thumbnail
Rady a tipy

Obchodování indexů a kryptoměn

Obchodování s kryptoměnami a indexy může být čas od času poměrně komplikované, protože pro různé instrumenty existují různé specifikace. V tomto článku se podíváme na několik různých nuancí, které by měl každý obchodník znát, a to nejen pokud obchoduje s kryptoměnami a indexy.

Velikost kontraktu

Jedná se o standardizovanou částku, která kupujícím a prodávajícím sděluje přesná množství, která jsou kupována nebo prodávána na základě dopředu stanovených podmínek.

Kryptoměny

Většina kryptoměn na FTMO-Serveru má velikost kontraktu 1, což znamená, že každý kontrakt má hodnotu 1 USD vybraného nástroje (XRPUSD a ADAUSD mají velikost kontraktu 100, DOTUSD má velikost kontraktu 10 a DOGEUSD má velikost kontraktu 1 000). Změna ceny o 1 USD na kryptoměně by vedla ke změně PnL pozice také o 1 USD. Pokud je například u vybrané kryptoměny velikost kontraktu 10, změna ceny o 1 USD na dané kryptoměně vede ke změně PnL pozice o 10 USD apod.

Indexy

Všechny indexové nástroje na FTMO Serveru mají velikost kontraktu 1 (v závislosti na měně marže*).

* Měnu marže vybraného instrumentu najdete na kartě „Specifikace“ v obchodní platformě.

Bod

Minimální jednotka změny ceny před desetinou čárkou. Pokud aktivum na ceně 100 USD vzroste na 101 USD, jedná se o přírůstek 1 bodu.

Hodnota bodu

Hodnota bodu založená na velikosti kontraktu nástroje.

BTCUSD má bodovou hodnotu 1 USD/bod (velikost kontraktu = 1, měna marže = USD), kde je 1 bod definován jako první číslice před desetinou čárkou.

US30.cash má bodovou hodnotu 1 USD/bod (velikost kontraktu = 1, měna marže = USD), kde je 1 bod definován jako první číslice před desetinou čárkou.

Páka a marže

Páka vám umožňuje obchodovat s více penězi, než máte na svém účtu. FTMO nabízí maximální páku 1:100 pro všechny typy účtů. Pákový efekt a požadavky na marži se mohou u jednotlivých instrumentů lišit. Přesné informace lze zkontrolovat v platformě nebo zde: https://ftmo.com/cs/symbols/.

Abyste mohli otevřít a udržovat „napákovaný“ obchod, musíte mít na účtu určitou částku peněz. Této finanční částce se říká marže. Čím větší páku použijete, tím menší marži budete potřebovat. Pokud chcete zjistit, jaká páka je k dispozici pro daný instrument, musíte zjistit požadavek na marži ve Specifikacích instrumentu. Pokud je procento marže ve specifikaci 100 %, pákový efekt je 1:100.

 

Procento marže 100% -> 1:100 / 100% = páka 1:100

Procento marže 200% -> 1:100 / 200% = páka 1:50

Procento marže 333% -> 1:100 / 333% = páka 1:30

Procento marže 3 000% -> 1:100 / 3000% = páka 1:3,3

 

V FTMO se pro výpočet marže na CFD instrumentech používá následující vzorec:

Marže = počet lotů * velikost kontraktu * cena instrumentu  / páka

Příklad:

Symbol: US30.cash

Páka 1: 50

Velikost kontraktu: 1

Počet lotů: 2

Marže = 2 (počet lotů) * 1 (velikost kontraktu) * 34 427 USD (cena instrumentu) / 50 (páka) = 1 377,11 USD

Abyste mohli koupit 2 loty US30.cash, budete k otevření pozice potřebovat minimálně 1 377,11 USD.

V případě, že váš účet nemá dostatek volných prostředků, bude objednávka odmítnuta a v platformě dostanete upozornění „nedostatek peněz“.

V případě, že máte jinou měnu účtu jako USD, je potřeba výsledek upravit aktuálním měnovým kurzem. Na GBP účtu tedy bude požadovaná marže 1 051,74 GBP (1 377,11/1,30936).

