Proč sledujeme otevřené ztráty? - FTMO
thumbnail
Rady a tipy

Proč sledujeme otevřené ztráty?

Na následujícím příkladu si ukážeme, proč je pro investory tak důležité sledovat otevřené ztráty, proč je pro obchodníky důležitější equity křivka než balance křivka a proč by neměli brát v úvahu výpisy z Metatraderu apod.

Tento obchodník nikdy nepřekročil na uzavřených pozicích (balance křivka) maximální celkovou ztrátu a posledním obchodem dokonce splnil námi požadovaný zisk. Můžeme říci, že tento obchodník má například trendový systém, kdy čeká na break-out. Tyto obchodní systémy jsou častokrát typické tím, že mají mnoho menších ztrát, ale pak případné zisky jsou opravdu vysoké. Pokud bychom nesledovali otevřené ztráty, mohli bychom tuto FTMO Challenge pokládat za splněnou a obchodník by postoupil do Verifikace.

 

 

Když se však podíváme na otevřené ztráty, zjistíme velmi zajímavou věc. Tento obchodník byl na otevřené ztrátě celých 93,8 % účtu. Jeho ztráta činila 938 457 Kč na 1 000 000 Kč FTMO Challenge. V jeden okamžik byl tedy majetek obchodníka pouhých 61 543 Kč z jednoho rovného milionu.

 

 

Častokrát se setkáváme s tím, že začínající obchodník namítá, že věděl, že se trh otočí, tak proč je jeho FTMO Challenge brána jako porušená. Doufáme, že z tohoto článku jasně plyne, že žádný investor nikdy nesleduje balance křivku, která zobrazuje uzavřené pozice, ale svůj aktuální majetek neboli equity křivku.

Z tohoto důvodu také nebere v úvahu výpisy z MetaTraderu, Myfxbooku a dalších, protože nezobrazují průběh equity křivky.

Co dělá FTMO?

Společnost FTMO vyvinula dvoufázový Ověřovací proces, který nám pomáhá s vyhledáváním talentovaných traderů. Po jeho absolvování můžete obchodovat na FTMO Accountu se zůstatkem až 4 000 000 Kč. Jak to funguje?.