thumbnail
Psychologie obchodování

Kdy a proč využít služeb výkonnostního kouče?

Konzultace s výkonnostním koučem patří mezi ojedinělé a velmi oblíbené bonusy pro FTMO Tradery, které vám prakticky nikdo jiný nenabídne. Chcete vědět v jakých situacích je vhodné využít služeb kouče? Čtěte a dozvíte se víc.

Mít dokonale zvládnutou technickou analýzu a skvělou strategii k úspěchu na forexu většinou nestačí. Kromě mnoha jiných faktorů totiž do rozhodování traderů vstupuje psychologie. Ta může mít v konečném důsledku na tradingové výsledky zásadní vliv.

Vliv psychologického rozpoložení je mnoha tradery podceňován. Zejména u méně zkušených obchodníků jde o rozhodující faktor, který jim neumožňuje dosahovat očekávané výsledky. Právě toto podceňování psychologického aspektu tradingu pak vede k tomu, že si to tradeři uvědomí až když je příliš pozdě. V horším případě až když přijdou o svůj tradingový účet, resp. investované peníze.

Kouč není mentor

Mnoho nováčků ve světě tradingu začne po počátečních neúspěších řešit, jak by své výsledky mohli vylepšit a vyhledají si tradingového mentora. To nemusí být špatný nápad, ale mentor není psycholog. Mentor pomůže začínajícímu traderovi zorientovat se ve světě tradingu, usměrní jeho počáteční kroky a může mu pomoci s budováním strategie. V podstatě může pomoci traderovi vyhnout se chybám, které na začátku tradingové kariéry dělá každý.

Výkonnostní kouč má za cíl pomoci traderovi zejména s psychologickou stránkou věci. Není to jednoduchý proces, základem je spolupráce. Psycholog se snaží definovat problémy prostřednictvím konkrétních dotazů zaměřených na každého tradera individuálně. Kouč ale určitě není ten, kdo má jasné odpovědi. Právě pokládáním správných dotazů a společným definováním cílů nakonec společně s traderem dojdou k dlouhodobému řešení. To pak může tradera posunout tím správným směrem a pomoci mu dosahovat kýžené výsledky.

Co nabízí výkonnostní koučové FTMO

Výkonnostní kouč nemusí pomáhat pouze traderům, kterým se nedaří. I úspěšný obchodník na sobě musí pracovat a může se zlepšovat. V tomto směru může výkonnostní kouč pomoci ve zdokonalování pozitivního přístupu a optimalizaci výsledků. V rámci FTMO mají tradeři k dispozici zdarma až dvě konzultace s koučem měsíčně. To je v rámci oboru moderního prop tradingu skutečný nadstandard. Naši koučové vám mohou pomoci v několika oblastech a spolupráce s nimi vám může pomoci dosáhnout v dlouhodobém horizontu lepších výsledků.

Kdy využít služeb kouče?

Každý trader se v průběhu své tradingové kariéry potýká s jinými problémy a chybami (psali jsme o nich v článku zde). Tyto chyby mu pak neumožňují dosahovat očekávaných výsledků. Tradeři by měli vyhledat pomoc zejména v těchto případech:

Opakování stejných chyb

Mnoho traderů se nedokáže zbavit stejných chyb, které vedou ke zbytečným ztrátám. Kouč vám může pomoci s identifikací spouštěče, který za těmito chybami stojí. Může jít o určitý vzorec chování nebo specifické myšlenky, které těmto chybám předcházejí. To by vám pak mohlo pomoci vymanit se z nekončícího kolotoče proher.

Problémy s emocemi

Emoce a jejich vliv na trading není možné úplně vyloučit. S těmi nejhoršími, jako jsou strach, úzkost nebo chamtivost, vám může kouč pomoci pracovat, případně vám pomůže omezit jejich vliv na trading na minimum.

Dále vám může kouč pomoci ve zvyšování vaší emoční inteligence. Díky tomu se lépe vyznáte v tom, co právě prožíváte a budete schopen své emoce kontrolovat (případně identifikovat i jiné než výše zmíněné, které stojí za vašimi chybami). Zároveň pochopíte jejich příčinu a budete schopen se těmto emocím vyhýbat.

