Ekonomický kalendář - Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby - FTMO
thumbnail
Rady a tipy

Ekonomický kalendář - Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (Durable Goods Orders) jsou dalším dobrým indikátorem výrobní aktivity, který investorům poskytuje důležité informace o tom, v jakém stavu se nachází ekonomika dané země. Proč je pro investory a ekonomy důležitý?

Už z názvu je patrné, že zboží dlouhodobé spotřeby není určeno k okamžitému využití (jako potraviny, pohonné hmoty, léky, kancelářské potřeby, alkohol apod.), rychle se neopotřebuje a nespotřebuje se při jednom použití, ale přináší užitek v průběhu delší doby. Jde o výrobky, jejichž doba životnosti by měla být delší než tři roky, takže doba mezi nákupem jednotlivých výrobků může být velmi dlouhá. Patří sem například domácí spotřebiče, nábytek a zařízení, auta, pneumatiky, autobaterie, spotřební elektronika, zavazadla, sportovní potřeby, šperky, lékařské vybavení, hračky, ale také zbraně nebo letadla.

Zboží dlouhodobé spotřeby tvoří poměrně důležitou část ekonomické produkce ve vyspělých ekonomikách (spotřebitelské výdaje se dělí na výdaje na zboží krátkodobé spotřeby, zboží dlouhodobé spotřeby a služby). Toto zboží si déle uchovává hodnotu a je dražší, takže do něj spotřebitelé i firmy investují peníze v době, kdy jsou na tom ekonomicky dobře. V krizi naopak jejich poptávka po tomto zboží klesá, což je vidět i na grafu níže (velké propady v letech 2007 až 2009, a také při pandemii Covid-19).

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby vyjadřují změnu celkové hodnoty nových objednávek tohoto zboží. Údaj je zveřejňován jednou měsíčně přibližně 18 dní po daném měsíci Úřadem pro sčítání jako Advance Report on Durable Goods Manufacturers' Shipments, Inventories, and Orders. Je sestaven  na základě průzkumu vycházejícího z dat výrobních podniků s ročními zakázkami v hodnotě minimálně 500 milionů USD.

Vhodný pro všechny

Jde o dobrý předstihový ukazatel predikující vývoj ve výrobním sektoru, průmyslu, na trhu práce nebo pro měření důvěry v maloobchodní sektor a ekonomický růstu země. U.S. Bureau of Economic Analysis využívá průzkum, z něhož vychází data pro report o Durables při výpočtu HDP, Fed a Ministerstvo financí jej využívají při tvorbě monetární a fiskální politiky, ekonomové a investoři jej zase využívají při tvorbě analýz a prognóz.

Podobně jako je tomu u PMI, i u objednávek zboží dlouhodobé spotřeby platí, že když objednávky rostou, roste pravděpodobnost, že dojde ke zvýšeným nákupům a tím pádem k růstu výroby a zaměstnanosti a naopak. Výrazný pokles objednávek zboží dlouhodobé spotřeby je jedním z ukazatelů poklesu produkce, zhoršující se ekonomické situace a možné recese. Chování investorů se v době krize mění a zboží dlouhodobé spotřeby je jedním z prvních, u nichž je cítit omezování výdajů kvůli vytváření finančních rezerv na horší časy.

Nic není dokonalé

Vzhledem k provázanosti a globálnímu charakteru dnešního obchodu a výroby může docházet k omezování produkce i vlivem jiných než vysloveně ekonomických faktorů. Když jsou například producenti v jedné zemi odkázáni na dovoz materiálu a surovin z jiné země, mohou obchodní války a následné zavádění cel (nebo i jejich hrozba) vést k omezení výdajů, což se projeví na objednávkách.

Jednou z nevýhod tohoto indikátoru je také jeho poměrně velká volatilita a poměrně časté a výrazné revize. Volatilita je dána zejména velkými objemy prostředků investovaných v sektorech dopravy a obrany, u nichž probíhají objednávky nepravidelně a nutně nesouvisí s ekonomickou situací v zemi. Kvůli tomu dochází u měsíčních údajů k velkým výkyvům. Ekonomové proto často sledují průměrné hodnoty za poslední tři měsíce až půl roku, řešením je porovnávat hodnoty z posledního měsíce s hodnotami z minulého roku, čímž se odstraňuje vliv sezónnosti a velkých jednorázových objednávek.

Dalším opatřením proti této volatilitě je publikování reportů o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby bez výdajů na obranu, a také jádrové objednávky, které zase vylučují objednávky na dopravu, kde můžeme zahrnout například i tak nákladné zboží, jako jsou lodě, letadla a vlaky. Vzhledem k tomu jsou jádrové hodnoty mnoha ekonomy sledovanější než celková data.

Podobně jako PMI, i Durables je některými obchodníky poměrně nedoceněný indikátor, který ale není dobré při obchodování přehlížet. Jeho význam určitě ocení všichni tradeři, kteří sledují kalendář a podle toho řídí své vstupy do pozic, resp. výstupy z trhů.

Co dělá FTMO?

Společnost FTMO vyvinula dvoufázový Ověřovací proces, který nám pomáhá s vyhledáváním talentovaných traderů. Po jeho absolvování můžete obchodovat na FTMO Accountu se zůstatkem až 4 000 000 Kč. Jak to funguje?.