Podobné je to v případech, že otevíráte pozice na instrumentu, jehož měna marže je jiná než USD, ale máte účet v dolarech (příklady jsou uvedeny níže).

V rámci zkvalitňování služeb našim klientům jsme v Klientské sekci zprovoznili Kalkulačku marže, díky níž už nemusíte požadovanou marži počítat ručně.

Komise

Když kupujete nebo prodáváte jakýkoliv instrument, děláte to prostřednictvím brokera nebo jiného poskytovatele likvidity. Ten vám účtuje transakční poplatek, kdykoli otevřete obchod. V FTMO jsou komise u měnových párů 3 USD/lot, u kovů a CFD na akcie jsou založené na procentech/objemu. Akciové CFD mají komisi 0,0040 % na jeden lot, CFD na kovy (XAG, XAU, XPT a XPD) mají komisi 0,0010 % za lot. U indexů (cash CFD včetně USOIL a UKOIL), kryptoměn a futures CFD se komise u FTMO neplatí.

Výpočet komise je následující:

Komise = velikost kontraktu * loty * tržní cena * komise v %

Komise za konkrétní instrumenty naleznete zde: https://ftmo.com/cs/symbols/.

Pokud obchodní měna instrumentu není základní měnou účtu, převedeme ji podle aktuálního kurzu v momentě otevření obchodu.

Výpočty

Pro výpočet zisků a ztrát u indexů a kryptoměn potřebujeme znát velikost lotu, spread, hodnotu bodů a swap, které lze nalézt v obchodní platformě.

Velikost lotu - počet zakoupených/prodaných kontraktů

Body - rozdíl mezi otevírací a zavírací cenou

Hodnota bodu - pro indexy a kryptoměny závisí na velikosti kontraktu

Swap je úrokový poplatek, který se platí nebo vyplácí na konci každého obchodního dne. Naleznete ho ve specifikaci každého instrumentu.

Vzorec pro výpočet zisků/ztrát je následující:

Zisk/ztráta = (velikost lotu * hodnota bodu * body + (komise + swap)

Při výpočtu zisku/ztráty je důležité mít na paměti základní měnu účtu a měnu marže instrumentu!

Výpočty rizika/lotů pro kryptoměny a indexy

Vezměte prosím na vědomí, že za účelem výpočtu velikosti obchodu byste měli znát částku, kterou chcete riskovat, hodnotu bodu a počet bodů (pohyb obchodu - rozdíl mezi otevírací a zavírací cenou) a měnu obchodního účtu.

Příklady pro Kryptoměny

Mám účet 100 000 USD, risk 1 %, 50 bodů Stop Loss na BTCUSD, jaká by měla být moje velikost lotu, abych při obchodu ztratil pouze 1 000 USD.

Velikost lotu = zisk/ztráta / (hodnota bodu * body)

Hodnota bodu = velikost kontraktu = 1

Velikost lotu = 1 000/(1 * 50) = 20

 

Mám účet 80 000 EUR, risk 1 %, 50 bodů Stop Loss na BTCUSD, jaká by měla být moje velikost lotu, abych při obchodu ztratil jen 800 EUR.

Vzhledem k tomu, že měna marže BTCUSD je USD, musíme převést EUR na USD.

Velikost lotu = zisk/ztráta / (hodnota bodu * body)

Hodnota bodu = velikost kontraktu = 1

800 EUR = 898,74 USD

Velikost lotu = 898,74 / (1 * 50) = 17,97

Jak vidíte, měna účtu ovlivňuje velikost lotu pozice.

 

Příklad pro Indexy

Mám účet 100 000 USD, risk 2 %, 30 bodů Stop Loss na US100.cash, jaká by měla být moje velikost lotu, abych při obchodu ztratil jen 2 000 USD?