Nedostatek disciplíny

Bez disciplíny se dlouhodobě pozitivní výsledky dosahují těžko. Výkonnostní kouč vám v tomto případě může pomoci osvojit si techniky, které vám pomohou zlepšit a posílit svou sebekázeň. V každém případě si musíte uvědomit, že volba je ve vašich rukou. Kouč za vás obchody neotevírá. Zároveň to ani nemůže být někdo, kdo by vám mohl zabránit je otevřít v kritický moment.

Analýza tradingového procesu

Dobře definovaný problém je z poloviny vyřešený problém. Pokud si tedy nejste úplně jisti, kde vás tlačí bota, kouč může být tím cizím elementem, který poskytne perspektivu druhé osoby a objektivní názor. Už jenom to, že se bavíte s někým jiným, a přinutíte se o tom mluvit, vám může pomoci.

Overtrading

Nadměrné obchodování vede ve většině případů k nárůstu počtu ztrátových obchodů. Zde vám kouč může pomoci ve vytvoření bezpečnostních mechanismů, které mohou omezit počet vašich obchodů. Může jít například o vytvoření kontrolního seznamu, který byste v průběhu obchodního dne měl dodržovat apod.

Strach ze ztrát

Averze ke ztrátám vede u většiny obchodníků k iracionálnímu chování. V některých případech toto chování může vést až k paralýze a neschopnosti vůbec vstoupit do obchodu. Během práce s koučem byste se proto měli zaměřit na to, co pro vás znamená ztráta peněz či realizace ztrátového obchodu. Klienti často vnímají ztrátový obchod jako chybu, přestože sledovali svou strategii. Jindy zase ztrátový obchod vnímají jako krok zpět, který je posouvá dál od dosažení jejich vysněného cíle.

Ve všech případech je však důležité si uvědomit, že tato silná emoční reakce je založena na subjektivním vnímání reality. Jinými slovy, pokud vidíte ztrátový obchod jako něco, co vás oddaluje od vysněného cíle, budete ztrátový obchod vnímat jako ohrožující stimul. Kvůli tomu se pak dostaví stresová reakce a emoční vypětí. Pokud však na vědomé úrovni přestanete vnímat ztrátový obchod jako hrozbu, změní se i emoční odezva.

Vyhoření a ztráta motivace

Každý obchodník se mlže dostat do stavu, kdy mu chybí dostatek motivace pokračovat v tradingu. Kouč vám pak pomůže opětovně si nastavit a soustředit se na realistické cíle.

Nedostatek sebedůvěry

Pokud po sérii ztrát přestanete věřit ve své schopnosti nebo důvěřovat své strategii, kouč vám pomůže s budováním sebedůvěry a pozitivního myšlení.

Přechod z Free Trial účtu na FTMO Challenge nebo FTMO Account

Přechod na účet, na němž už může trader vydělávat skutečné peníze, může u mnohých traderů vyvolat zvýšený tlak. I v tomto případě může vám může psycholog pomoci s hledáním řešení, abyste dosahovali podobných výsledků, jako na „zkušebním“ účtu.

Absence obchodního plánu a nereálné cíle

U mnoha traderů vede neexistence obchodního plánu a nerealistické cíle ke zklamání a frustraci. Výkonnostní kouč by měl být schopen vám pomoci se stanovením reálných a dlouhodobých cílů, například pomocí metody SMART. Ta vám pomůže stanovit si cíle, které jsou konkrétní (Specific), měřitelné (Measurable), dosažitelné (Attainable), smysluplné, resp. realistické (Relevant/Realistic) a časově vymezené (Time-bound).

Závěrem

Pamatujte, že když využijete služeb výkonnostního kouče, neznamená to, že jste špatný trader nebo že nemáte potenciál. Znamená to, že chcete osobně a profesně dále růst a máte zájem na odstranění chyb, protože si uvědomujete, že nikdo není dokonalý. I ti nejlepší tradeři využívají služeb výkonnostních koučů a nám je jasné, že k těm nejlepším chcete patřit i vy. Obchodujte bezpečně!

Co dělá FTMO?

Společnost FTMO vyvinula dvoufázový Ověřovací proces, který nám pomáhá s vyhledáváním talentovaných traderů. Po jeho absolvování můžete obchodovat na FTMO Accountu se zůstatkem až 4 000 000 Kč. Jak to funguje?.