Trading a Drawdown - FTMO
thumbnail
Rady a tipy

Trading a Drawdown

Většina z vás určitě zná nebo alespoň slyšela o drawdownu. Drawdown nastává v momentě kdy dojde ke snížení kapitálu pod jeho nejvyšší úroveň. Více o drwadownech se dozvíte v tomto článku!

Co je Drawdown

Můžeme se s ním setkat všude. Forex, krypto, indexy, akcie atd. Snad každý analytik či finanční zpravodajství používá drawdown pro vizualizaci ztráty hodnoty. Níže naleznete graf od finanční agentury Bloomberg, který ukazuje drawdown u forexového páru EURUSD.

 

Víte však, jaké jsou rozdíly mezi různými druhy drawdownu? Máme absolutní drawdown, relativní drawdown a maximální drawdown. Pojďme se podívat, jak se tyto druhy drawdownu liší a jak jsou spojeny s naším pravidlem – Maximální denní ztrátou.

Drawdown můžeme popsat jako rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším bodem na obchodním účtu. Pomocí drawdownu měříme riziko spojené s naším účtem. Ten se pak dělí na absolutní a maximální drawdown.

Absolutní Drawdown

Pro vyjádření rozdílu mezi počátečním zůstatkem a nejnižším bodem pod ním používáme termín zvaný absolutní drawdown.
Zde je vzorec pro výpočet absolutního drawdownu:

Absolutní drawdown = Počáteční vklad - Nejnižší hodnota na účtu

Vezmeme-li jako příklad počáteční zůstatek 100 000 USD a máme maximální dosaženou hodnotu 150 000 USD, nejnižší hodnotu 60 000 USD, pak výpočet absolutního drawdownu je:

100 000 USD – 60 000 USD = 40 000 USD.

Absolutní drawdown používáme k zobrazení rizika. Ukazuje, jak velká je ztráta v porovnání s počátečním zůstatkem. Pokud byste měli absolutní drawdown 0 USD, znamenalo by to, že nepodstupujete žádné riziko, zatímco riziko uvedeného příkladu bylo 40 000 USD.

 

 

Maximální Drawdown

Pro vyjádření rozdílu mezi maximem účtu a nejbližším minimem používáme maximální drawdown. To vám může ukázat potenciální ztrátu. Pokud je výsledná hodnota vyšší než potenciál zisku měnového páru, je to obvykle známka špatné investice.

Maximální drawdown = vzdálenost mezi nejvyšším a nejnižším bodem (maximálním a minimálním vrcholem).

Pokud použijeme hodnoty z předchozího příkladu:

150 000 USD – 60 000 USD = 90 000 USD

90 000 USD je maximální drawdown pro tento účet.

 

 

Relativní Drawdown

Pro vyjádření poměru mezi maximálním drawdownem a hodnotou maximálního vlastního kapitálu používáme relativní drawdown.

Tuto odchylku vypočítáme tak, že hodnotu maximálního drawdownu vydělíme nejvyšším bodem na účtu (nejvyšším vlastním kapitálem), a abychom ji změnili na procento, vynásobíme výsledek 100.

Vezmeme-li příklad z předchozích výpočtů:

90 000 USD / 150 000 USD * 100 = 60 %.

 

 

Maximální denní ztráta a maximální ztráta

I když jsme doteď popsali různé druhy drawdownů, při obchodování s FTMO tyto termíny moc často neuvidíte. Máme své vlastní termíny – Maximální denní ztráta a Maximální ztráta. Mají zjednodušit způsob zobrazování ztrát na vašem účtu.

Maximální denní ztráta je klíčovým pravidlem nejen v našem ověřovacím procesu, ale také při obchodování na FTMO Accountu. Pravidlo je nastaveno jako 5 % (nebo 10 % v případě agresivního účtu) z počátečního zůstatku účtu. Podle tohoto pravidla nesmí výsledek všech plovoucích (uzavřených + otevřených pozic) zisků/ztrát dosáhnout nebo překonat maximální denní ztrátu (od této chvíle MDZ).

Vzorec pro výpočet MDZ:

Maximální denní ztráta = výsledek uzavřených pozic tohoto dne + výsledek otevřených pozic.

 

 

Výše najdete vývoj účtu za 5 dní.  Počáteční zůstatek účtu je 100 000 USD a MDZ pro první den je 5 000 USD (takže maximální povolená ztráta dne je 5 000 USD). To znamená, že pokud byste z uzavřených + otevřených pozic měli výsledek -5 000 USD nebo horší, pravidlo by se počítalo jako porušené.

Vezměte prosím na vědomí, že MDZ se pohybuje společně s počátečním zůstatkem nového dne.

Rozdíl mezi MDZ a maximální ztrátou (od nynějška MZ) je v tom, že MDZ se vždy o půlnoci CE(S)T vynuluje na 5 % počátečního zůstatku. To je vidět na výše uvedeném grafu. MZ bere v úvahu všechny otevřené a uzavřené zisky/ztráty a pokud byste překročili 10% hranici MZ, počítalo by se to jako porušení.

MDZ a MZ zohledňují také provize a swapy.

Více informací o maximální denní ztrátě a maximální ztrátě se dozvíte zde:

https://ftmo.com/cs/#maximalni-denni-ztrata

https://ftmo.com/cs/#maximalni-ztrata

Pokud tedy jde o porovnání maximální denní ztráty a maximální ztráty s typy drawdownu, můžeme konstatovat, že FTMO stále dbá na drawdown, ale snažíme se pomocí pravidel MDZ a MZ zmírnit rizika nejen pro nás, ale především pro naše obchodníky tak, abychom mohli společně profitovat. I když rizikové strategie mohou být pro malé procento obchodníků ziskové, my se snažíme o konzistenci, spolehlivost a zkušenosti.

Co dělá FTMO?

Společnost FTMO vyvinula dvoufázový Ověřovací proces, který nám pomáhá s vyhledáváním talentovaných traderů. Po jeho absolvování můžete obchodovat na FTMO Accountu se zůstatkem až 4 000 000 Kč. Jak to funguje?.