Velikost lotu = zisk/ztráta / (hodnota bodu * body)

Hodnota bodu = velikost kontraktu = 1

Velikost lotu = 2 000 / (1 * 30) = 66,66

 

Mám účet 70 000 GBP, risk 2 %, 30 bodů Stop Loss na US100.cash, jaká by měla být moje velikost lotu, abych při obchodu ztratil jen 1 400 GBP.

Protože měna marže US100.cash je USD, musíme převést GBP na USD.

Velikost lotu = zisk/ztráta / (hodnota bodu * body)

Hodnota bodu = velikost kontraktu = 1

1 400 GBP = 1 833,11 USD

Velikost lotu = 1 833,11 / (1 * 30) = 61.10

 

Mám účet 80 000 EUR, risk 2 %, 30 bodů Stop Loss na AUS200.cash, jaká by měla být moje velikost lotu, abych při obchodu ztratil jen 1 600 EUR

Vzhledem k tomu, že měnová marže AUS200.cash je AUD, musíme převést EUR na AUD.

Velikost lotu = zisk/ztráta / (hodnota bodu * body)

Hodnota bodu = velikost kontraktu = 1

1 600 EUR = 2 639,68 AUD

Velikost lotu = 2 639,68 / (1 * 30) = 87,99

Výpočet zisku/ztráty

Indexy

Jaký bude zisk/ztráta, pokud na US30.cash umístím obchod o 10 lotech, vzhledem k tomu, že můj účet má velikost 50 000 USD a pohyb je 40 bodů?

Zisk/ztráta = ((velikost lotu * hodnota bodu) * body) - (komise + swap)

Hodnota bodu = velikost kontraktu = 1

Swap a komise = 0

Zisk/ztráta = (10 * 1) * 40 = 400 USD

 

Jaký bude zisk/ztráta, pokud na US30.cash umístím obchod o 10 lotech, vzhledem k tomu, že můj účet má velikost 40 000 EUR a pohyb je 40 bodů?

Zisk/ztráta = ((velikost lotu * hodnota bodu) * body) - (komise + swap)

Hodnota bodu = velikost kontraktu = 1

Swap a komise = 0

Zisk/ztráta = (10 * 1) * 40 = 400 USD což je 356.05 EUR

Protože základní měnou účtu je EUR, bude zisk činit 356,05 EUR.

 

Jaký bude zisk/ztráta, pokud na AUS200.cash umístím obchod o 10 lotech, vzhledem k tomu, že můj účet má velikost 70 000 GBP a pohyb je 40 bodů?

Zisk/ztráta = ((velikost lotu * hodnota bodu) * body) - (komise + swap)

Hodnota bodu = velikost kontraktu = 1

Swap a komise = 0

Zisk/ztráta = (10 * 1) * 40 = 400 AUD což je 208.04 GBP

Protože základní měnou účtu je GBP, bude zisk činit 208.04,05 GBP.

 

Kryptoměny

Jaký bude zisk/ztráta, pokud na LTCUSD umístím obchod o 5 lotech, vzhledem k tomu, že můj účet má velikost 50 000 USD a pohyb je 20 bodů?

Zisk/ztráta = ((velikost lotu * hodnota bodu) * body) - (komise + swap)

Hodnota bodu = velikost kontraktu = 1

Swap a komise = 0

Zisk / ztráta = (5 * 1) * 20 = 100 USD

 

Jaký bude zisk/ztráta, pokud na LTCUSD umístím obchod o 5 lotech, vzhledem k tomu, že můj účet má velikost 35 000 GBP a pohyb je 20 bodů?

Zisk/ztráta = ((velikost lotu * hodnota bodu) * body) - (komise + swap)

Hodnota bodu = velikost kontraktu = 1

Swap a komise = 0

Zisk/ztráta = (5 * 1) * 20 = 100 USD což je 76,37 GBP

Protože základní měnou účtu je GBP, bude zisk činit 76,37 GBP.

Co dělá FTMO?

Společnost FTMO vyvinula dvoufázový Ověřovací proces, který nám pomáhá s vyhledáváním talentovaných traderů. Po jeho absolvování můžete obchodovat na FTMO Accountu se zůstatkem až 4 000 000 Kč. Jak to funguje?.