotřebitelská důvěra v ekonomiku klesající tendenci. A jelikož například v USA představuje spotřeba domácností až 70 % HDP země, jde o velmi důležitý ukazatel toho, jakým směrem se bude ubírat ekonomika.

CB Consumer Confidence Index

Jedním z nejsledovanějších údajů tykajících se nálady spotřebitelů je Index spotřebitelské důvěry (Consumer Confidence Index - CCI) v USA publikovaný společností Conference Board. Jde o neziskovou organizaci, která vznikla už v roce 1916 v New Yorku (s názvem National Industrial Conference Board, NICB) na pozadí tehdejší špatné ekonomické situace, několika tragických událostí a rostoucího napětí mezi velkými firmami a zaměstnanci. Organizace, jejíž původním cílem bylo zmírňování napětí mezi zaměstnavateli a jejich zaměstnanci, v současnosti sdružuje více než 1 000 veřejných a soukromých společností a působí v 60 zemích světa.

V rámci sběru dat pro index dělá společnost každý měsíc (do května 2021 poštou, v současnosti online) průzkum mezi 3 000 domácnostmi z různých věkových i příjmových skupin. Ten pozůstává z 50 otázek týkajících se pěti oblastí, a to aktuálních ekonomických podmínek, ekonomických podmínek na dalších 6 měsíců, aktuálních podmínek na trhu práce, podmínek na trhu práce na dalších 6 měsíců a celkových rodinných příjmů v následujících 6 měsících.

Index je publikován v poslední úterý daného měsíce a ukazuje, jak spotřebitelé vnímají současnou situaci a jaké jsou jejich plány do budoucna. Porovnání současných a minulých hodnot tak může poskytnout firmám i institucím obraz o tom, jak se mění spotřebitelská důvěra a jaké trendy v ekonomice lze očekávat. Všeobecně se interpretuje hodnota nad 100 bodů jako optimismus a hodnota pod 100 jako rostoucí pesimismus mezi spotřebiteli. V době recese v letech 2008 až 2009 dosahoval index historických minim kolem 25 bodů, naopak před rokem 2000 se index dostal až na hodnotu kolem 140 bodů.

University of Michigan Consumer Sentiment Index

Dalším indexem sledujícím nálady spotřebitelů v USA je Index spotřebitelské důvěry University v Michiganu (University of Michigan Consumer Sentiment Index - UMCSI). Podobně jako u CCI, i tento index je založen na průzkumu, v tomto případě jde o telefonický průzkum. Ten provádí Univerzita v Michiganu a pozůstává z přibližně 50 otázek. Týká se sedmi oblastí, z čehož tři se týkají současných podmínek (současná ekonomická situace, aktuální stav osobních financí a situace v oblasti nákupu zboží dlouhodobé spotřeby) a čtyři se týkají očekávání (předpokládaná ekonomická situace, očekávání v oblasti osobních financí, ekonomické podmínky za 1 rok a ekonomické podmínky za 5 let).

UMCSI se na rozdíl od CCI publikuje dvakrát měsíčně, druhý pátek v měsíci je publikováno předběžné číslo a ve čtvrtý pátek v měsíci je pak publikována finální hodnota indexu. V předběžném průzkumu se oslovuje 420 subjektů, ve finálním pak 600 subjektů. U CCI pak dochází, na rozdíl od UMSCI k revizím.

I když se oba indexy týkají nálady domácností, tak výsledky se mohou lišit. UMSCI oslovuje menší počet respondentů, ale má konkrétnější dotazy. Oby průzkumy navíc probíhají v jiném období měsíce, takže nějaké krátkodobé výraznější pohyby na trzích mohou vést k mírně rozdílným výsledkům.

Kromě zmiňovaných široce uznávaných a sledovaných indexů o spotřebitelské důvěře existuje množství dalších ukazatelů nálady spotřebitelů a domácností, které publikují jednotlivé země. V Evropě jsou poměrně známé indexy týkající se ekonomické nálady domácností v Německu a Velké Británii od firmy GfK.

Co dělá FTMO?

Společnost FTMO vyvinula dvoufázový Ověřovací proces, který nám pomáhá s vyhledáváním talentovaných traderů. Po jeho absolvování můžete obchodovat na FTMO Accountu se zůstatkem až 4 000 000 Kč. Jak to funguje?.