Ekonomický kalendář – HDP jako ukazatel růstu ekonomiky - FTMO
thumbnail
Rady a tipy

Ekonomický kalendář – HDP jako ukazatel růstu ekonomiky

Hrubý domácí produkt je ukazatelem zdraví a výkonnosti ekonomiky zemí. Přestože má tento ukazatel mezi ekonomy mnoho kritiků, v ekonomickém kalendáři má své nezastupitelné místo a jeho vliv na dění na trzích je nezanedbatelný.

HDP se dá definovat jako celková hodnota výrobků a služeb, které byly vyprodukované v dané zemi. Ekonomové jej často používají jako ukazatel výkonnosti a celkového stavu ekonomiky v určitém časovém úseku. HDP se ve většině případů měří za poslední rok, měsíc, nebo kvartál. Ve formě HDP na obyvatele se tento údaj používá také při srovnávání různých zemí.

Kromě nominálního HDP, který je vyjádřením hodnoty produkce bez úpravy o inflaci se počítá také reálný HDP. Ten je upraven o inflaci, resp. deflaci a určuje, jestli ekonomika roste díky růstu produkce, nebo jestli je růst primárně tažen růstem cen.

Způsobů výpočtu HDP je několik, přičemž každý bere v úvahu jiná hlediska. Lze jej vypočíst třemi metodami, produkční (výrobkovou) metodou, výdajovou metodou a důchodovou metodou. Asi nejčastěji používanou metodou, která se používá k výpočtu HDP, je výdajová metoda. Podle U.S. Bureau of Economic Analysis, které je za výpočet HDP v USA zodpovědné, jsou zdrojová data pro tento výpočet spolehlivější než u ostatních metod.

Podle této metody vypadá vzorec pro výpočet HDP takto:

HDP = spotřeba (C) + hrubé investice (I) + veřejné výdaje (G) + čistý vývoz (NX = Exporty - Importy).

Kritika

Přestože se HDP považuje za ukazatel výkonu ekonomiky a HDP na obyvatele se často používá při porovnávání různých ekonomik jako ukazatel životní úrovně v dané zemi, je rovněž zaměňován za měřítko bohatství a blahobytu, což není úplně přesné. HDP do svého výpočtu nezahrnuje řadu faktorů, které ovlivňují životní úroveň obyvatel. Už sám autor konceptu o HDP, americký ekonom Simon Kuznets upozorňoval na to, že je potřeba mít na paměti rozdíl mezi kvantitou a kvalitou růstu a že měření příjmů nezahrnuje, jaké úsilí se vynakládá při jeho dosažení.

HDP podle kritiků nebere v úvahu znečištění životního prostředí, zdraví obyvatel nebo úroveň vzdělání. Také nebere v úvahu politickou situaci a úroveň svobody v zemi nebo rozdíly mezi chudobnými a bohatými, protože uvádí průměrné hodnoty HDP na obyvatele. Do HDP se také nepočítají transakce, které probíhají mimo trh (například v domácnosti) nebo dobrovolnická činnost a samozřejmě zde nespadá šedá ekonomika a ilegální činnost.

Ukazatel ekonomické kondice

I přes zmiňovanou kritiku je však HDP investory a obchodníky velmi pečlivě sledován. Jeho vyhlašování je v ekonomickém kalendáři velmi důležitou položkou, protože jeho vliv na dění na trzích může být výrazný. Zejména data v kratším časovém horizontu, nejčastěji hodnoty za jednotlivá čtvrtletí, jsou hodně sledovaná, protože dávají přesnější náhled na to, v jaké momentální kondici se ekonomika nachází. Data o meziroční změně zase ukazují dlouhodobější trend.

Když HDP v dané zemi roste, mělo by to znamenat, že ekonomice se daří. Stejně jako je to u jiných údajů, které investoři a tradeři sledují v ekonomickém kalendáři, i čísla o HDP jsou většinou v cenách aktiv započítaná předem, takže aktuální čísla nemusí na trzích vést k výraznějším pohybům. Když jsou však publikovaná data o HDP překvapivě dobrá nebo špatná, může na trzích dojít k nárůstu volatility.

Obecně platí, že když jsou aktuální data o HDP nad očekávání, měna dané země by měla posilovat a naopak. Příliš vysoká čísla u HDP mohou znamenat, že ekonomice hrozí přehřátí a hrozí vysoká inflace, což může vést ke zvyšování sazeb. Naopak příliš nízká čísla, nebo dokonce záporné hodnoty ukazující na pokles ekonomiky, vedou k recesi, uvolněné měnové politice a oslabování měny.

Tradeři a investoři také musí brát v úvahu, jestli jde o předběžná, nebo finální data. Například v USA nebo v eurozóně se vyhlašují data o HDP v předešlém kvartálu až třikrát, po dvou předběžných údajích se finální číslo publikuje až na konci následujícího čtvrtletí (finální data za Q1 jsme se v USA dozvěděli až na konci června). Jinde ve světě se většinou publikuje předběžné číslo a pak už finální hodnota. Rozdíl mezi předběžnými daty a finálním číslem, pokud je příliš velký a hodně překvapivý, může na trzích také vyvolat výraznější krátkodobé pohyby.

Ani v tomto směru však není vždy všechno jednoznačné, což můžeme vidět i na vývoji v roce 2022. Ekonomika USA je technicky v recesi, protože už ve dvou po sobě následujících čtvrtletích vykázala pokles HDP. Zároveň je však inflace na dlouhodobých maximech a centrální banka, i přes pokles HDP, musí zpřísňovat měnovou politiku. A jelikož je politická a ekonomická situace relativně špatná po celém světě, a americký dolar je považován za poměrně bezpečné aktivum, jeho hodnota také roste, i přes recesi v USA, na rekordní hodnoty.

HDP je velmi důležitým ukazatelem ekonomiky, který by měli investoři i tradeři pozorně sledovat. I když jeho hodnoty je potřebné dávat do souvislosti s jinými makroekonomickými údaji, jde o jeden z nejdůležitějších ukazatelů, který může mít na dění na trzích velmi výrazný dopad.

Co dělá FTMO?

Společnost FTMO vyvinula dvoufázový Ověřovací proces, který nám pomáhá s vyhledáváním talentovaných traderů. Po jeho absolvování můžete obchodovat na FTMO Accountu se zůstatkem až 4 000 000 Kč. Jak to funguje?.