Technická analýza – využíváte při obchodování indikátory? - FTMO
thumbnail
Obchodní systémy

Technická analýza – využíváte při obchodování indikátory?

Technické indikátory jsou pro mnoho traderů jedním ze základních stavebních kamenů technické analýzy. Přestože řada zkušených obchodníků tvrdí, že k úspěšnému obchodování by měl traderovi stačit „čistý“ graf a price action, velká část traderů si bez indikátorů své obchodování a obchodní strategii nedokáže představit.

Indikátory v technické analýze rozšiřují možnosti klasických cenových grafů a někteří tradeři je také využívají jako doplněk k price action. Jednou z nevýhod price action je totiž možnost různé interpretace cenových vzorů a potřeba mít určité zkušenosti se čtením grafů. I proto jsou indikátory velmi rozšířené mezi začínajícími a málo zkušenými obchodníky.

Indikátory jsou v podstatě matematické funkce aplikované na cenu pokladového aktiva nebo objem obchodů. Existuje velké množství různých indikátorů, ve skutečnosti však ani jeden nedokáže s jistotou předpovídat vývoj ceny v budoucnosti. Jde totiž o pouhé derivace ceny, které jsou ve většině případů zpožděné. Dobře zvolený a otestovaný indikátor, který je v souladu s vybranou strategií však může být v rukou zkušeného tradera poměrně mocným nástrojem, jenž může pomoci k lepšímu určení trendu, nebo k určení vhodnější vstupní a výstupní ceny.

I v případě indikátorů platí, že všeho moc škodí. Někteří začínající tradeři mají při hledání dokonalé strategie tendenci přeplnit svůj graf velkým množstvím různých indikátorů. Snaha najít řešení, které bude dávat jen ziskové signály, tak může vést k nepřehlednému grafu, z něhož se nedá prakticky vůbec vyčíst, a který často nabízí protichůdné informace.

Rozdělení indikátorů

Indikátory lze dělit podle různých kritérií. Nejjednodušeji lze indikátory rozdělit na trendové indikátory a oscilátory. Pak jsou zde indikátory, které je možné díky zařadit do obou skupin, jako je například MACD (Moving Average Convergence/Divergence), nebo ADX (Average Directional Index). A kromě toho ještě máme skupiny indikátorů, které jsou založené na jiných aspektech fungování trhů.

Trendové indikátory

Tato skupina indikátorů slouží k definování trendu. Jde o nejoblíbenější skupinu indikátorů (protože „trend is your friend“) a jsou většinou lehce pochopitelné. Jejich hlavní nevýhodou je je to, že jsou zpožděné za cenou. Zpravidla se vykreslují ve formě křivek přímo do cenového grafu. Mezi nejznámější trendové indikátory patří klouzavé průměry, Bollinger Bands, Envelopes, Parabolic SAR (Stop And Reverse), Ichimoku Cloud apod.

Oscilátory

Druhá skupina vychází z obecného pravidla, že dění na trhu se opakuje v cyklech, ukazuje na přeprodané nebo překoupené trhy a snaží se předvídat dění na trhu. Oscilátory se vykreslují mimo cenového grafu v samostatném okně a mohou velmi dobře fungovat i na trzích, na nichž není jasný trend a pohybují se do strany. Můžeme je rozdělit na oscilátory s nestandardizovaným pásmem oscilace, jejichž hodnota osciluje kolem středové linie a oscilátory se standardizovaným pásmem oscilace, které se pohybují v předem daném pásmu. Patří zde například Momentum, Stochastic Oscilator, William‘s Percent Range, RSI (Relative Strenght Index), CCI (Commodity Channel Index) atd.

Objem, Sentiment, šíře trhu

Kromě trendových indikátorů a oscilátorů mají tradeři k dispozici řadu dalších nástrojů, které nesledují trend a nesnaží se jej předvídat a jejich základem při výpočtu nemusí být cena aktiva.

Indikátory objemu vycházejí z objemu obchodů jako důležitého ukazatele aktivity obchodníků. Mezi nejznámější patří Volume Rate of Change, Money Flow Index, Volume Accumulation/Distribution apod.

Indikátory sentimentu sledují náladu na trhu a vycházejí z faktu, že investoři se často chovají stádovitě a podléhají psychologickým tlakům. Mezi nejznámější patří Put/Call Ratio, Bull/Bear Ratio, Odd-Lot indikátory, Short Sales indikátory, Barron´s Confidence Index.

Indikátory šíře trhu jsou vhodné při analýze akciových trhů jako celku. Sledují výkonnost jednotlivých titulů vzhledem k celku a nejsou vhodné pro jiné nástroje, nebo jednotlivé tituly. Patří sem New Highs/New Lows, Absolute Breadth Index, Advance/Decline Line, TRIN, McCellan Oscilator.

Technické indikátory mohou být dobrým sluhou v rukou zkušeného tradera, ale zlým pánem pro tradery hledající svatý grál. V příštích dílech našeho nového seriálu si popíšeme ty nejznámější a nejzajímavější, které byste v případě zájmu mohli využít při svém obchodování.

Co dělá FTMO?

Společnost FTMO vyvinula dvoufázový Ověřovací proces, který nám pomáhá s vyhledáváním talentovaných traderů. Po jeho absolvování můžete obchodovat na FTMO Accountu se zůstatkem až 4 000 000 Kč. Jak to funguje?.