thumbnail
Blog

Zóna učení jako nástroj pro zvýšení odolnosti

V tomto článku se budeme zabývat tím, jak můžete zlepšit svou psychiku při tradingu tím, že si osvojíte koncept zóny učení (stretch zone). Co přesně je zóna učení? Čtěte dále a dozvíte se to!

Co je to emoční odolnost

Emoční odolnost je klíčová dovednost, která spojuje optimismus, přizpůsobivost, racionalitu a pozitivní myšlení. V obchodování hraje významnou roli, a proto je jednou z klíčových vlastností, které je nutné si osvojit.

Emoční odolnost zahrnuje schopnost přijmout okolnosti takové, jaké jsou, realisticky hodnotit aktuální situaci a uvědomovat si své emoce, aniž bychom jim dovolili ovlivňovat naše rozhodovací procesy, zejména když je zapotřebí rychlých rozhodnutí. Je to něco, co má každý a záleží jen na nás, jak moc z toho budeme těžit.

Jak můžeme zvýšit naši odolnost?

Budování odolnosti vyžaduje vystoupení z komfortní zóny, ale je důležité dělat spíše malé kroky než se vrhat do neznáma. Příliš rychlý spěch se ve většině případů ukázal jako kontraproduktivní.

Proto se doporučuje vstoupit do takzvané zóny učení.

Zóna učení

Zóna učení leží těsně za naší komfortní zónou, ale stále je na dosah. Je to zóna, kde se můžeme učit, růst a zlepšovat své dovednosti s pocitem jistoty a bezpečí. Zóna učení je charakteristická tím, že v ní děláme malé, zvládnutelné kroky, které jsou bezpečné, ale zároveň představují výzvu a poskytují prostor pro růst.

Abychom v zóně učení uspěli, musíme aktivovat své vnitřní schopnosti a podat co nejlepší výkon. Vzniká tak mezera mezi našimi současnými dovednostmi a úrovní schopností potřebnou k dosažení úspěchu. Tato mezera stimuluje náš mozek a celý fyziologický a neurologický systém, což nám umožňuje úspěšně dokončit zadané úkoly.

Postupem času a tréninkem se naše komfortní zóna rozšiřuje a to, co bylo původně zónou učení, se stává nedílnou součástí komfortní zóny.

Je však důležité zůstat ve střehu, abychom se nedostali do zóny paniky. Zóna paniky je charakteristická tím, že se místo postupných kroků pokoušíme o velké skoky. V této zóně se často cítíme přetížení a bezradní, což zaplavuje naše tělo kortizolem a adrenalinem a brzdí proces učení.

Proto je zásadní dělat menší, zvládnutelné kroky, které napomáhají dalšímu zdokonalování. Tím můžeme postupně zvyšovat svou odolnost a zvládat náročnější situace.

Důležitost stanovení správných cílů

Je nezbytné stanovit si jasné, smysluplné a užitečné cíle, které podpoří naši cestu ke zvýšení odolnosti.

Když máme správné cíle, jsme skutečně motivováni k jejich dosažení. Na druhou stranu honba za cílem, který není v souladu s našimi skutečnými záměry, může komplikovat udržení motivace, což snadno vede k rozptýlení a problémům s odolností. Neznamená to nedostatek odolnosti, spíše to znamená, že sledujeme nesprávné cíle.

Péče o sebe sama

Pokud se cítíte vystresovaní, nervózní nebo vám vládnou emoce, je důležité udělat krok zpět a věnovat se aktivitám péče o sebe. Může jít o hluboké dýchání, meditaci nebo psaní deníku.

K budování odolnosti může přispět také stanovení si krátkodobých i dlouhodobých cílů. Aktivní prací na sobě a setrváváním v zóně učení se můžete dále rozvíjet a růst.

Nezapomeňte, že pokrok vyžaduje čas, a proto buďte na cestě k větší odolnosti trpěliví.

Co dělá FTMO?

Společnost FTMO vyvinula dvoufázový Ověřovací proces, který nám pomáhá s vyhledáváním talentovaných traderů. Po jeho absolvování můžete obchodovat na FTMO Accountu se zůstatkem až 4 000 000 Kč. Jak to funguje?.