Ekonomický kalendář – PMI jako ukazatel změn v ekonomické aktivitě - FTMO
thumbnail
Rady a tipy

Ekonomický kalendář – PMI jako ukazatel změn v ekonomické aktivitě

Indexy nákupních manažerů (Purchasing Managers' Index - PMI) jsou mezi ekonomy a investory považovány za poměrně důležitý údaj reflektující ekonomický růst a stav podnikatelského prostředí. V dnešním článku si napíšeme o tom, proč jsou tyto indexy důležité a v čem spočívá jejich přidaná hodnota.

Přestože jsou indexy nákupních manažerů mnoha investory a obchodníky poměrně podceňované nebo nepochopené, jde o poměrně důležitý údaj reflektující změny ekonomických podmínek v dané zemi a v daných sektorech ekonomiky. Jde o aktuální údaje vycházející z aktuálních změn v ekonomice, což je jejich největší výhoda v porovnání s některými jinými důležitými makrodaty, které jsou publikovány s velkým zpožděním (například HDP), nebo u nich dochází k výrazným revizím (například NFP).

V dnešní době, kdy ekonomové i investoři chtějí mít při sestavování predikcí týkajících se ekonomického vývoje k dispozici co možná nejaktuálnější a přesná data, jsou data o PMI velmi ceněná a jejich vliv na dění na trzích je nezanedbatelný.

Investoři a ekonomové dnes sledují data o PMI zejména od dvou společností s globálním dosahem. Firma ISM (Institute of Supply Management) poskytuje svá data jednou měsíčně, na začátku měsíce. Společnost S&P Global (původně šlo o PMI od společnosti IHS Markit, která se v únoru 2022 spojila se společností S&P Global) publikuje data dvakrát měsíčně, týden před koncem měsíce vycházejí předběžná data a na začátku měsíce pak finální data. Někdy se sleduje také Chicago PMI a v Kanadě se uvádí Ivey PMI, který publikuje Ivey Business School.

Přesná data bez sentimentu

Indexy nákupních manažerů vycházejí z průzkumu mezi nákupními manažery z přibližně 400 firem. Jsou sestavovány na základě standardizovaných metod a vychází z otázek, které sledují reálné změny v jednotlivých sektorech. Tím pádem se předchází tomu, aby byla data ovlivněná sentimentem.

Dotazníky zahrnují pro každý sektor různé proměnné. U každé je manažer dotazován na to, jestli došlo k růstu, poklesu nebo žádné změně oproti předešlému měsíci. Když má index hodnotu více než 50, znamená to, že danému odvětví se daří růst, když je hodnota pod 50, znamená to pokles. Pokud by všichni respondenti odpověděli, že došlo v jejich odvětví k růstu, měl by index hodnotu 100. pokud by všichni odpověděli, že podmínky jsou stejné, byla by hodnota indexu 50.

Prodejní manažeři mají dobrý přehled o všech aspektech ve svém oboru, jako jsou zaměstnanost, dostupnost zásob nebo dodací lhůty. Sledováním chování nákupních manažerů tedy lze získat dobrý obraz o dění v jednotlivých odvětvích ekonomiky. Když se odvětví daří růst a podmínky jsou dobré, firmy jsou ochotny utrácet více peněz, aby uspokojily budoucí poptávku. Dá se říct, že vysoká hodnota PMI může být dobrým ukazatelem budoucí inflace.

Výrobní sektor a služby

V rámci PMI se sledují zejména dva indexy, PMI ve výrobním sektoru a PMI v sektoru služeb. PMI ve výrobním sektoru (Manufacturing PMI) je publikován v první pracovní den v měsíci a poskytuje přehled o měnících se podmínkách v sektoru výroby zboží. V rámci tohoto indexu má největší váhu pět proměnných, mezi něž patří nové zakázky, které mají tendenci se měnit v předstihu před ostatními, pak je to výroba, zaměstnanost, dodací lhůty dodavatelů a zásoby.

S&P Global PMI ve výrobním sektoru v USA

Zdroj: Tradingeconomics.com

PMI v sektoru služeb (Services PMI) se začal sledovat až v devadesátých letech 20. století, protože služby začaly představovat ve vyspělých ekonomikách stále větší část HDP než zpracovatelský sektor (společnost ISM publikovala tento index pod názvem PMI v nevýrobním sektoru, od srpna 2020 je ale oficiálním názvem PMI v sektoru služeb, přičemž data ani metodika se nezměnily). PMI v sektoru služeb je publikován ve třetí pracovní den v měsíci a sleduje méně proměnných, protože například zásoby nejsou v tomto sektoru důležité. Zahrnuje finanční služby, spotřebitelské služby a všechny ostatní podnikatelské služby. V tomto indexu se sleduje zejména podnikatelská aktivita, nové zakázky, zaměstnanost nebo dodávky.

S&P Global PMI v sektoru služeb v USA

Zdroj: Tradingeconomics.com

Doplňujícím indexem je pak ještě kompozitní PMI (Composite PMI), který je váženým průměrem PMI z výrobního sektoru a sektoru služeb, přičemž váhy jsou odvozeny z oficiálních údajů týkajících se podílu jednotlivých odvětví na HDP. V ekonomickém kalendáři najdeme také PMI v sektoru stavebnictví (Construction PMI).

Co dělá FTMO?

Společnost FTMO vyvinula dvoufázový Ověřovací proces, který nám pomáhá s vyhledáváním talentovaných traderů. Po jeho absolvování můžete obchodovat na FTMO Accountu se zůstatkem až 4 000 000 Kč. Jak to funguje?.